micheile-henderson-vuDbI4yAIp0-unsplash

Trendit

6.2.2024

Markkinakommentti – helmikuu 2024

Koronleikkausodotukset siirtyneet eteenpäin

Alkanut vuosi on jatkunut alavireisellä makrotalouden aktiviteetilla, vaikka talouskasvun taso on yllättänyt osalla päämarkkina-alueista myös positiivisesti. Yhdysvallat on kuulunut positiivisten yllättäjien joukkoon jo pitkään ja kasvun taso jatkoi odotuksia vahvempana myös vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä vauhdikkaana pysyneen yksityisen kulutuksen tukemana. Myös euroalueella koettiin positiivinen yllätys Q4/2023, kun tekninen taantuma vältettiin talouskasvun osoittaessa nollaa supistumisen sijaan. Yllätyksistä huolimatta kansainvälinen suhdanne on pysynyt vaatimattomana ja talouskasvun odotetaan yhä jäävän varsin maltilliseksi vuonna 2024. Myös laskusuunnassa olleet inflaatioluvut nousivat joulukuussa vertailuefektin seurauksena ja ovat pysytelleet kohollaan myös tammikuun osalta.

Viime vuoden loppupuolella koettu optimismi aggressiivisista koronleikkauksista alkaneen vuoden maaliskuusta lähtien on rauhoittunut keskuspankkikokousten jälkimainingeissa, joissa markkinoiden odotukset maaliskuun leikkauksista tyrmättiin sekä USA:n (Fed) että Euroopan keskuspankin (EKP) toimesta. Keskuspankit ovat jatkaneet datariippuvuuden painottamista sekä todenneet, ettei korkoja tulla leikkaamaan liian aikaisin, vaan fokuksessa on inflaation kestävä madaltuminen kohti tavoitetasoja nykyisessä ympäristössä. Tämän seurauksena markkinat ovat uudelleen hinnoitelleet koronleikkauksien alkavan kesäkuussa.

USA – pehmeä lasku edelleen korteissa

USA:sta raportoitiin Q4:n talouskasvuluvut, jotka yllättivät jälleen ylöspäin +3,3 %:n lukemalla, kun konsensusennusteissa odotettiin +1,2 %:n kasvua. Talouskasvun tukipilarina toiminut yksityinen kulutus säilyi erittäin vahvana myös viimeisellä vuosineljänneksellä kasvaen +2,8 % etenkin odotuksia paremman juhlapyhäkuluttamisen ansiosta. Vahvaa yksityistä kuluttamista tukivat myös uusien työpaikkojen kasvu ja inflaation hidastuminen. Samoin autojen myyntitasot yllättivät positiivisesti.

Huolimatta odotuksia paremmasta Q4-talouskasvusta viime vuonna, USA:n talouskasvun odotetaan hidastuvan alkaneen vuoden aikana. Vaikka pehmeän laskun todennäköisyys on säilynyt, talouskasvun odotetaan heikkenevän huomattavasti tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla aiheuttaen työmarkkinoiden lisääntyvän viilentymisen, mikä puolestaan herättää huolia rahoituksen saatavuudesta ja yksityisen kulutuksen laantumisesta.

Loppuvuonna 2023 USA:n työmarkkinoilta saatiin viitteitä viilentymisestä, kun irtisanoutumisten, rekrytointien ja uusien työpaikkojen määrät vähenivät loppuvuotta kohti kuljettaessa. Työmarkkinoiden maltillinen pehmeneminen rauhoittaa palkkainflaatiota ja hidastaa pää- ja pohjahintainflaatiota ennestään. Näin ollen USA:n talouden aktiviteetin ja työmarkkinoiden nykytasoinen rauhoittuminen on edelleen linjassa talouden pehmeän laskun skenaarion kanssa.

