Sisällöt
markkinakommentti 02/23

08.02.2023

Markkinakommentit ja trendit

Markkinakommentti helmikuu 2023

Talouden pehmeä lasku

Käsitteenä talouden pehmeä lasku on monien mielestä varsin outo, mutta yleisesti tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa talouskasvu hidastuu merkittävästi, mutta taantuma kuitenkin vältetään. Vielä vuoden 2022 lopulla varsinkin euroalueen taantuma näytti todennäköiseltä kiristyvän rahapolitiikan, kotitalouksien heikentyneen ostovoiman ja energiakriisien rasittaessa kokonaiskuvaa. Yhdysvalloista puhuttaessa energiakriisi ei ehkä ole oikea sana, mutta samankaltaiset haasteet varjostivat myös Yhdysvaltain näkymiä. Globaalia talouskasvuodotusta painoi Yhdysvaltain ja Euroalueen heikon näkymän lisäksi myös Kiinan taloustilanne, jota rasittivat mm. koronarajoitukset, kiinteistösektorin haasteet sekä erilaiset yritysten toimintaa rajoittavat regulaatiotoimet.

Talouskasvunäkymiä korjattu ylöspäin

Tarkasteltaessa lähitulevaisuuden talouskasvunäkymiä näyttää vahvasti siltä, että edellä mainitut negatiiviset tekijät ovat hälvenemässä. On toki selvää, että epävarmuudet eivät ole täysin haihtuneet, mutta varsinkin syvän tai pitkittyneen taantuman uhka on väistynyt ja parhaimmillaan taantuma voidaan kokonaan välttää. Talouskasvun hidastuminen on pitkälti keskuspankkitoimien seurausta, kun ohjauskorkoja on jouduttu nostamaan reippaasti inflaation suitsemiseksi. Nyt voidaankin todeta, että keskuspankit (EKP, FED) ovat jo pitkällä koronnostosyklissään, vaikka edessä on todennäköisesti vielä joitakin nostoja. Kun keskuspankit päätyvät markkina-analyysissaan viimein johtopäätökseen, että rahapolitiikka on jo riittävän kireää inflaation taittamiseksi, talouden osalta voidaan jo henkäistä helpotuksesta.

Talouskasvun elpyminen toteutuu kuitenkin melko varmasti ilman normaalisti kevenevää rahapolitiikkaa (inflaation uhka on yhä olemassa) ja yhtenä merkittävänä ajurina tulisi olemaan kotitalouksien luottamuksen koheneminen sekä hiljalleen elpyvä vienti- ja investointikysyntä. Rahapoliittisia kevennystoimia ei ole syytä odottaa vielä pitkään aikaan, ehkä aikaisintaan kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Kiinan koheneva talous antaa tukea globaalille talouskasvulle

Kiinan luopuminen koronarajoituksista joulukuussa on välittömästi lisännyt maan talouden aktiviteettia. Teollisuudessa tehtaiden kapasiteetin käyttöasteen nousu vähentää myös globaaleja tuotantoketjuhaasteita, jotka ovat hellittäneet viime kuukausina merkittävästi. Regulaatiotoimet, joilla suitsittiin mm. suuria teknologiayhtiöitä, ovat nekin saatu viranomaiskommenttien mukaan päätökseen, tukien talouden aktiviteetin voimistumista. Hallinto on myös ilmoittanut kohdennetuista tukitoimista kiinteistösektorille, jotta keskeneräisiä projekteja saadaan vietyä valmiiksi. Kiinan rahapolitiikka on jo pidempään ollut talouskasvua tukevaa, tosin investointiohjelmia ei ole tiedossa siinä mittakaavassa, että talous saisi huomattavaa vauhtia. Kokonaisuutena Kiinan talouskasvunäkymä on kuitenkin selvästi kohentunut viime kuukausina.

Globaalin talouden näkymä on siis kohtuullisen lupaava. Rahapolitiikan kiristäminen on lähes päätöksessä ja markkinakorkojen nousu niin ikään päättymässä tai lähellä huipputasojaan. Talouden epävarmuustekijät ovat laimentuneet ja taantuman sekä energiakriisin uhkakuvat ovat väistymässä. Talouskasvun verkkainen toipuminen voi hyvinkin alkaa jo kevään kuluessa tai aivan kesän kynnyksellä.

Sijoitusmarkkinoilla pirteä alkuvuosi

Sijoitusmarkkinoilla vuosi on alkanut varsin suotuisasti, kun talouden näkymien kirkastuminen sekä odotukset siitä, että keskuspankit ovat lähellä korkosyklin päätöstä painoivat korkotasoa laskuun. Näin ollen sekä korko- että osakemarkkinoilla on nähty mukavia kurssinousuja. Osakemarkkinoilla tulosperusteinen hinnoittelu on lähihistoriaan nähden selvästi maltillisempaa, erityisesti pienyhtiöiden ja kasvuyhtiöiden osalta, mikä antaisi jatkossakin tilaa kurssinousuille, ellei talouskasvuodotuksissa jouduta pettymään tai rahapolitiikkaa kiristetä pidemmälle kuin on odotuksissa.

Korko-omaisuusluokissakin potentiaali viime vuosiin verrattuna on huomattavasti parempi. Markkinakorot ovat jo nousseet merkittävästi tarjoten mukavaa tuottopotentiaalia, minkä lisäksi riskilisissä (maakohtaiset ja yrityslainojen riskilisät) on tilaa kaventua, kunhan talouden elpyminen saa jalansijaa. Koko vuotta tarkastellen sijoitusmarkkinoilla on kohtuullisen hyvät näkymät, kun sekä korko- että osakesijoitusten potentiaali näyttäytyy positiiviselta ja siten mm. perinteinen, tasapainoinen salkkurakennekin tarjoaa mukavan tuotto-odotuksen.

Alexandria Varainhoitorahastoissa lievä osakeylipaino

Vuoden alussa rahastoissa on lisätty Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakepainoa, ostot on rahoitettu supistamalla kassaa ja muutosten jälkeen osakemarkkinoilla on hyvin lievä osakeylipaino. Lisäksi salkuissa on lisätty hieman valtionlainojen osuutta, vaikkakin omaisuusluokka on yhä suuressa alipainossa.

Alexandria Maailma -rahastossa ei muutoksia.

Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastossa on lisätty hieman kasvuosakkeiden painoa, mikä samalla kasvattaa Aasian painoa salkussa. Ostot rahoitettu kassasta.

Jaa artikkeli