Alexandria Reaaliomaisuus

Alexandria Reaaliomaisuus on hajautetusti eri reaaliomaisuusluokkiin sijoittava kasvuosuusmuotoinen erikoissijoitusrahasto, joka allokoi varansa ensisijaisesti noteerattuihin reaaliomaisuusrahastoihin ja reaaliomaisuussidonnaisiin arvopapereihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa REIT-rahastoihin ja valikoituihin korkosijoituksiin. Rahasto keskittyy pääasiassa reaaliomaisuuskohteisiin sijoittaviin vaihtoehtorahastoihin, joiden sijoituskohteina ovat muun muassa:

  • Liike- ja toimitila-, hoiva- ja palvelu- sekä asuinkiinteistöt
  • Infrastruktuurisijoitukset
  • Metsätilat

Rahasto mahdollistaa vaivattoman, kustannustehokkaan ja suoriin sijoituksiin verrattuna likvidin tavan hajauttaa säästöjä ja sijoituksia keskeisimpiin reaaliomaisuusluokkiin rahastomuotoisesti. Se myös tarjoaa pääsyn reaaliomaisuusluokkiin, joihin yksityissijoittajan on harvemmin mahdollista sijoittaa.

Useimmat reaaliomaisuussijoitukset tuottavat säännöllistä ja vakaata kassavirtaa, jonka vuoksi ne sopivat erinomaisesti monen sijoitussalkun pysyväksi osaksi. Rahasto ei ole erityisen suhdanneherkkä, sillä kiinteistöjä vuokrataan niin talouden nousu- kuin laskusuhdanteissa, infrastruktuurisijoitukset ovat tyypillisesti defensiivisiä ja metsätilojen puuston kasvu on suhdanteista riippumatonta. Reaaliomaisuussijoitusten vahvasti kassavirtapohjainen tuottokehitys ei myöskään tyypillisesti seuraa osake- ja korkomarkkinoiden lyhyen aikavälin kurssiheilahteluja.

Alexandria Reaaliomaisuus on perinteistä osakerahastoa tai osakepainotteista yhdistelmärahastoa vakaampi ja riskitasoltaan maltillisempi sijoitus, joka tuo hajautushyötyä monenlaiseen salkkuun reaaliomaisuussijoitusten sekä osake- ja korkosijoitusten tuottojen matalasta korrelaatiosta johtuen. Lisäksi se antaa inflaatiosuojaa sijoittajalle, joka haluaa turvata omaisuutensa reaaliarvon säilymisen. Rahasto ei perinteisen reaaliomaisuusrahaston tavoin suuntaa sijoitustoimintaansa pelkästään yhteen reaaliomaisuusluokkaan, vaan hajauttaa varat markkinatilanteen ja salkunhoitomme näkemyksen mukaan parhainta tuottopotentiaalia omaaviin kohteisiin. Rahaston pitkän aikavälin vuosituotto-odotus on noin 4-6 %. Rahasto on tarkoitettu pitkäjänteiseen sijoittamiseen.

Rahaston markkinointiesite

Salkunhoitajan katsaus

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Ennen rahastoihin sijoittamista sinun tulee perehtyä rahaston sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen.

Valitse ajanjakso:
6,34 %
46485052545658
  • Riskitaso 3