Euroalue – varovaista optimismia

Myös euroalueella raportoitiin Q4-talouskasvuluvut ja vastoin odotuksia talouskasvu pysähtyi ollen nollatasolla talouden supistumisodotuksien sijaan. Tämä nollakasvuinen vuosineljännes johti teknisen taantuman eli kahden negatiivisen vuosineljänneksen välttämiseen juuri ja juuri. Taantuman välttäminen euroalueella oli seurausta odotettua vahvemmasta Espanjan ja Italian talouskasvusta, joita tukivat yksityinen kulutus Espanjassa ja teollisuus- ja palvelusektorien vahvuus Italiassa. Euroalueen suurimman talouden, Saksan, tilanne on kuitenkin pysynyt varsin heikkona ja taantuman todennäköisyys maassa on yhä voimakas. Toisaalta saksalaisten kulutustuotteiden ulkomainen kysyntä on antanut pieniä viitteitä elpymisestä, joka voisi parhaassa tapauksessa tukea Saksaa ajautumasta taantumaan.

Alavireisestä tilanteesta huolimatta euroalueen kasvutason odotetaan yhä piristyvän maltillisesti vuoden 2024 aikana. Myös työmarkkinoiden tilanne euroalueella pysyy yhä vahvana, mutta pehmenemisen merkkejä tukee eri valtioiden työttömien lukumäärän maltillinen kasvu.

Pohjainflaation suunta oikea

Joulukuun inflaatioluvuissa nähtiin jälleen nousua ensimmäisen kerran sitten viime elokuun, kun USA:n pääinflaatioluku nousi 3,4 %:iin marraskuun 3,1 %:sta, mutta pohjahintainflaatio jatkoi laskua ollen 3,9 % vuositasolla. USA:n inflaation suurimpana yksittäisenä tekijänä toimineet asumiskustannukset selittävät yhä reilu 2/3 inflaatiosta, mutta tämän osakomponentin odotetaan rauhoittuvan kuluvana vuonna.

Euroalueen inflaation pääluku nousi joulukuussa 2,9 %:iin marraskuun 2,4 %:sta, mutta pohjahintainflaatio jatkoi USA:n tapaan laskusuunnassa ollen joulukuussa 3,4 %. Nousut joulukuun pääinflaatioluvuissa olivat pitkälti seurausta vertailuefektistä, joka tulee antamaan nostetta myös lähikuukausien inflaatiolukuihin. Euroalueelta julkaistiin tuoreet tammikuun inflaatioluvut, jotka hidastuivat odotuksia vähemmän pääinflaatioluvun pysyen 2,8 %:ssa ja pohjahintainflaation pysyessä 3,3 %:n tasolla. Konsensusennuste pian julkaistavalle USA:n tammikuun pohjahintainflaatiolle on 3,7 %. Vertailuefektin lisäksi inflaatioluvut saattavat kokea nostopainetta geopoliittisten riskien vuoksi, mikäli tilanne esimerkiksi Punaisella merellä pitkittyy tai eskaloituu.

Keskuspankit haluavat varmuuden inflaation suunnasta

Alkuvuoden suurimpana fokuksena ovat olleet keskuspankkikokoukset, joita markkinat ovat hellittämättä odottaneet. Alentuneet inflaatioluvut ja riskinottohalukkuutta tukenut keskuspankkikommunikaatio viime vuoden loppupuolella johtivat varsin optimistisiin odotuksiin keskuspankkien aggressiivisesta rahapolitiikan keventämisestä.

Tammikuun keskuspankkikokoukset kuitenkin tyrmäsivät markkinoilla vallinneet odotukset aggressiivisten koronleikkauksien alkamisajankohdasta maaliskuussa. Fed:n pääjohtaja Powell kommunikoi avoimesti koronleikkauksista, mutta ajankohtana maaliskuu on varsin epätodennäköinen. Koronleikkauksia tultaisiin näkemään vasta, kun Fed on varma inflaation suunnasta ja siitä, että se on liikkumassa kestävästi kohti 2 %:n tavoitetasoa. Myös EKP:n pääjohtaja Lagarde tyrmäsi ajatukset maaliskuun koronleikkauksista painottaen yhä datariippuvuutta ja etenkin palkkadatan laskusuuntaa ennen kuin rahapolitiikan helpottamisesta edes keskustellaan. Näin ollen markkinoiden odotukset keskuspankkikommunikaatiosta jäivät toivotusta ja hinnoittelu maltillistui huomattavasti aiemmasta 1,50 prosenttiyksikön leikkauksista lähemmäs 1,00 prosenttiyksikön leikkausodotusta vuodelle 2024.

