Sisällöt
Alexandria 12214

29.08.2023

Sijoittaminen

Alexandrian strukturoiduilla sijoituksilla hyvä pitkän aikavälin tuottohistoria

Suosittuun tuoteryhmään tehty sijoituksia jo kahdella miljardilla eurolla

Alexandrian strukturoidut sijoitukset on loppuvuodesta 2012 alkaen suunnitellut ja toteuttanut konsernin sisäinen Alexandria Markets-yksikkö. Vajaan 11 vuoden aikana Alexandrian asiakkaat ovat sijoittaneet Alexandrian strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin nimellisarvoltaan noin 2 miljardin euron edestä. Näitä sijoituksia on samalla ajanjaksolla ehtinyt erääntyä nimellisarvoltaan noin 1,1 miljardin euron arvosta.

Selkeä enemmistö toteutetuista ja myös jo erääntyneistä tuotteista on ollut osakemarkkinoiden kehitykseen eri tavoin sidottuja joukkovelkakirjalainoja. Näitä on toistaiseksi erääntynyt 249 kappaletta ja keskimääräinen toteutunut vuosituotto nimellisarvolle on ollut 11,3 % p.a. Toiseksi suosituimpia ovat olleet yritysten luottoriskiin sidotut joukkovelkakirjalainat. Erilaisia luottoriskisidonnaisia tuotteita on toistaiseksi erääntynyt 75 kappaletta ja keskimääräinen toteutunut vuosituotto nimellisarvolle on ollut 5,5 % p.a. Osake- ja luottoriskisidonnaiset tuotteet kattavat kappalemääräisesti 85 % kaikista erääntyneistä tuotteista.

Hyvä pidemmän aikavälin tuottohistoria on ollut keskeisessä asemassa siinä, että Alexandria Markets on palkittu seitsemän vuotta peräkkäin Suomen parhaana strukturoitujen sijoitusten tarjoajana. Paras tarjoaja valitaan tasapainoin toteutuneen sijoitusmenestyksen ja myyntivolyymin perusteella ja valinnat tekee Euromoney -konserniin kuuluva tutkimustalo SRP (Structured Retail Products). Tuorein palkinto on kuluvalta vuodelta 2023.

Merkinnässä olevat tuotteet

**Historialliset vuosituotot eivät ole tae tulevasta. Tiedot perustuvat ajanjaksolla 1/2013 - 8/2023 toteutettuihin ja erääntyneisiin joukkovelkakirjalainoihin.*

Jaa artikkeli