Alexandria 2024 12 web

Trendit

1.7.2024

Markkinasilmäys – heinäkuu 2024

Tapahtumarikas alkukesä – kansainväliset osakkeet nousussa

Kesäkuu oli sijoitusmarkkinoilla tapahtumarikas ja toi markkinoille suuria liikkeitä. Kuun alussa Euroopan keskuspankki (EKP) aloitti kauan odotetun rahapolitiikan keventämisen ja alensi ohjauskorkojaan 25 korkopisteen verran. Yhdysvalloissa rahapolitiikan keventäminen sai vielä odottaa huolimatta pehmenevistä inflaatio- ja tuottajahintaluvuista, jotka kuitenkin antavat tukea rahapolitiikan keventämisen aloittamiselle loppuvuoden aikana. Ranskan presidentti Emmanuel Macron koki kesäkuussa suuren tappion EU-vaaleissa ja vaati ennenaikaiset parlamentinvaalit Ranskaan. Ranskan vaalien tuoma poliittinen epävarmuus vaikutti myös laajasti sijoitusmarkkinoilla. Yhdysvaltain presidentinvaalien ensimmäinen vaaliväittely päätyi Trumpin eduksi, jättäen demokraattipuolueen pohdiskelemaan ehdokkaansa, istuvan presidentti Joe Bidenin, kyvykkyyttä jatkoon. Korkomarkkinoilla nähtiin heiluvaa liikettä makrotaloudellisten ja poliittisten tapahtumien seurauksena, kun taas osakemarkkinoilla saatiin uusi nimi maailman arvokkaimmaksi yhtiöksi – sirujätti Nvdia.

USA:n talouskasvu vakaata mutta kulutuskysynnässä merkkejä viilenemisestä

Yhdysvaltojen talouskasvu on jatkunut edelleen varsin vakaana huolimatta kesäkuussa julkaistuista pehmeämmistä talousluvuista koskien toukokuun kehitystä. Yhdysvaltojen toistuvasti positiivisesti yllättänyttä talouskasvua on viimeiset vuodet tukenut etenkin kuluttajien iskukyky osittain pandemia-ajan säästöjen ja kulutusluottojen tukemana, mutta myös kireä työmarkkinatilanne on osaltaan edesauttanut kuluttamisen korkeaa tasoa.

Viime kuukausina yhdysvaltalainen kuluttaja on kuitenkin alkanut näyttämään viitteitä pehmenemisestä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen vähittäismyynnin kuukausimuutos toukokuussa kasvoi marginaalisesti ollen vain +0,1 %, kun huhtikuun vähittäismyynnin kuukausimuutos oli negatiivinen. Heikommat vähittäismyyntiluvut osoittavatkin jo selvää hidastumista alkuvuoden korkeisiin lukuihin nähden. Yksityinen kulutus tekee noin kaksi kolmasosaa USA:n taloudesta ja vähittäismyynnin madaltuva taso indikoikin kuluttajien tiukentuvaa taloudellista tilaa. Kuluttamisen vähentymiseen vaikuttaa etenkin odotettua sitkeämpi inflaatio, pidempään korkealla pysyttelevä korkotaso ja hiljalleen viilentyvä työmarkkinatilanne. Vaikka USA:n työmarkkinat ovat edelleen verrattain vahvat, nousi maan työttömyysaste toukokuussa 4,0 prosenttiin, eli korkeimmalle tasolle yli kahteen vuoteen. Tämä johti kuluttajien heikentyvään luottamukseen paitsi työmarkkinoihin myös omaan henkilökohtaiseen taloudelliseen tilanteeseen.

Fed piti ohjauskorot odotetusti ennallaan – hinnoittelussa yksi koronlasku loppuvuodelle

Yhdysvaltain keskuspankki Fed, päätti kesäkuun korkokokouksessaan pitää ohjauskorot ennallaan seitsemännen peräkkäisen kerran tarkoittaen, että Yhdysvaltojen ohjauskorko pysyy 5,5 % tasolla yli 12 peräkkäisen kuukauden ajan. Markkinoilla korkojen pitäminen ennallaan oli suurilta osin odotettua, mutta toukokuun pehmentyneet inflaatio ja tuottajahinnat antoivat vahvempaa tukea näkemyksille Fedin koronleikkaussyklin aloittamisesta lähitulevaisuudessa. Heinäkuun alussa markkinat odottavat Fediltä yhtä koronleikkausta loppuvuonna 2024, kun odotukset olivat alkuvuonna vielä 6-7 koronleikkauksen ympärillä.