Sijoitusmarkkinoiden sentimentti hiljalleen parantunut

Vuosi 2024 alkoi varsin rauhallisissa merkeissä sijoitusmarkkinoilla, vaikka vuoden ensimmäisten päivien aikana nähtiin pientä laskua USA:n S&P 500 -indeksin painuessa n. 2 % alaspäin osittain Applen heikkojen tulosnäkymien takia. Tämän indeksin tuottokehitys kuitenkin kääntyi kuukauden loppua kohti kuljettaessa positiiviseksi tulosjulkistuksien ja etenkin ns. Magnificent 7 -yhtiöihin liittyvien tekoälyspekulaatioiden siivittäminä. Kyseisistä megayhtiöistä esimerkiksi Nvidia nousi tammikuun aikana yli +26 %. Myös tuoreimpana Meta julkisti tilipäätöksensä helmikuun alussa, jonka seurauksena yhtiön osakkeen YTD-tuotto on peräti +34 %.

Euroopan osakemarkkinoilla nähtiin vastaavasti tammikuun aikana hienoista laskua etenkin geopoliittisten riskien painaessa sentimenttiä, mutta suunta kääntyi lopulta positiiviseksi. Osakemarkkinahinnoittelu on säilynyt varsin lähellä pitkän aikavälinen neutraalitasoa päämarkkina-alueilla, mikäli USA:ssa jätetään huomioimatta Magnificent 7 -yhtiöt. Näin ollen erittäin voimakas tekoälyvetoinen osakemarkkina on herättänyt kysymyksiä sen kestävyydestä.

Korkomarkkinoilla nähtiin viime vuoden loppupuolella merkittävä korkojen lasku yhdessä laskevien inflaatiolukujen ja aggressiivisten koronleikkausodotusten myötä. Sentimentti muuttui tammikuun myötä, kun jatkuvasti yllättänyt talousdata etenkin USA:sta antoi viitteitä koronleikkausten siirtymisestä kauemmas tulevaisuuteen. Kaiken kaikkiaan USA:n 10 vuoden valtionlainan korko nousi tammikuun aikana peräti 0,30 prosenttiyksikköä, mutta laantui samalle tasolle vuodenvaihteen kanssa juuri ennen Fed:n kokousta, joka antoi jälleen tukea korkomarkkinoille helmikuun alussa. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko puolestaan nousi 0,33 prosenttiyksikköä tammikuussa ennen madaltumistaan keskuspankkikommunikaation ympärillä.

Edelleen maltillinen ylipaino riskipitoisissa omaisuusluokissa

Alexandrian varainhoitorahastoissa (Maltillinen, Tasapainoinen, Tuottohakuinen ja Maailma Osake) ei tapahtunut merkittäviä muutoksia tammikuun aikana ja olemme jatkaneet maltillisella riskipitoisten omaisuusluokkien ylipainotuksella. Alipainotus on kohdistunut tammikuun aikana korko-omaisuusluokkiin, mukaan lukien lyhyt korko. Suhdanteen vaatimaton, mutta asteittainen piristyminen yhdessä helpottuvan rahapolitiikan ja korkomarkkinanäkemyksen kanssa luovat varovaisen optimistiset lähtökohdat niin korko- kuin osakemarkkinoiden näkymille.

Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö

Aloita sijoittaminen helposti

Varaa maksuton ensitapaaminen

Konkreettiset vinkit heti käyttöösi

Tapaaminen voidaan järjestää valintasi mukaan etänä tai paikan päällä. Siinä käydään läpi sijoitustavoitteitasi ja ratkaisuja, joilla unelmiesi toteuttaminen mahdollistuu.

Kokonaisarvosana
tapaamiselle
Sijoitusneuvojan
asiantuntevuus
Suosittelisi
palveluitamme

Kysy chatissa

Chat -asiakaspalvelumme palvelee 8 - 16.00 (ma-pe)

Jätä yhteyden-ottopyyntö

Otamme yhteyttä 24h sisällä haluamallasi tavalla.

Jätä yhteystiedot
Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa