Sisällöt
Alexandria 12344

06.03.2023

Markkinakommentit ja trendit

Markkinakommentti maaliskuu 2023

Inflaatiohuolet rasittavat yhä

Talven loppusuoralla sijoitusmarkkinoilla tuntuu vallitsevan tunnelma, jossa ”hyvät uutiset ovat huonoja uutisia”, eli positiiviset taloustilastot tulkitaan indikaatioksi pitkittyvästä inflaatiosta, mikä taas lisää keskuspankkien koronnosto-odotuksia. Talouden näkymät ovat nyt selvästi alkuvuotta paremmat, ja taantumariskit ovat mielestämme vähentyneet merkittävästi – Yhdysvaltain talouden taantuma näyttää epätodennäköiseltä ja Euroopassakin taantuman välttäminen on kohtuullisen hyvin korteissa. Globaalin talouden kolmas tärkeä moottori, Kiina, näyttää sekin tekevän paluuta hyvälle kasvu-uralle ja kuluvaa vuotta koskevia talouskasvuennusteita onkin korjattu jonkin verran ylöspäin.

Inflaatioepävarmuudet rasittavat kuitenkin yhä, kun viimeisimmät tilastot ovat yllättäneet ylöspäin ja varsinkin pohjahintainflaatio sekä palvelusektorin hintapaineet ovat koholla ja kaukana keskuspankkien keskipitkän aikavälin tavoitteista. Inflaatio on kuitenkin alkanut jo hidastua, kun vertailuajankohta vuodentakaiseen liikkuu eteenpäin, saatavuushaasteet sekä energian hintapaineet ovat keventyneet ja talouskasvun hidastuminen heikentää vähitellen myös kysyntää. Vahva työmarkkinatilanne Euroopassa ja Yhdysvalloissa pitää kuitenkin varsinkin palvelusektorin hintapaineita yllä ja esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankki onkin nostanut tämän mittarin (PCE Core Services Less Housing) esille yhtenä tärkeimmistä tekijöistä, mikä vaikuttaa keskuspankin tuleviin rahapoliittisiin päätöksiin.

Katseet maaliskuun keskuspankkikokouksissa

Maaliskuussa edessä ovat tärkeät keskuspankkikokoukset (EKP 16.3., FED 22.3.) ja vaikka koronnostot näistä kokouksista ovat jo käytännössä varmat, niin sitä kiinnostavampaa on mitä keskuspankkiirit kommunikoivat jatkosta. Markkinoilla koronnostoja odotetaan jatkettavan vielä kesälle asti tai jopa syksyyn, mutta hinnoittelu kylläkin heiluu huomattavasti viikosta toiseen.

Talouden ja sijoitusmarkkinoiden kannalta on erittäin tärkeää, etteivät keskuspankit kiristä rahapolitiikkaa liikaa, mutta kuitenkin saavat inflaation pysyvästi hidastuvalle uralle. Euroopassa ja Yhdysvalloissa vahva työmarkkinatilanne tukee talouden aktiviteettia, kun yksityinen kulutus jatkuu kohtuullisen vahvana. Kääntöpuolena tässä on kuitenkin se, että juuri yksityisen kulutuksen tukema palvelusektorin inflaatio ajaa keskuspankkeja edelleen kiristämään rahapolitiikkaa. Mutta kuten olemme jo aiemmin todenneet, keskuspankit ovat tällä hetkellä jo pitkällä korkosyklissään ja paljon on myös huomioitu ja hinnoiteltu markkinakoroissa.

Kiinan tilanne aiempaa parempi

Kiinassa keskushallinto on juuri julkaissut kuluvaa vuotta koskevan talouskasvutavoitteen, mikä asetettiin 5 prosenttiin. Tavoite on mielestämme hyvinkin realistinen, nyt kun koronarajoituksista on luovuttu, rahapolitiikka on keveää, kiinteistösektorin rahoitusepävarmuuksia pyritään vähentämään lukuisin toimin ja regulaation kiristämistoimet on hallinnon mukaan saatu pitkälti päätökseen. Eli käytännössä viimeisen parin vuoden ajan maan talouden aktiviteettia painaneet tekijät pitäisivät olla kääntymässä vähitellen positiivisiksi ajureiksi.

Ei nopeaa elpymistä horisontissa

Globaali talouskasvu on mitä luultavimmin pohjaamassa tai jo pohjannut ja nyt keskeisin kysymys eteenpäin katsottaessa on se, miten pian keskuspankkien rahapolitiikan kiristäminen päättyy, jolloin talouden elpyminen pääsee liikkeelle. Kun tyypillisesti talouden heikossa vaiheessa raha- ja finanssipolitiikkaa kevennetään, mikä vauhdittaisi talouskasvun piristymistä, niin nyt tämän kaltaista elvytystä ei ole lähikuukausina edessä. Talouden elpymistä tulee todennäköisesti tukemaan kotitalouksien (vahva työmarkkinatilanne) sekä yritysten/teollisuuden sentimentin vahvistuminen, joten talouskasvu kyllä piristyy, mutta huomattavaa kasvupyrähdystä ei ole perusteltua odottaa vielä 2023.

Sijoitusmarkkinoilla tunnelma on odottava vahvan tammikuun aloituksen jälkeen. Viime viikkoina korkotason nousu on ollut epävarmuutta lisäävä ja sijoittajien riskinottohalukkuutta rajaava tekijä. Korkomarkkinoilla on kuitenkin mielenkiintoisia indikaatioita, esimerkiksi riskipitoisempien high yield -yrityslainojen riskilisät ovat kaventuneet kohtuullisesti, mikä voidaan tulkita myös niin, että korkomarkkinoilla ei odoteta maksuhäiriöiden lisääntyvän, ts. vähäinen taantumariski.

Tuloskasvuennusteista höylätty liiallista optimismia

Osakemarkkinoilla tuloskausi alkaa olla takana ja vaikka raportointijakso oli jossain määrin pehmeä etenkin Yhdysvalloissa, niin kokonaisuutena kausi sujui pelättyä paremmin. Kuluvaa vuotta koskevia tuloskasvuennusteita, joita on pidetty optimistisina ottaen huomioon talouskasvun hiipuminen, on vuoden alusta alkaen korjattu alaspäin, ja nyt päämarkkina-alueilla tulosten odotetaan heikentyvän edellisvuoteen nähden. Näin ollen optimismia on höylätty tulosennusteista pois ja siten myös riski merkittävistä tuloskasvupettymyksistä on vähentynyt.

Epävarmuudet varjostavat, mutta pehmeä lasku todennäköinen

Kevättä kohden kuljetaan vielä toistaiseksi epävarmuuksien varjostaessa, mutta pahimmat huolet ovat hälventyneet ja ns. talouden pehmeä lasku 2023 näyttää mielestämme todennäköiseltä skenaariolta. Keskeisimmät kysymykset lähitulevaisuudessa ovat (1) inflaatiokehitys, (2) merkit talouden aktiviteetin piristymisestä ja (3) keskuspankkien rahapolitiikka. Kuten jo edellä on todettu, markkinakoroissa on huomioitu varsin pitkälti jo tuleviakin keskuspankkien koronnostoja, ja siten korkojen merkittävä nousuriski, mikä rasittaisi markkinoiden sentimenttiä, on mielestämme melko rajautunut. Lyhyen aikavälin näkyvyys on kuitenkin edelleen sumea, korkomarkkinoiden heilunta oletettavasti jatkunee ja voi lähikuukausina heijastua myös osakemarkkinoille.

Alexandrian Varainhoitorahastoissa osakkeet ylipainoon

Olemme lisänneet Euroopan osakemarkkinoiden painoa vähitellen siten, että osakemarkkinat ovat varainhoitosalkuissa (Maltillinen, Tasapainoinen, Tuottohakuinen) nyt ylipainossa kaikilla päämarkkina-alueilla. Salkuissa on lisätty myös hyvälaatuisten IG-yrityslainojen painoa. Ostot on rahoitettu vähentämällä käteisen ja lyhyiden korkosijoitusten osuutta.

Alexandria Maailma Osake -rahastossa ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Kassan osuutta on sijoitettu pääosin Eurooppaan, mutta myös kehittyvien markkinoiden sekä Pohjoismaiden osuutta on kasvatettu.

Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastossa on supistettu Latinalaisen Amerikan osuutta ja lisätty Kiinan osakemarkkinoiden painoa.

lähde: Alexandria Rahastoyhtiö

Alexandria Rahastoyhtiö

Alexandria Rahastoyhtiö

Jaa artikkeli