Lisää epävarmuutta koronleikkauksien ajankohdalle tuo Yhdysvaltojen presidentinvaalit, joiden väittelyistä saatiin ensimakua kesäkuun loppupuolella, johtaen republikaanipuolueen edustajan ja entisen presidentti Donald Trumpin kannatuksen vahvistumiseen. Äänestäjät alkoivat huolestua istuvan presidentin ja demokraattipuolueen edustajan, Joe Bidenin, terveydentilasta. Väittelyn lopputuloksena sekä demokraattipuolue että media laajasti ryhtyivät pohtimaan jopa ehdokkaan vaihdon mahdollisuuksia.

EKP aloitti koronlaskut – lisää loppuvuonna?

Euroalueella talouskasvun taso on pysynyt maltillisena, mutta ekonomistien konsensusennusteet odottavat yhä vakaata noin +0,7 %-yksikön talouskasvua vuodelle 2024. Inflaatio on jatkanut madaltumista kohti 2 %:n tavoitetasoa, mutta euroalueen työmarkkinat ovat yhä paikoin kireät ja palkkakehitys vahvaa. Tästä huolimatta Euroopan keskuspankin kesäkuun alussa pitämässä korkokokouksessa päätettiin aloittaa rahapolitiikan keventäminen laskemalla talletuskorkoa 25 korkopisteellä tiputtaen ohjauskoron 3,75 %:iin. Päätös oli varsin yksimielinen, mutta lupauksia tietynlaisista koronlaskupoluista ei päätöksen yhteydessä kuultu.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde totesi kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa indikaattoreiden ennustavan palkkakehityksen maltillistumista, mikä osaltaan tuki tehtyä ohjauskorkojen leikkauspäätöstä. Kyseistä koronleikkausta osattiin odottaa markkinoilla ja tätä kirjoittaessa markkinoilla hinnoitellaan ainakin yhtä koronleikkausta nähtäväksi loppuvuodelle. Myös euroalueella asteittain parantuneet talouden indikaattorit, kuten ostopäällikköindeksien vahvistuminen (pl. Saksa) on ollut seurausta etenkin rahapolitiikan keventämisen alkamisesta kesäkuun alussa ja tulevista kevennysodotuksista. Haasteita talouskasvuun syntyy kuitenkin yhä etenkin vientimarkkinoilla globaalin talouden hidastumisen sekä kauppapoliittisten epävarmuuksien vuoksi.

Ranskan vaaleilla vaikutusta koko euroalueeseen

Kesäkuussa saatiin näytös Ranskan poliittisesta epävarmuudesta, kun maan istuva presidentti Emmanuel Macron kärsi tappion EU-vaaleissa ja päätyi hajottamaan parlamentin ja mittauttamaan oman tukensa ennenaikaisilla vaaleilla. Uusien vaalien vuoksi Ranskassa saatetaan nähdä vallan vaihto parlamentissa ja hallituksessa, mikäli tilanne johtaisi siihen, että äärioikeistolainen hallitus saisi enemmistön paikoista. Vaalien toinen kierros käydään heinäkuun ensimmäisellä viikolla, jolloin saadaan myös lopullinen tulos. Macron voi ajautua tilanteeseen, jossa hänen pitää jatkossa työskennellä yhdessä poliittisesti hyvin eri linjalla olevan oikeistolaisen hallituksen kanssa. Kyseinen tapahtumasarja toi laajemmin esiin maan julkisen talouden haavoittuvuuden ja negatiivisten tapahtumien vaikutuksen talouskasvuun, investointeihin sekä mahdollisuuden merkittäviin konflikteihin Euroopan Unionin kanssa etenkin, kun jokaisen puolueen talouspolitiikan linjasta ei ole varmuutta.

Ranskan talouden valtava alijäämä on jo aiheuttanut sen joutumisen EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn. Euroalueen toiseksi suurimpana taloutena olisi dramaattista koko talousalueelle, mikäli Ranska ajautuisi kriisiin. Markkinat reagoivat kesäkuussa Ranskan poliittisiin epävarmuuksiin ja muun muassa Ranskan valtionlainojen maariskilisät nousivat kesäkuun aikana samalla kun Ranskan osakemarkkinoilla nähtiin huomattavaa laskua.

