le-petale-studio-cNxObP-3HPE-unsplash

Trendit

4.6.2024

Markkinasilmäys – kesäkuu 2024

Makroympäristö suotuisa riskipitoisille omaisuusluokille

Toukokuu oli riskipitoisille omaisuusluokille laajalti erittäin hyvä kuukausi. Hyvän tuottokehityksen taustalla oli ennen kaikkea pörssiyhtiöiden vahva Q1-tuloskausi, sekä USA:n odotuksia heikommat talousluvut, joiden myötä todennäköisyys inflaation taittumiselle ja ohjauskorkojen laskuille kasvoi hieman. Samalla Lähi-idän geopoliittiset riskit hälvenivät selvästi, minkä myötä öljyn hinta oli paineessa, kohottaen entisestään markkinoiden riskinottohalukkuutta.

USA:n talousluvuissa maltillistumista

USA:n talouskasvu hyytyi alkuvuonna (Q1/2024: +1,3 % p.a.), jääden odotuksista. Toukokuussa saatiin myös joukko odotuksia heikompaa kasvua indikoivia lukuja, mm. ennakkotiedot yksityisen kulutuksen tasosta. Samoin kuluttajien luottamus, ostopäällikköindeksit sekä työmarkkinaluvut jäivät kaikki ennakko-odotuksista. Kyseiset heikommat luvut eivät vielä kuitenkaan indikoi merkittävää heikkenemistä tai taantumaa nykytasoilla, vaan ennemmin talouskasvun tason olevan nyt karkeasti Yhdysvaltojen talouden trendikasvun tasolla (n. +2 %) aiempien erittäin kuumien kasvulukujen sijaan.

Trendikasvun tasolla ollessa inflaatiopelot ovat matalammat, kuluttajien ostovoima kehittyy maltillisen positiivisesti, yritykset todennäköisesti pärjäävät kohtuullisesti ja uskaltavat muun muassa investoida. Kyseisessä ”sopivan” kasvun ympäristössä riskipitoisemmat omaisuusluokat kuten osakkeet tyypillisesti pärjäävät hyvin, kuten toukokuu todisti. USA:n keskuspankki Fedin johtokunnan jäsenet ovat viime aikoina viestineet maltillisuutta korkojen laskun odotusten suhteen, joskin samalla pahimpia pelkoja jopa korkojen nostosta on laimennettu.

Koronlaskujen alkaminen lähellä euroalueella

Globaali kasvukuva kehittyi toukokuussa suotuisaan suuntaan, huolimatta USA:n talouslukujen heikentymisestä korkeilta tasoiltaan. Euroopan keskimääräiset makrotalouden yllätykset ovat kääntyneet viime kuukausina positiivisen puolelle, ja alkuvuoden talouskasvu yllätti odotukset positiivisesti. Ostopäällikköindeksit ovat kääntyneet Euroopassa selkeästi ja ennakoivat parempaa kasvun vaihetta loppuvuotta kohden. Myös talouskasvuodotukset kuluvalle vuodelle ovat kääntyneet hiljattain ylöspäin, joskin ollen vielä hyvin maltillisella noin +0,7 %:n tasolla.

Inflaatioluvut ovat olleet Euroopassa laskevalla trendillä jo pidemmän aikaa ja tukevat ainakin asteittaista korkojen laskun aloittamista. Toukokuun ennakkotieto euroalueen inflaatiosta oli kuitenkin pitkästä aikaa hieman odotuksia korkeampi päähintaindeksin vuosimuutoksen ollessa +2,6 % ja pohjahintainflaation noustessa peräti +2,9 %:n vuosimuutostasoon. Hieman odotuksia korkeammat luvut hankaloittavat koronlaskujen sarjan aloittamista.

Euroopan keskuspankki (EKP) on kuitenkin ollut selkeä viestinnässään viime viikkoina kesäkuun pelinavauksen suhteen. Näillä näkymin se leikkaa ohjauskorkoja kesäkuun jälkeenkin vielä loppuvuonna ainakin kerran, mutta polku on riippuvainen lähitulevaisuuden inflaatioluvuista. Koronlaskujen sarjalla olisi selkeä euroalueen ja etenkin korkoherkempien maiden kuten Suomen taloutta tukeva vaikutus, joka toteutuessaan voi johtaa jopa huomattaviinkin positiivisiin ennustekorjauksiin euroalueella.

Kehittyvien markkinoiden talousnäkymät kirkkaita

Kehittyvien markkinoiden osalta niin ikään kasvukuva näyttää hieman paremmalta. Intian talouskasvuennusteet ovat nousseet läpi vuoden ja hätyyttelevät jo lähes +8 %:n kasvuennustetta kuluvalle vuodelle. Intian vahvan kasvun taustalla on muun muassa suotuisa demografinen kehitys ja maan pääpuolueen BJP:n vahva pyrkimys edistää maan infrastruktuuria ja teollisuussektoria, hyötyen Kiinan talouden haasteista. Viime viikkoina käytyjen vaalien ennakkotiedot lupaavat jatkoa nykyiseen, joka nostattaa Intian ja kehittyvien maiden positiivista virettä entisestään. Kiinan osalta kasvukuvassa on myös nähty hienoisia piristymisen merkkejä huolimatta kiinteistösektorin jatkuvista haasteista ja epävarmuudesta. Maan talouskasvuennusteet ovat pikkuhiljaa lähestymässä maan virallista kasvutavoitetta (+5 %) tälle vuodelle. Riskinä Kiinan kasvun kannalta on kuitenkin kauppapoliittiset epävarmuudet ja kovaa vauhtia lähestyvät USA:n presidentinvaalit, minkä myötä mm. tulliliitännäiset riskit ovat jälleen vahvasti tapetilla.

