khloe-arledge-ypi0l7vP0Vw-unsplash

Trendit

7.9.2023

Markkinakommentti – syyskuu 2023

Globaalin suhdannesyklin pohja on käsillä

Talouden pehmeä lasku on pysynyt pääskenaarionamme vuoden ensimmäisen puoliskon ajan, eikä näkemyksemme ole muuttunut vuoden toisen puoliskon alkaessa. Globaali talouskasvu jatkuu kuitenkin vaimeana sekä vuoden kolmannella että neljännellä neljänneksellä ja vähitellen katseet kääntyvät jo vuoteen 2024. Yhdysvalloissa positiivisesti yllättäneet tilastot ovat johtaneet suhdanteen heikoimman ajanjakson siirtymiseen eteenpäin vuoden 2024 ensimmäiselle kvartaalille, kun taas euroalueen konsensusennusteissa heikoin ajanjakso on jo nyt käsillä. Inflaation madaltuminen ja koronnousuodotusten asteittainen vaimeneminen tukevat talouskasvun piristymistä, joka on yhä odotuksissa vuoden loppupuolella ja siitä eteenpäin.

Inflaation hidastuminen hyvä uutinen – viestii ohjauskorkojen huipuista

Kasvuympäristön epävarmuus painaa yhä kuluttajahintojen laskusta huolimatta. Yhdysvalloissa inflaatio on pysynyt hillityllä ja laskusuuntaisella tasolla. Kuluttajahintaindeksin pääluku on laskenut jo 14:n peräkkäisen kuukauden ajan ollen elokuussa 3,2 prosenttia vuosimuutostasolla. Myös pohjahinnat ovat laskeneet selkeästi, mikä puolestaan on mahdollistanut kulutuksen lisääntymisen. Inflaatiokorjattu kulutus Yhdysvalloissa kasvoi 0,6 prosenttia elokuussa, mikä tukee talouden pehmeän laskun näkyvyyttä, mutta vastapainona kuluttajien säästämisaste laski 3,5 prosenttia indikoiden myös nykyisen kulutuskäyttäytymisen kestämättömyyttä. Matala työttömyys, palkkojen nousu sekä pandemia-ajan säästöt ovat tarjonneet mahdollisuuden jatkaa kulutusta ja näin ylläpitää kasvun tasoa. Euroalueella inflaation pohjahinnat ovat pysyneet korkealla tasolla pääluvun laskiessa jo yli kymmenen peräkkäisen kuukauden ajan. Euroalueen kokonaisinflaation samoin kuin pohjahintojen vuosimuutos oli 5,3 prosenttia elokuussa alustavien tietojen mukaan. Kokonaisinflaatio pysyi tilapäisesti odotuksia korkeammalla tasolla energian hinnan ohjaamana eikä pohjahinnoissakaan nähty merkittävää laskua, joka tukisi sijoittajien odottamia rahapolitiikan keventämisen näkymiä.

Keskuspankkien kommunikointi on pysynyt tarkoituksellisen tulkinnanvaraisena elokuun ajan pitäen sekä koronnosto- että laskuodotukset muuttumattomina. Siitä huolimatta, että odotuksissa ei tällä hetkellä ole uusia koronnostoja loppuvuodelle, ohjauskorkoihin liittyvät laskuodotukset ovat selkeästi siirtyneet ensi vuoden puolelle ja etenkin euroalueella korkojen odotetaan pysyvän korkeammalla tasolla huomattavasti pidempään. Tuoreet inflaatioluvut euroalueelta viittaavat, ettei inflaatiota ole vielä taltutettu, mikä lisää keskuspankin rahapolitiikan kiristämisen painetta syyskuun kokouksessa. Yhdysvaltain inflaatioluvut ovat jatkaneet suotuisaa laskusuuntaansa, mutta FED:n uudeksi huoleksi on vauhdilla nousemassa kysymys, kuinka inflaation laskusuunta saadaan ylläpidettyä kasvaneesta kulutuksesta huolimatta.

Pääomamarkkinoilla vedettiin happea elokuussa

Elokuussa osakemarkkinat kääntyivät laskusuuntaisiksi, mutta kuun vaihteeseen tultaessa markkinat palautuivat jonkun verran. Päämarkkina-alueilla osakkeista kirjattiin noin 0,5–5,5 prosentin negatiiviset tuotot. Korkomarkkinoilla korot olivat selkeästi tasaantumisen uralla korkokäyrän pisintä päätä lukuun ottamatta, joka on varovaisesti kääntynyt tasaantumisesta laskusuuntaiseksi.

Alexandrian varainhoitorahastoissa allokaatiomuutoksia

Alexandrian varainhoitorahastoissa (Maltillinen, Tasapainoinen, Tuottohakuinen) tehtiin allokaatiomuutos, jolla vähennettiin salkkujen riskitasoa. Riskitason vähennys tapahtui osakesijoituksia myymällä ja sijoittamalla saadut varat sekä investment grade -luokan lainoihin että lyhyen koron sijoituksiin.

Riskipitoisten omaisuusluokkien ja erityisesti globaaleiden osakkeiden kehitys on ollut talouden ympäristöön nähden suotuisaa kuluneen vuoden aikana. Lyhyen aikavälin positiivisten ajureiden puuttuessa suhtaudumme hieman suuremmalla varauksella lähiaikojen kehitykseen, vaikka sinänsä suuremmat tekijät kasvun piristyminen, inflaation ja korkotason käänne ovat edelleen horisontissa tukemassa näkemystemme sijoittajien riskinottohalukkuuden palautumisesta. Vähennämme osakemarkkinoiden ylipainotusta säilyttäen osakkeissa kuitenkin edelleen ylipainon neutraalitilanteeseen nähden. Tämä tapahtuu kehittyvien markkinoiden alipainoa lisäämällä sekä Euroopan ja pohjoismaiden painoa pienentämällä. Yhdysvaltain osakkeet jatkavat salkuissa edelleen selvässä ylipainossa.

Rahastojen riskitason kevennykset keskittyvät kehittyvien markkinoiden sijoituksiin sekä pohjoismaisiin pienyhtiöihin ja suomalaisiin osakkeisiin. Olemme muutosten jälkeen kuitenkin edelleen ylipainossa Suomi/Nordic -osakkeissa ja niin ikään small cap -yhtiöiden selkeä ylipainotus säilyy. Omaisuuslajiallokaatiossa osakkeet ovat tehtyjen muutosten jälkeen hienoisessa ylipainossa.

Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö

Aloita sijoittaminen helposti

Varaa maksuton ensitapaaminen

Konkreettiset vinkit heti käyttöösi

Tapaaminen voidaan järjestää valintasi mukaan etänä tai paikan päällä. Siinä käydään läpi sijoitustavoitteitasi ja ratkaisuja, joilla unelmiesi toteuttaminen mahdollistuu.

Kokonaisarvosana
tapaamiselle
Sijoitusneuvojan
asiantuntevuus
Suosittelisi
palveluitamme

Kysy chatissa

Chat -asiakaspalvelumme palvelee 8 - 16.00 (ma-pe)

Jätä yhteyden-ottopyyntö

Otamme yhteyttä 24h sisällä haluamallasi tavalla.

Jätä yhteystiedot
Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa