Alexandria Vaihtoehtokorko

Alexandria Vaihtoehtokorko

Alexandria Vaihtoehtokorko on kasvuosuusmuotoinen erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa laajalla hajautuksella nk. vaihtoehtoisiin korkoluokkiin. Rahaston pääasiallisina sijoituskohteina ovat:

  • Private Debt
  • High Yield -lainat (ESG)
  • Luottovakuudelliset lainat
  • Muut vaihtoehtoiset korot

Rahasto hajauttaa varansa maailmanlaajuisesti pääasiassa muiden sijoitusrahastojen ja korkosidonnaisten arvopapereiden kautta. Alexandria Vaihtoehtokorko on osakerahastoa tai tyypillistä osakepainotteista yhdistelmärahastoa vakaampi ja riskitasoltaan maltillisempi sijoitus ja sen pitkän aikavälin vuosituotto-odotus on perinteisiin korkorahastoihin suhteutettuna kilpailukykyinen (4-6 % p.a.). Alexandria Vaihtoehtokorko ei perinteisen korkorahaston tavoin suuntaa sijoitustoimintaansa vain yhteen korkoluokkaan, vaan hajauttaa varat markkinatilanteen ja salkunhoitomme näkemyksen mukaan parhainta tuottopotentiaalia omaaviin kohteisiin. Houkuttelevan riskikorjatun tuottoprofiilin lisäksi rahasto tuo hajautushyötyä tavanomaisista omaisuusluokista koostuviin salkkuihin tavallisesti alhaisemman korrelaation myötä. Rahasto sopii näin ollen esimerkiksi sijoittajalle, joka pyrkii tasapainottamaan osake- tai kiinteistösijoituksiin painottuvan salkkunsa riskiä.

Rahasto tarjoaa pääsyn vaihtoehtoisiin korkoluokkiin ja osuussarjoihin, joihin yksityissijoittajilla on harvemmin mahdollisuuksia sijoittaa. Lisäksi lähtökohtaisesti merkittävä osa rahaston omistuksista on vakuudellisia ja vaihtuvakorkoisia, joten se soveltuu alhaisen tuotonvaihtelun lisäksi maltillista luotto- ja korkoriskiä arvostavalle sijoittajalle. Rahasto on tarkoitettu pitkäjänteiseen sijoittamiseen.

Rahaston markkinointiesite

Salkunhoitajan katsaus

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Ennen rahastoihin sijoittamista sinun tulee perehtyä rahaston sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen.

Valitse ajanjakso:
7,66 %
4045505560
  • Riskitaso 4
  • Morningstar