Riskisemmät sijoitusluokat myötätuulessa toukokuussa

Toukokuussa osakemarkkinoiden positiivista sentimenttiä ohjasi etenkin pörssiyhtiöiden vahva Q1-tuloskausi. Yhdysvalloissa nousun takana nostatti ennen kaikkea Magnificent 7 -yhtiöt, joista merkittävimmän, Nvidian, Q1-tulos yllätti positiivisesti odotukset, joka nostatti yhtiön markkina-arvoa jopa 221 miljardilla dollarilla tulosjulkistuksen jälkeisenä päivänä. Kyseinen liike oli Nvidialle toiseksi suurin yksittäisen päivän kurssiliike, joka nosti yhtiön markkina-arvon vajaaseen 2,6 biljoonaan dollariin, kun vielä vajaa kaksi vuotta sitten yhtiön markkina-arvo oli vajaa 420 miljardia dollaria.

Hyvien tulosjulkistusten lisäksi markkinoiden positiivista sentimenttiä on ajanut etenkin tekoäly ja siihen liittyvät mahdollisuudet markkinoilla. Samoin Pohjoismaiden kuten myös kotimaan osakemarkkinat, ja etenkin pienyhtiöt, kokivat toukokuussa positiivisempaa sentimenttiä tulosjulkistusten ja koronleikkausodotuksien siivittämänä. Tyypillisesti riskillisemmät omaisuusluokat kuten osakemarkkinat ja etenkin pienyhtiöt reagoivat ensimmäisten joukossa tuleviin koronleikkauksiin ja niiden odotuksiin.

Korkomarkkinoilla toukokuu osoittautui kaksijakoiseksi. USA:n heikommat talousluvut tulkittiin korkoja laskevasti ja siten tuottokehitystä tukevaksi, mutta kuun loppua kohden koroissa nähtiin huomattavankin suuria liikkeitä ylöspäin. Korkojen nousun taustalla oli lukuisia globaaleja tekijöitä: USA:n ulkopuolella nähdyt paremmat talousluvut, tekniset kysyntätekijät USA:n velkakirjojen uusemissioissa sekä Japanin jenin merkittävä heikkeneminen, ja sitä myöden kohonnut todennäköisyys Japanin rahapolitiikan kiristymiselle tulevaisuudessa. Myös kuluttajaluottamus sekä Fed:n jäsenten kommentit rahapolitiikasta ruokkivat markkinoiden odotuksia korkeammalla tasolla pysyvästä ohjauskorosta.

Allokaatiomuutoksia Alexandrian varainhoitorahastoissa

Toteutimme toukokuun lopussa allokaatiomuutoksen Alexandrian varainhoitorahastoihin, joissa tasapainotimme osakemarkkinoiden sisäistä alueellista jakaumaa. Toisin sanoen kevensimme USA:n osakesijoitusten painoa ja allokoimme varoja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. Lisäksi otimme mukaan uuden pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavan tuotteen suotuisan sijoitusnäkymän vuoksi. Pohjoismaiden altistuman lisäyksellä haetaan altistumaa alueisiin ja valuuttoihin, jotka ovat olleet paineessa alueiden suuremman korkoherkkyyden myötä. Muutos toteutettiin palkitulla SEB Nordenfond -rahastolla.

Nordenfond tuo allokaatioon selkeää laatufokuksella hoidettua suurempiin yhtiöihin sijoittavaa core/value -osakepainotusta. Ko. rahasto sisältää muun muassa laadukkaita pohjoismaisia pankkeja, joiden odotetaan pärjäävän hyvin myös skenaariossa missä kasvu ja/tai inflaatio yllättävät uudelleen ja korkojen laskuodotukset siirtyvät ja laskee siten hieman salkkujen osakepuolen skenaarioherkkyyttä. Nordenfond tarjoaa eurosijoittajalle tuottopotentiaalia myös mahdollisesta Ruotsin kruunun vahvistumisesta. Euroopan viimeaikaiset positiiviset talousyllätykset ja kohonneet korot nostavat yllä mainittujen skenaarioiden todennäköisyyksiä. Näin ollen kokonaisuutena kansainvälisen positiivisen makro- ja sijoitusympäristön jatkuessa asemoidumme edelleen asiakassalkuissa osakemarkkinaa maltillisesti ylipainottaen.

Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö

Aloita sijoittaminen helposti

Varaa maksuton ensitapaaminen

Konkreettiset vinkit heti käyttöösi

Tapaaminen voidaan järjestää valintasi mukaan etänä tai paikan päällä. Siinä käydään läpi sijoitustavoitteitasi ja ratkaisuja, joilla unelmiesi toteuttaminen mahdollistuu.

Kokonaisarvosana
tapaamiselle
Sijoitusneuvojan
asiantuntevuus
Suosittelisi
palveluitamme

Kysy chatissa

Chat -asiakaspalvelumme palvelee 8 - 16.00 (ma-pe)

Jätä yhteyden-ottopyyntö

Otamme yhteyttä 24h sisällä haluamallasi tavalla.

Jätä yhteystiedot
Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa