Alexandria Pienyhtiöt

Oletko harkinnut salkkuusi listattuja suomalaisten ja pohjoismaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeita? Alexandria Pienyhtiöt Erikoisijoitusrahastolla tämä onnistuu vaivattomasti ja laajalla hajautuksella. Rahasto sijoittaa varansa markkina-arvoltaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin rahastojen kautta, joissa kokeneet salkunhoitajat seuraavat ja analysoivat yrityksiä puolestasi sekä tapaavat niiden johtoa säännöllisesti. Salkussa huolehditaan tehokkaasta hajautuksesta, jotta yksittäisen yrityksen tai toimialan paino ei pääse nousemaan liian suureksi.

Pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin sijoitettaessa tuottoodotus on keskimääräistä korkeampi, ja se on myös toteutunut historiallisesti. Tämä johtuu mm. siitä, että pienempien yhtiöiden kasvupotentiaali on tyypillisesti suurempia yhtiöitä vahvempi. Lisäksi kyseiset osakkeet eivät usein ole laajasti seurattuja ja esimerkiksi yrityskauppojen todennäköisyys on suurempia yhtiöitä korkeampi, joten aktiivisella, kattavaan yritysanalyysiin pohjautuvalla osakepoiminnalla on mahdollista luoda selvää lisäarvoa. Pienyhtiöstrategiaan liittyy monesti myös keskimääräistä korkeampi tuotonvaihtelu, joten riittävän pitkä sijoitushorisontti on tärkeä.

Alexandria Pienyhtiöt Erikoisijoitusrahastossa sijoittaja pääsee hyötymään pienten ja keskisuurten yhtiöiden keskimääräistä korkeammasta tuottopotentiaalista, aktiivisen salkunhoidon asiantuntemuksesta sekä hyvin hajautetusta kokonaisuudesta pienelläkin sijoitettavalla pääomalla. Kohderahastojen sijoitusfilosofian ytimessä oleva laatufokus on tuottanut erittäin hyvin pitkällä aikavälillä sekä pienyhtiö- ja yleisindekseihin verrattuna. Lisäksi rahastossa noudatetaan vastuullisen ja kestävän sijoittamisen periaatteita.

Rahaston markkinointiesite

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Ennen rahastoihin sijoittamista sinun tulee perehtyä rahaston sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen.