Sijoitusrahastot

Sijoitusrahastot (UCITS) tarjoavat helpon tavan sijoittaa arvopapereihin. Sijoitusrahastot ovat eri arvopapereista koostuvia rahastoja, josta sijoittajat omistavat osuuksia.

Rahastot voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään:

Alexandrian UCITS-sijoitusrahastojen valikoima tarjoaa vaihtoehtoja osake- ja yhdistelmärahastoluokissa. Valikoimassa on neljä varainhoitorahastoa, joista kolme on yhdistelmärahastoja (Alexandria Maltillinen, Alexandria Tasapainoinen ja Alexandria Tuottohakuinen) ja yksi osakerahasto (Alexandria Maailma Osake). Varainhoitorahastojen lisäksi valikoimissa on myös yksi teemarahasto (Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko). Rahastoihin tehdyt sijoitukset hajautetaan tehokkaasti sekä maantieteellisesti että eri arvopapereihin, mikä auttaa pienentämään sijoituksen riskitasoa verrattuna esimerkiksi suoriin osakesijoituksiin.

Vaihtoehtorahastot (AIF)

Vaihtoehtorahaston määritelmä on hyvin laaja ja kattaa lähtökohtaisesti kaiken sellaisen yhteisen sijoittamisen, jota ei harjoiteta sijoitusrahastolain mukaisessa sijoitusrahastossa. Sääntelyn piiriin kuuluvat keskeisimpinä erikoissijoitusrahastot sekä kiinteistörahastot, hedge-rahastot ja pääomarahastot.

Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto on Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n markkinoima vaihtoehtorahasto, joka sijoittaa varansa ensisijaisesti noteerattuihin kiinteistörahastoihin ja kiinteistösidonnaisiin arvopapereihin Suomessa ja Pohjoismaissa. Lisäksi rahasto voi sijoittaa REIT-rahastoihin ja valikoituihin korkosijoituksiin. Rahasto on tarkoitettu pitkäjänteiseen sijoittamiseen.

Alexandria Vaihtoehtokorko Erikoissijoitusrahasto on niin kutsuttuihin vaihtoehtoisiin korkoluokkiin hajauttava kasvuosuusmuotoinen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa muiden sijoitusrahastojen ja korkosidonnaisten arvopapereiden kautta. Rahaston sijoitustoiminnan fokus on globaali ja sen pääasiallisia sijoituskohteita ovat mm. luottovakuudelliset obligaatiot, asunto- ja kiinnelainat, vastuullisen sijoittamisen lainat (ESG) sekä muut vaihtoehtoiset korkoluokat. Rahasto on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen.