20240130 Alexandria 0142

Trendit

6.5.2024

Markkinasilmäys – toukokuu 2024

Yhdysvaltojen inflaatio- ja kasvuyllätykset fokuksessa

Yhdysvaltojen talouskehitys on jatkunut isossa kuvassa alkuvuoden aikana vahvana. Bruttokansantuotteen Q1-ennakkotieto (1,6 % vuositasolla) petti odotukset teknisten ja volatiilien ajureiden myötä (varastomuutokset ja nettovienti), mutta talouden pääajuri ja oleellisin luku yksityinen kulutus jatkoi vahvaa kasvuvauhtia (2,5 % vuositasolla). Suotuisa kasvukuva ei ole kuitenkaan tullut ilmaiseksi, sillä myös inflaatioluvut ovat olleet viime kuukausina USA:ssa odotuksia korkeampia, pääluvun kohotessa takaisin 0,3-0,4 %:n kuukausimuutostahtiin. Inflaatio- ja kasvuyllätysten myötä Fedin kommunikaatio on muuttunut korkojen laskua vähemmän tukevaksi ja markkinahinnoittelu on muuttunut nyt vain enää yhden koronlaskun polulle kuluvalle vuodelle, ajoittuen vasta loppuvuoteen.

Pitkien ja lyhyiden markkinakorkojen kohoaminen USA:ssa jälleen lähelle 5 %:n rajaa on alkanut rasittamaan myös riskipitoisempia omaisuusluokkia ja huhtikuu oli laajalti globaaleille sijoitusmarkkinoille hankala kuukausi. Samalla geopoliittinen epävarmuus oli nousussa pitkin kuuta Lähi-idän konfliktin laajentuessa ja nostaessa raakaöljyn hintoja, inflaatio-odotuksia ja korkoja entisestään. Huhtikuun loppupuolella alkanut ensimmäisen kvartaalin tuloskausi indikoi kuitenkin toistaiseksi hyvää ja odotuksia parempaa tuloskertymää yrityksille globaalisti, joka jatkuessaan tukisi arvostustasoja ja riskipitoisten omaisuusluokkien tuottokehitystä.

Euroalueen koronlaskujen alkaminen lähellä

Euroopassa viimeaikaiset ostopäällikköindeksit ja toteutuneet Q1/2024-talouskasvuluvut ovat olleet odotuksia parempia ja tukevat kuvaa hienoisesti parantuvasta kasvukuvasta. Ennakkotieto euroalueen talouskasvusta ensimmäiselle kvartaalille oli 0,3 % ekonomistikonsensuksen odottaessa huomattavasti maltillisempaa, n. 0,1 %:n kvartaalikasvua. Samalla viime kuukausien inflaatioluvut ovat olleet euroalueella lupaavia etenkin suurimmissa talouksissa (euroalueen vuosimuutostahti pääinflaatioluvussa huhtikuussa 2,4 %), joka mahdollistaa EKP:n rahapolitiikan keventämisen aloituksen lähikuukausina. Näillä näkymin EKP leikkaa ohjauskorkoja ensimmäisen kerran kesäkuussa ja toteuttaa loppuvuotta kohden 1-2 lisäleikkausta. Laskevan korkotason voi odottaa tukevan Euroopan ja etenkin korkoherkempien maiden, kuten Suomen, talouskehitystä loppuvuotta kohden.

Kehittyvillä markkinoilla hyvää talouskehitystä

Kehittyvien markkinoiden ja ennen kaikkea Kiinan osalta makrotalouden kuva on viime kuukausina hieman kohentunut, talouskasvun yllättäessä positiivisesti ensimmäisellä kvartaalilla ja ollen 5,3 % viime vuodesta. Ekonomistit odottavat nyt noin viiden prosentin talouskasvua tälle vuodelle, mikä on linjassa maan hiljattain julkistetun virallisen tavoitteen kanssa. Intiassa kasvuodotukset ovat kohonneet jatkuvasti, ollen tällä hetkellä peräti 7,6 % kuluvalle vuodelle. Kiinan hieman parantunut makrotalouden kuva on alkanut heijastumaan myös maan osakemarkkinoiden parantuneeseen kehitykseen.

Öljyn hintakehitys keskiössä huhtikuussa

Geopoliittisen epävarmuuden kasvu ja siitä seurannut raakaöljyn hinnan nousu oli selkeä riskipitoisia omaisuusluokkia rokottava tekijä huhtikuussa. Lähi-idän konflikti eskaloitui Iranin ja Israelin toteuttaessa suoria iskuja toisiaan kohtaan ja pelko pitkään jatkuvasta koston kierteestä nousi pintaan. Viime viikkoina konflikti ja pelot koston kierteen jatkosta ovat kuitenkin hieman hälventyneet, minkä myötä raakaöljyn (WTI) hinta on laskenut 87 dollarin tasoilta nykyiseen n. 80 dollarin hintaan barrelia kohden. Makrotalouden, inflaation ja sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta ennen kaikkea öljyn hintakehitys on oleellista ja viime viikkojen laskeva kehitys on ollut siten hyvin suotuisaa.

Haastava kuukausi sijoitusmarkkinoilla

Sijoitusmarkkinoilla kohonneet korot, inflaatio-odotukset ja kasvanut geopoliittinen epävarmuus johtivat huhtikuussa pitkälti negatiivisiin tuottoihin odotuksia paremmasta tuloskaudesta huolimatta. Korkopuolella USA:n 10 vuoden valtionlainan korko nousi huhtikuussa n. 30 korkopistettä ja Saksan n. 20 korkopistettä, jonka myötä eurooppalaisten valtionlainojen tuotto oli -1,4 %. Yrityslainojen riskilisissä nähtiin myös heiluntaa huhtikuussa High Yield -lainojen riskilisien leventyessä parhaimmillaan noin 35 korkopistettä, mutta kuun loppua kohden nähtiin jälleen selvää tiukentumista. Eurooppalaiset Investment Grade -lainat tuottivat huhtikuussa noin -0,9 % ja High Yield -lainat vastaavasti -0,1 %.

Osakemarkkinoilla tuottokehitys oli niin ikään alkuvuotta heikompaa globaalin osakemarkkinan tuottaessa euroissa mitattuna noin -2,8 %, pitkälti USA:n osakemarkkinan heikon kehityksen vetämänä (euroissa n. -3,2 %). Muilla päämarkkina-alueilla kehitys oli parempaa, Euroopan tuottaessa -0,9 %, kehittyvien markkinoiden +1,5 % ja Suomen +1,9 %. Näin ollen huhtikuu oli osakemarkkinoilla selkeästi poikkeus pitkään jatkuneeseen USA:n ja eurooppalaisten osakemarkkinoiden voittokulkuun suhteessa Suomeen ja kehittyviin markkinoihin. Kohonnut korkotaso vaikutti myös pienempien yhtiöiden heikompaan tuottokehitykseen globaalisti tarkasteltuna, pienyhtiöiden jäädessä suuryhtiöille noin 1-2 prosenttiyksikköä.

Osakkeet edelleen maltillisessa ylipainossa

Huolimatta huhtikuun heikommasta markkinakehityksestä, globaalien osakemarkkinoiden tuotto on kuitenkin ollut alkuvuonna erittäin suotuisaa. Isossa kuvassa tarkasteltuna hengähdystauko globaalien osakkeiden erinomaiseen tuottokehitykseen viimeisen puolen vuoden aikana on osaltaan myös tervettä. Kokonaisuutena positiivisen makro- ja sijoitusympäristön jatkuessa asemoidumme edelleen Alexandrian yhdistelmärahastoissa (Maltillinen, Tasapainoinen ja Tuottohakuinen) osakemarkkinaa maltillisesti ylipainottaen ja pääpainon ollessa Yhdysvaltojen ja Euroopan osakemarkkinoilla näiden lisäksi myös yksinomaan osakkeisiin keskittyvässä Alexandria Maailma Osake -rahastossa.

Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö

Aloita sijoittaminen helposti

Varaa maksuton ensitapaaminen

Konkreettiset vinkit heti käyttöösi

Tapaaminen voidaan järjestää valintasi mukaan etänä tai paikan päällä. Siinä käydään läpi sijoitustavoitteitasi ja ratkaisuja, joilla unelmiesi toteuttaminen mahdollistuu.

Kokonaisarvosana
tapaamiselle
Sijoitusneuvojan
asiantuntevuus
Suosittelisi
palveluitamme

Kysy chatissa

Chat -asiakaspalvelumme palvelee 8 - 16.00 (ma-pe)

Jätä yhteyden-ottopyyntö

Otamme yhteyttä 24h sisällä haluamallasi tavalla.

Jätä yhteystiedot
Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa