Alexandria Ympäristö

Alexandria Ympäristö

Ekologisesti kestävä talous ja kasvu ovat nousseet korkealle sijoittajan prioriteettilistalla, samalla kun energiakriisi koettelee globaalisti kuluttajia sekä yrityksiä ja uusiutuvia energianlähteitä tarvitaan entistä enemmän. Muuttuvassa maailmassa useat meistä pohtivat, miten omalla toiminnalla olisi mahdollista edistää vastuullisuutta ja kestäviä ympäristöarvoja konkreettisesti. Perinteisesti kenties suosituin keino on ollut varojen lahjoittaminen hyväntekeväisyysorganisaatioille. Toinen, kansainvälisestikin yleistynyt tapa on kanavoida osa säästöistä ja sijoituksista ns. ESG-kohteisiin, jotka edistävät ympäristöasioita, uusiutuvaa energiaa, sosiaalista vastuuta sekä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

Yksi varteenotettava keino toteuttaa tällaista sijoitustoimintaa on merkintä Alexandria Ympäristö Erikoissijoitusrahastoon, joka on EU:n sijoitusrahastoille antaman tiedonantoasetuksen (SFDR) Artikla 9:n (”tummanvihreä”) mukainen rahasto. Tällä tarkoitetaan sitä, että kyseisen luokituksen alainen rahasto edistää sijoitustoiminnassaan erityisesti vastuullisuutta ja pyrkii saavuttamaan siihen liittyviä päämääriä. Se ei siis ainoastaan rajaa pois tiettyjä toimialoja tai yrityksiä (esim. alkoholi-, ase- ja tupakkateollisuus), vaan on myös sitoutunut korostamaan positiivisia vastuullisuusvaikutuksia sijoituskohteiden valinnassa. Rahaston hajautus on poikkeuksellisen laaja-alainen, sillä sen kautta pääsee yhdellä sijoituksella osallistumaan useaan eri vastuullisuusteemaan, kuten:

  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja uusiutuva energia
  • Ympäristö ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • Tasa-arvon ja diversiteetin edistäminen
  • Vihreät joukkovelkakirjalainat

Alexandria Ympäristö Erikoissijoitusrahaston osuudenomistajana sijoittaja pääsee osaksi vastuullisten toimijoiden yhä kasvavaa joukkoa pienelläkin sijoituspääomalla. Aktiivinen salkunhoito pitää huolen salkun hajautuksesta ja vastuullisuusnäkemyksestä kaikissa markkinatilanteissa, tinkimättä kuitenkaan kilpailukykyisestä pitkän aikavälin tuotto-odotuksesta (5-6 % p.a.). Rahaston strategia pohjautuu perusallokaatiossa 85 %:n painolla osakesijoituksiin, joten riittävän pitkä sijoitushorisontti on tärkeä (suositeltava sijoitusaika vähintään 5 vuotta).

Rahaston markkinointiesite

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Ennen rahastoihin sijoittamista sinun tulee perehtyä rahaston sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen.