Sisällöt
001445220001

12.05.2022 (päivitetty: 12.05.2022)

Sijoittaminen

Alexandrian yritysrahoitus - kenelle, miten ja milloin?

Raha on yritykselle käyttövoimaa ja sitä pitää olla tarvittaessa saatavilla. Me Alexandrialla haluamme olla mukana tukemassa suomalaisten yritysten kasvua ja tarjoamme joukkorahoitettua yrityslainaa luottokelpoisille PK-yrityksille nopeasti ja joustavasti.

Tässä artikkelissa käymme läpi, millaiset yritykset hyötyvät Alexandrian yritysrahoituksesta ja miten lainanhakijoista valitaan ne yritykset, joille rahoitusta lopulta myönnetään. Lisäksi jaamme muutaman esimerkin yrityksistä, jotka ovat saaneet rahoitusta kauttamme.

Jos siis mietit, voisiko Alexandrian yrityslaina olla yrityksellenne sopiva rahoitusmalli tai pohdit yrityslainoihin sijoittamista, kannattaa lukea eteenpäin.

Millaiset yritykset hakevat rahoitusta Alexandrialta?

Alexandrian yritysrahoitusta hakevat tyypillisesti sellaiset yritykset, joilla ei ole mahdollisuutta tai halua asettaa lainan vakuudeksi kiinteää omaisuutta. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi monet palvelualan yrityksistä, joiden määrä yhteiskunnassamme kasvaa jatkuvasti. Näiden yritysten voi olla haastavaa saada rahoitusta pankista, koska tyypillisesti pankit edellyttävät lainan vakuudeksi reaaliomaisuutta. Alexandrian yritysrahoituksessa yrittäjän henkilökohtainen takaus riittää vakuudeksi.

Yrityslaina-asiakkaamme ovat yleensä vielä melko pieniä, alle miljoonan liikevaihtoa tekeviä yrityksiä, jotka ovat näin ollen myös henkilöstömäärältään maltillisia. Tyypillisesti yrityksessä on jo menossa tai suunnitteilla kasvuhanke, jota ei ole mahdollista rahoittaa pelkästään liiketoiminnan kassavirralla.

Sopiiko yrityksenne tähän kuvaukseen? Näin haet yritysrahoitusta.

Alexandrian yritysrahoitus sopii siis erityisen hyvin yrityksille, jotka tarvitsevat johonkin tiettyyn kasvuhankkeeseen ulkopuolista rahoitusta, ja ovat kokonsa ja rakenteensa puolesta sellaisia, ettei reaalivakuuksien antaminen ole vaihtoehto.

Alexandrian yrityslainat ovat kuukausilyhenteisiä lainoja, joita yritykset alkavat maksaa takaisin heti rahoituspäätöksen jälkeen. Yrityslainoihin sijoittaminen toimiikin erityisesti heille, jotka pyrkivät saamaan sijoituksilleen tasaista tuottoa.*

Lue lisää siitä, millaiselle sijoittajalle yrityslainat ovat sopiva sijoitusmuoto.

Rahoituspäätöksen prosessi on kaksivaiheinen

Tarkkaan määritelty luottoprosessimme ohjaa päätöksentekoa jokaisen yrityslainahakemuksen kohdalla. Tämä takaa yhdenmukaisen kohtelun hakijoille ja toisaalta näin varmistamme, että yrityslainasijoittajien pääoma kohdistetaan tehokkaasti.

Lainanhakijalle Alexandrian yritysrahoituksen hakuprosessi on helppo ja nopea. Erillisiä lainaneuvotteluja ei tarvita, koska hyödynnämme valintaprosessissa avointa dataa ja nykyteknologian mahdollisuuksia.

Kun hakemus on jätetty, yrityslainan myöntämistä tarkastellaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa selvitämme lainaa hakevan yrityksen luottokelpoisuuden. Toisessa vaiheessa arvioimme lainapääoman käyttöön liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia, joiden perusteella määritämme lainan koron.

Luottokelpoisuuden arvioinnissa käytämme lähdeaineistona yritystietoja hallinnoivien yhteistyökumppaneidemme dataa. Datan perusteella teemme analyysin siitä, minkälaisessa taloudellisessa tilanteessa yhtiö on.

Ensimmäisen vaiheen analyysissa tarkastellaan mm. seuraavia asioita:

  • Miten yritys ylipäätään on huolehtinut taloudenpidostaan?
  • Minkälaista yrityksen maksukäyttäytyminen on ollut?
  • Minkälaiset taustat yrityksen omistajilla ja esimerkiksi hallituksen jäsenillä on?

Analyysin lopputulemana tiedämme, onko yritys rahoituskelpoinen ja mikä sen luottoluokitus on. Jos luottoluokitus on riittävän hyvä, asiantuntijamme paneutuvat seuraavaksi yrityksen nykytilaan.

Toisen vaiheen analyysissa tarkastellaan mm. seuraavia asioita:

  • Miltä yrityksen tilanne lukujen valossa näyttää juuri nyt?
  • Mitä yritys aikoo rahoituksella tehdä eli millaiseen tarkoitukseen lainarahaa haetaan?
  • Mitkä ovat pääoman käyttöön liittyvät riskit eli kuinka todennäköisesti yritys onnistuu suunnitelmissaan?
  • Mikä on yrityksen takaisinmaksukyky?

Esimerkkiyrityksen tarina: Alexandrian yrityslaina mahdollisti nopean reagoinnin muuttuneessa markkinatilanteessa

Alexandrian tehokas ja nopea yrityslainaprosessi toi merkittävää hyötyä asiakkaallamme, joka löysi uusia kasvun mahdollisuuksia liiketoiminnalleen poikkeuksellisessa markkinatilanteessa. Koronapandemian alkaessa maahantuontiin ja jälleenmyyntiin keskittynyt asiakkaamme havaitsi markkinassa uuden tarpeen hellävaraisille käsidesituotteille, ja tarvitsi nopeasti rahoitusta tuotteiden tilaamiseen. Yrityksellä oli jo tiedossa valmiit ostajat uusille tuotteille, joten tilauksen tekemisellä oli kiire.

Perinteisiin pankkineuvotteluihin verrattuna Alexandrian yritysrahoitus toi nopean avun ja asiakkaamme ennakkoluulot siitä, että laina olisi kallista tai siihen kuuluisia hankalia ehtoja, karisivat. Sittemmin kyseinen yritys on hyödyntänyt Alexandrian yritysrahoitusta myös muiden kasvuhankkeidensa rahoittamiseen.

Oletteko te tunnistaneet markkinassa uusia mahdollisuuksia, joihin tarttumiseen yrityksenne tarvitsee nopeasti rahoitusta? Testaa laskurilla, millainen voisi olla teille sopiva lainaerä ja tee lainahakemus helposti verkkosivuillamme.

Esimerkkiyrityksen tarina: Alexandrian yritysrahoituksella laajentuminen uusiin toimitiloihin

Alexandrian yritysrahoitus voi olla sopiva vaihtoehto myös silloin, kun varsinaista kiirettä ei ole. Esimerkiksi lääkäripalveluita tarjoavalle asiakkaallemme muutto isompiin tiloihin oli tärkeä seuraava askel liiketoiminnan kasvattamiseksi. Uusien tilojen hankkimiseen yritys kuitenkin tarvitsi ulkopuolista rahoitusta.

Alexandrian yritysrahoitus oli tässä tilanteessa hyvä vaihtoehto, koska lainamme vakuudeksi ei tarvita reaalivakuuksia. Alexandrian yritysrahoitus ei varsinaisesti poikkea juurikaan ns. perinteisestä pankkilainasta, mutta lainanhakuprosessi on helpompi ja nopeampi.

Alexandrian rahoituksella lääkäripalveluita tarjoava asiakkaamme onnistui kehittämään toimintaansa. Kun tilaa oli enemmän, yritys pystyi palkkaamaan lisää lääkäreitä ja näin kasvattamaan liiketoimintaansa.

Haluaisitko olla tukemassa suomalaisten yritysten kasvua? Lue lisää siitä, miksi yrityslainoihin sijoittaminen kannattaa ja millaisille sijoittajille yrityslainoihin sijoittaminen sopii.

*Kuten kaikkeen sijoitustoimintaan, myös yrityslainoihin sijoittamiseen sisältyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan.

Jaa artikkeli