Shell ja Telefonica Bonus Autocall

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Shell ja Telefonica Bonus Autocall -lainan merkintäaika on päätetty ennenaikaisesti 9.7.2021 ylimerkintätilanteen johdosta.

  • Royal Dutch Shell Plc:n ja Telefonica S.A:n osakekurssien kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus
  • Sijoitusaika 1,5–6 vuotta, neljännesvuosittainen mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen vuodesta 1,5 alkaen
  • Neljännesvuosittain kasvava tuotto 5,5 % eli vuositasolla 22 % (alustava)
  • Kasvavan tuoton saamiseksi riittää osakkeiden pysyminen nykytasollaan, mahdollisuus tuottoon myös osakkeiden laskiessa rajatusti
  • Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S
  • Merkintäaika päättyy 16.7.2021