Pääosin myönteistä kehitystä osake- ja korkomarkkinoilla

Kansainvälisten osakkeiden kurssinousu jatkui kesäkuussa (+3 %) ja vuoden alusta maailman osakkeet ovat euromääräisesti tuottaneet jo noin +15 %. Kesäkuun aikana osakemarkkinoilla nähtiin ns. vallan vaihto, kun siru- ja teknologijätti Nvidia:sta kasvoi hetkellisesti maailman arvokkain yhtiö ohittaen Applen ja Microsoftin. Kesäkuun nousun taustalla oli mm. yhtiön osakkeiden jakautuminen (10:1) ja kohonneet arvostustasot odotuksien noustessa tekoälytrendin jatkosta. Nvidian osakekurssi on kohonnut nyt vuoden alusta jopa noin +150 %.

Yhdysvaltain osakemarkkinoita kuvaavan S&P500 indeksin hyvä tuotto jatkui niin ikään kesäkuussa, mutta indeksin voimakas konsentroituminen muutaman yhtiön/sektorin varaan ja arvostustasojen merkittävä nousu alkaa samalla luoda riskejä koko markkinaan. Kehittyvien osakemarkkinoiden tuottokehitys oli kesäkuussa vahvaa etenkin Intian reippaan kurssinousun (+6 %) myötävaikutuksella. Muualla maailmassa osakemarkkinatuotot pysyivät kesäkuussa huomattavasti maltillisempana, etenkin Euroopan vaaliepävarmuuksien ajamana. Helsingin pörssissä meno oli pääosin alavireistä kesäkuussa ja indeksitasolla laskua kertyi noin 3 %.

Korkomarkkinoilla pitkissä koroissa nähtiin kesäkuussa kevyttä laskua, joka lopulta kääntyi jälleen nousevaksi loppukuuta kohden. Etenkin Ranskan poliittiset epävarmuudet aiheuttivat maltillista nostetta erittäin kireisiin maariskilisiin. Kokonaisuutena kesäkuussa korkomarkkinoiden tuotot pysyivät maltillisesti positiivisen puolella.

Osakkeet maltillisessa ylipainossa, koroissa suosikkina IG-yrityslainat

Sijoitusnäkemyksessämme tilannekuva on heinäkuun alkaessa, että globaali makrotalouden kuva näyttää yhä riittävästi piristymisen merkkejä, yritysten tuloskasvu kehittyy suotuisasti laajalla rintamalla, inflaatio osoittaa taittumisen merkkejä ja korkojen laskut ovat alkaneet ja jatkuvat kohti loppuvuotta. Osakkeiden vahvasta alkuvuodesta huolimatta asemoidumme Alexandrian varainhoitorahastoissa osakemarkkinoita maltillisesti ylipainottaen. Nyky-ympäristössä osakesijoitusten voi ts. odottaa edelleen pärjäävän hyvin ja hyvää tuottokehitystä uskaltaa nyt myös odottaa niistä alueista ja tyyleistä, jotka ovat viime vuosina olleet paineessa (etenkin korkojen nousun vuoksi).

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Alexandrian varainhoitorahastojen hajautusta on lisätty omaisuusluokkatasolla, maantieteellisesti ja tyylillisesti. Allokatiivisesti salkuissa painotetaan edelleen osakesijoituksia, ja viime kuukausina on lisätty mm. pohjoismaisia osakkeita, arvo-osakkeita, japanilaisia osakkeita ja kehittyviä markkinoita. Salkuissa suositaan myös pienyhtiöitä globaalisti, joiden tuottopotentiaali nykytilanteessa on erittäin houkutteleva. Korkopuolella yhdistelmäallokaatiossa ylipainotamme hyvälaatuisia IG-yrityslainoja.

lähde: Alexandria Rahastoyhtiö

Aloita sijoittaminen helposti

Varaa maksuton ensitapaaminen

Konkreettiset vinkit heti käyttöösi

Tapaaminen voidaan järjestää valintasi mukaan etänä tai paikan päällä. Siinä käydään läpi sijoitustavoitteitasi ja ratkaisuja, joilla unelmiesi toteuttaminen mahdollistuu.

Kokonaisarvosana
tapaamiselle
Sijoitusneuvojan
asiantuntevuus
Suosittelisi
palveluitamme

Kysy chatissa

Chat -asiakaspalvelumme palvelee 8 - 16.00 (ma-pe)

Jätä yhteyden-ottopyyntö

Otamme yhteyttä 24h sisällä haluamallasi tavalla.

Jätä yhteystiedot
Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa