Alexandria 12319

Trendit

5.5.2023

Markkinakommentti – toukokuu 2023

Koronnostosykli lähellä loppuaan

Toukokuun alussa sekä Euroopan (EKP) että Yhdysvaltain (Fed) keskuspankit nostivat odotetusti ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä, ja muutokset otettiin markkinoilla vastaan varsin rauhallisesti. Fed antoi korkopäätöstä seuranneessa tiedotustilaisuudessa viitteitä siitä, että koronnostoissa tulisi vähintään tauko, mutta EKP sen sijaan kertoi jatkavansa nostoja edelleen. Se, että keskuspankit ovat nostaneet ohjauskorkojaan varsin nopeasti, aiheuttaa lisäepävarmuuksia talouden suhteen, koska rahapolitiikan välittymisessä reaalitalouteen on tyypillisesti kuukausien viive. Koronnostojen päättyminen ja odotus ohjauskoron leikkauksista (Fed) loppuvuonna on nähtävissä markkinahinnoittelussa, mutta luultavasti tärkeämpää sijoitusmarkkinoiden kannalta on se, että markkinakorkojen huippu on mitä luultavammin tavoitettu.

Sitkeä inflaatio viivästyttää rahapolitiikan keventämistä

Vaikka talouden pehmeä lasku (lyhyt heikko jakso) on ollut otsikossa 2–3 vuosineljännestä, niin sitä odotellaan yhä, ja taantuman odotus on toistuvasti siirtynyt eteenpäin. Yhdysvalloissa talouden odotetaan ajautuvan taantumaan kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana, jonka jälkeen palattaisiin jälleen kasvu-uralle. Euroalueen talouden näkymät ovat hitusen paremmat, sillä taantumaa ei ole ennusteiden valossa edessä, vaikka kasvu jääkin nollan tuntumaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Inflaatio on yhä varsin ripeää ja on näin ollen edelleen keskuspankkien fokuksessa, rasittaen talouden kokonaiskuvaa. Siksi tämänhetkinen tilanne ei mahdollista rahapolitiikan keventämistä heikoista talouskasvunäkymistä huolimatta. Loppuvuoden kuluessa, mikäli varsinkin pohjahintainflaatio alkaisi toivotusti hidastumaan, keskuspankit voisivat vähitellen siirtää fokuksen inflaation taittamisesta talouskasvun tukemiseen keventämällä rahapolitiikkaa – mutta siihen menee todennäköisesti vähintään joitakin kuukausia.

Rauhattomuus pankkeihin liittyen ei täysin ohi

Yhdysvalloissa pienempien (taseen koko alle 250 mrd. dollaria) pankkien ongelmat rasittavat markkinasentimenttiä. Näitä ongelmapankkeja (mm. SVB, PacWest ja First Horizon) yhdistävät riski talletuspaosta, talletusten suuri osuus taseesta ja korkoriskin heikko hallinnointi. Sijoitusmarkkinoilla hermoillaan jonkin verran siksi, että em. riskit ovat johtaneet pankkien luotonannon hidastumiseen ja pankkiosakkeiden kurssit ovat olleet melkoisessa pudotuksessa – huoli laajemmasta pankkikriisistä kytee yhä.

Sijoitusmarkkinoiden hinnoittelulla tilaa tiukentua

Sijoitusmarkkinoiden tunnelmia rasittavat edellä mainitut epävarmuudet: kireä rahapolitiikka, huoli talouskasvun hyytymisestä sekä Yhdysvaltain pankkisektorin haasteet. Toisaalta talouskasvu ja vaikkapa työmarkkinat ovat kestäneet yllättävänkin hyvin keskuspankkien koronnostot, jota tuskin kukaan olisi osannut ennakoida Fed:n aloitettua koronnostot reilu vuosi sitten. Eteenpäin katsottaessa sekä korko- että osakemarkkinoiden näkymät ovat kiinnostavia. Rahapolitiikan kiristyminen on lähellä päätöstään, jonka pitäisi alkaa näkymään lähikuukausina markkinakorkojen laskuna. Korkotason lasku tukisi pidemmän duraation valtionlainojen ja yrityslainojen tuottokehitystä, ja lisäksi talouden piristyminen voisi kaventaa yrityslainojen riskilisiä. Tässä skenaariossa pitkien korkosijoitusten tuottopotentiaali, vallitseva tuottotaso huomioiden, olisi varsin houkutteleva.

Osakemarkkinoilla olisi em. skenaariossa varsin positiiviset näkymät. Tällä hetkellä sijoittajien asemoituminen vaikuttaa olevan maltillista/riskineutraalia ja talouskasvun piristyminen voisi hyvinkin johtaa positiivisiin pääomavirtoihin osakemarkkinoille. Markkinahinnoittelussa olisi myös tilaa tiukentua, mikäli talouden näkymät kohentuisivat ja markkinakorot madaltuisivat (odotus rahapolitiikan käänteestä). Viime kuukausina sijoitusmarkkinoilla ei kuitenkaan ole ollut selkeää suuntaa, vaan korko- ja osakemarkkinat ovat liikkuneet melko laajassa vaihteluvälissä epävarmuuksien ja positiivisten (esim. korkojen lasku) uutisten vuorotellessa. Kesää kohti kuljettaessa ehkä kaikkein keskeisin ajuri on inflaatio, ja indikaatio madaltuvasta urasta johtaisi keskuspankkiodotusten muutoksiin. Vielä on kuitenkin aikaista tehdä näitä johtopäätöksiä.

Alexandrian yhdistelmärahastoissa lievä osakeylipaino

Alexandrian yhdistelmärahastoissa (Maltillinen, Tasapainoinen ja Tuottohakuinen) ei tehty muutoksia allokaatioon huhtikuussa, ja rahastot jatkavat hienoisessa osakeylipainossa. Alexandria Maailma Osake -rahastossa sijoitettiin kassaan virrannutta pääomaa Yhdysvaltain, Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin. Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastossa tehtiin yksi muutos, kun kehittyvien markkinoiden osakkeisiin sijoittava ETF-rahasto myytiin ja varat siirrettiin vahvan ESG-profiilin omaavaan ETF-rahastoon.

Aloita sijoittaminen helposti

Varaa maksuton ensitapaaminen

Konkreettiset vinkit heti käyttöösi

Tapaaminen voidaan järjestää valintasi mukaan etänä tai paikan päällä. Siinä käydään läpi sijoitustavoitteitasi ja ratkaisuja, joilla unelmiesi toteuttaminen mahdollistuu.

Kokonaisarvosana
tapaamiselle
Sijoitusneuvojan
asiantuntevuus
Suosittelisi
palveluitamme

Kysy chatissa

Chat -asiakaspalvelumme palvelee 8 - 16.00 (ma-pe)

Jätä yhteyden-ottopyyntö

Otamme yhteyttä 24h sisällä haluamallasi tavalla.

Jätä yhteystiedot
Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa