Sijoita yrityslainoihin

Helppo ja täysin maksuton palvelu sijoittajalle

  • Auta suomalaisia yrityksiä kasvamaan

  • Sijoittajalle maksuton

  • Korkotuotto 5-10 % vuodessa

  • Automaattinen hajautus

  • Minimintalletus 200 €

  • Helppokäyttöinen verkkopalvelu

  • Suositeltu sijoitusaika vähintään 5 vuotta

Alexandria Yritysrahoituksen avulla on mahdollista sijoittaa kotimaisten yritysten lainoihin ja saada kuukausittaista korkotuottoa. Palvelu on sijoittajalle täysin maksuton ja erittäin helppokäyttöinen.

Yritykset, jotka ovat saaneet lainaa Alexandria Yritysrahoituksesta, maksavat nostamastaan lainasta kuukausittain lainanlyhennykset ja korot sijoittajille. Alexandria Yritysrahoitus ei peri yritysten maksamista lyhennyksistä ja koroista mitään kuluja, vaan lyhennykset ohjautuvat täysimääräisinä sijoittajien asiakastileille.

Automaattinen hajautus auttaa hallitsemaan riskejä

Jokaisen Alexandria Yritysrahoitus asiakkaan sijoitus hajautetaan automaattisesti useisiin yrityslainoihin. Asiakkaamme sijoituksesta yksittäiseen yrityslainaan sijoitetaan aina enintään 5 prosenttia. Hajauttaminen on kaikessa sijoittamisessa yksi parhaista riskienhallintakeinoista.

Sijoittamisen perimmäinen tarkoitus on aina tuoton tavoittelu, mutta mielestämme tällaisella sijoituksella voi aidosti myös vaikuttaa asioihin. Rahoittamalla kotimaisten kasvuhakuisten pk-yritysten toimintaa saat korkotuottoa ja lisäksi olet myös osaltasi vaikuttamassa konkreettisesti koko Suomen talouteen.

Lainaa nostavat yritykset maksavat Yritysrahoitukselle lainastaan kertaluonteisen avauspalkkion sekä vuotuista hoitopalkkiota. Nämä palkkiot mahdollistavat Yritysrahoituksen toiminnan. Sijoittajilta ei peritä mitään palkkioita palvelussa. Kuukausittaiset lainanlyhennykset sekä korot ohjautuvat lyhentämättöminä lainaa saaneilta yrityksiltä sijoittajille.