Alexandria Tuottohakuinen

Alexandria Tuottohakuinen sopii korkeahkoa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle, mutta vastapainona hieman korkeampaa riskiä sietävälle sijoittajalle. Normaalitilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan osakesijoituksiin ja 20 % korkosijoituksiin.

Alexandrian varainhoitorahastojen markkinointiesite

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Ennen rahastoihin sijoittamista sinun tulee perehtyä rahaston sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen.

  • 67.49%
405060708090
  • Riskitaso 5
  • Morningstar
Salkunhoitaja
ISINFI4000020656
Perustamispäivä4/11/2011
Minimimerkintä (kk-säästö)€100
Minimimerkintä (kertasijoitus)€5,000
Rahaston vertailuindeksiOMXH Cap 25 %, MSCI Europe 27 %, MSCI World ex Europe 28 %, JP Morgan EMU Government Bond 15 %, Euribor 3 kk 5 %
Osuuden arvo 11/14/2019€84.23
Hallinnoitavat varat 10/31/2019€104,360,778
Avaintietoesite (KIID)Lataa
RahastoesiteLataa
Rahastoesite (yhteinen osa)Lataa
SäännötLataa
Säännöt (yhteinen osa)Lataa
Alexandria-rahastojen hinnastoLataa

Normaalitilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan osakesijoituksiin ja 20 % korkosi-joituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 60–100 %:n välillä markkinatilanteen mukaan. Rahasto on varainhoitorahasto, joka kohdentaa aktiivi-sella sijoituspolitiikalla varansa toisiin kotimaisiin sijoitusrahastoihin ja ulkomaisiin yhteissijoitusyrityksiin sekä arvopapereihin. Rahasto voi tehdä osake- ja korkosijoituksia. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoita-jamme markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertai-luindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.

MerkintäpalkkioHallinnointipalkkio, p.aLunastuspalkkioJuoksevat kulut, p.a
Merkintäpalkkio
1.00 %
Hallinnointipalkkio, p.a
1.00 %
Lunastuspalkkio
1.00 %
Juoksevat kulut, p.a
2.41 %

Kun haluat aloittaa rahastosäästämisen, varaa aika asiantuntijallemme. Yhdessä asiantuntijan kanssa voit tehdä suunnitelman oman ja perheesi varallisuuden kasvattamiseksi.