Alexandria Vaihtoehtokorko

Alexandria Vaihtoehtokorko on kasvuosuusmuotoinen erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa laajalla hajautuksella nk. vaihtoehtoisiin korkoluokkiin. Rahaston pääasiallisina sijoituskohteina ovat:

  • Luottovakuudelliset lainat/obligaatiot (CLO:t)
  • Asunto- ja kiinnelainat
  • Vastuullisen sijoittamisen lainat (ESG-korot)
  • Vaihtovelkakirjalainat
  • Riskiyrityslainat
  • Muut vaihtoehtoiset korot

Rahasto hajauttaa varansa maailmanlaajuisesti pääasiassa muiden sijoitusrahastojen ja korkosidonnaisten arvopapereiden kautta. Alexandria Vaihtoehtokorko on osakerahastoa tai tyypillistä osakepainotteista yhdistelmärahastoa vakaampi ja riskitasoltaan maltillisempi sijoitus ja sen pitkän aikavälin vuosituotto-odotus on perinteisiin korkorahastoihin suhteutettuna kilpailukykyinen (3-5 % p.a.). Alexandria Vaihtoehtokorko ei perinteisen korkorahaston tavoin suuntaa sijoitustoimintaansa vain yhteen korkoluokkaan, vaan hajauttaa varat markkinatilanteen ja salkunhoitomme näkemyksen mukaan parhainta tuottopotentiaalia omaaviin kohteisiin. Houkuttelevan riskikorjatun tuottoprofiilin lisäksi rahasto tuo hajautushyötyä tavanomaisista omaisuusluokista koostuviin salkkuihin tavallisesti alhaisemman korrelaation myötä. Rahasto sopii näin ollen esimerkiksi sijoittajalle, joka pyrkii tasapainottamaan osake- tai kiinteistösijoituksiin painottuvan salkkunsa riskiä.

Rahasto tarjoaa pääsyn vaihtoehtoisiin korkoluokkiin ja osuussarjoihin, joihin yksityissijoittajilla on harvemmin mahdollisuuksia sijoittaa. Lisäksi lähtökohtaisesti merkittävä osa rahaston omistuksista on vakuudellisia ja vaihtuvakorkoisia, joten se soveltuu alhaisen tuotonvaihtelun lisäksi maltillista luotto- ja korkoriskiä arvostavalle sijoittajalle. Rahasto on tarkoitettu pitkäjänteiseen sijoittamiseen.

Rahaston markkinointiesite

Alla olevilla videoilla on kerrottu tarkemmin rahaston omaisuusluokista.

Mitä on sijoittaminen luottovakuudellisiin lainoihin (CLO)?

Videon asiantuntijana toimii rahaston yhteistyökumppanin Accunian partner Jarmo Nieminen.

Mitä on sijoittaminen asunto- ja kiinnelainoihin (DMB)?

Videon asiantuntijana toimii rahaston yhteistyökumppanin SEB:n Tino Sievänen.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Ennen rahastoihin sijoittamista sinun tulee perehtyä rahaston sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen.

  • -0.18%
49.95050.150.250.3
  • Riskitaso 4
Salkunhoitaja
Tero Wesanko
Teemu Hahl
ISINFI4000375621
Perustamispäivä5/24/2019
Minimimerkintä (kk-säästö)€100
Minimimerkintä (kertasijoitus)€1,000
Rahaston vertailuindeksiEi ole
Osuuden arvo 10/18/2019€49.91
Hallinnoitavat varat 9/30/2019€8,437,229
Avaintietoesite (KIID)Lataa
RahastoesiteLataa
Rahastoesite (yhteinen osa)Lataa
SäännötLataa
Säännöt (yhteinen osa)Lataa
Alexandria-rahastojen hinnastoLataa

Alexandria Vaihtoehtokorko on niin kutsuttuihin vaihtoehtoisiin korkoluokkiin hajauttava kasvuosuusmuotoinen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa muiden sijoitusrahastojen ja korkosidonnaisten arvopapereiden kautta. Rahaston sijoitustoiminnan fokus on globaali ja sen pääasiallisia sijoituskohteita ovat mm. luottovakuudelliset obligaatiot, asunto- ja kiinnelainat, vastuullisen sijoittamisen lainat (ESG) sekä muut vaihtoehtoiset korkoluokat. Rahasto on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen (yli 5 vuotta).

MerkintäpalkkioHallinnointipalkkio, p.aLunastuspalkkioJuoksevat kulut, p.a
Merkintäpalkkio
1.00 %
Hallinnointipalkkio, p.a
1.00 %
Lunastuspalkkio
2.00 %
Juoksevat kulut, p.a
1.60 %

Lunastuspalkkio määrittyy omistusajan mukaan: 0- 3 vuotta 2 % / yli 3 vuotta 1,0 %.

Kun haluat aloittaa rahastosäästämisen, varaa aika asiantuntijallemme. Yhdessä asiantuntijan kanssa voit tehdä suunnitelman oman ja perheesi varallisuuden kasvattamiseksi.