Reaaliomaisuus metsä

Sijoittaminen

5.5.2023

Metsäyhtiöiden laskeneet arvostustasot tarjoavat mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia

Tulosvuosi 2022 oli metsäyhtiöillä ennätyksellinen. Siihen vaikutti, kun koronapandemian jäljiltä elpyvillä markkinoilla kysyntä oli erittäin vahvaa käytännössä kaikilla kotimaisten metsäyhtiöiden liiketoiminta-alueilla. UPM:ää, Stora Ensoa ja Metsä Boardia yhdistävät sellu-, kartonki- ja puutuotteet sekä lisäksi UPM:ää ja Stora Ensoa paperi. Näiden kaikkien hintatasot nousivat maailmalla ja samalla kysyntä oli vahvaa. Etenkin sellun hinnalla on merkittävä vaikutus yhtiöiden tuloksille, koska yhtiöt tuottavat ja myyvät sitä markkinoille. Sellun hinta kävikin hyvin korkealla erityisesti Kiinassa, joka yksin antaa suuntaa varsin merkittävällä tavalla koko sellumarkkinoille. Sellun hinnannousu vaikuttaa metsäyhtiöiden tuloksiin muutamien kuukausien viiveellä - ensin itse selluliiketoimintaan ja muutaman kuukauden kuluttua muiden yksiköiden tuloksiin, koska raaka-aineen kallistuminen tuo yhtiöille tilaa hinnankorotuksille kaikissa jalosteissa.

Lue lisää UPM ja Metsä Board Bonus Autocall 2 -tuotteesta

Lue lisää Stora Enso ja Valmet Kuponki Autocall -tuotteesta

Maailmantalouden kasvuennusteita on viime aikoina jouduttu laskemaan, koska kohonnut inflaatio ja korkotaso sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat lisänneet epävarmuutta. Tällä on ollut suoria ja epäsuoria vaikutuksia globaaleihin sellumarkkinoihin. Sellumarkkinoilla voi lyhyellä aikavälillä esiintyä rajuakin heiluntaa. Konsulttiyhtiö Brian McClay & Associatesin (BMA) mukaan sellumarkkinoiden pitkän aikavälin kasvunäkymät eivät kuitenkaan ole muuttuneet ja heidän arvionsa mukaan sellun kysyntä kasvaisi keskimäärin 2,5 % vuodessa seuraavien 10-20 vuoden ajan.

Keskeinen tekijä sellumarkkinoiden kasvussa on pehmopaperin kasvava kulutus etenkin kehittyvillä markkinoilla. Suurin osa pehmopaperista valmistetaan markkinasellusta. Pehmopaperin kulutuksen kasvu liittyy oleellisesti kaupungistumisen ja kuluttajien ostovoiman vahvistumisen kaltaisiin megatrendeihin, jotka jatkavat etenemistään erityisesti kehittyvissä talouksissa. Hyvä esimerkki kasvavista tuoteryhmistä ovat pehmopaperista valmistetut hygieniatuotteet, kuten WC-paperi, käsipyyhkeet ja nenäliinat. Myös nopeassa kasvussa olevassa verkkokaupassa tarvitaan tuotteiden kuljettamiseen lisää pakkausmateriaaleja.

Kiinalla on tulevaisuudessa entistä keskeisempi rooli maailman sellumarkkinoilla. Kiinan osuus markkinasellujen kulutuksesta on noussut noin 40 %:iin. Markkinasellulla tarkoitetaan sitä sellua, jota valmistava tehdas ei anna yhtiön sisällä paperin tai kartongin valmistukseen. Sellun kysyntä kasvaa Kiinan lisäksi muissakin kehittyvissä talouksissa. Esimerkiksi Indonesia, Vietnam ja Intia ovat kaikki eri kehitysvaiheessa olevia maita, joissa keskiluokka kasvaa ja vaurastuu.

Nyt viime ajat markkinasellujen kysyntä on heikentynyt odotuksia enemmän Euroopassa ja lisäksi Kiinassa talouden piristyminen ei ole vahvistanut markkinasellujen kysyntää odotetulla tavalla. Sellun hinnat ovatkin olleet selvässä laskussa. Yksityisen kuluttamisen kasvunäkymiä ennakoidaan lisäksi vaisuksi ja varastoja ennemmin tällä hetkellä puretaan kuin täytetään. Nämä tekijät ovat osaltaan näkyneet metsäyhtiöiden tuoreissa tuloksissa ja samalla tulosodotuksissa.

Saman aikaan metsäyhtiöiden osakekurssit ovat tulleet selvästi alas: vuoden 2022 huipputasostaan sekä Stora Enso että Metsä Board ovat laskeneet noin 40 % ja UPM noin 20 %. UPM:n tulosta on tukenut vahva oma sähköntuotanto ja yhtiö onkin Fortumin jälkeen Suomen toiseksi suurin sähköntuottaja. Viime vuosien ennätysmäisten tulosten siivittämänä metsäyhtiöt ovat vahvistaneet taseitaan ja nettovelkaantumisasteet ovat matalia. Siihen peilaten yhtiöiden nykyiset tasearvostukset ovat painuneet houkuttelevalle tasolle: osakekurssin taso suhteessa taseen osakekohtaiseen omaan pääomaan on nyt lähellä yhtä. UPM:n tämänhetkinen P/B-luku on noin 1,2 ja Metsä Boardilla noin 1,1 sekä Stora Ensolla yhtiöjoukon matalin eli noin 0,8.

Alexandria tarjoaa nyt asiakkailleen merkittäväksi ajankohtaisia sijoitusratkaisuja, joissa tuotto riippuu kotimaisten metsäyhtiöiden kurssikehityksestä. UPM ja Metsä Board Bonus Autocall -sijoituksessa tavoitellaan vuositasolla 20 % kasvavaa tuottoa (alustava), joka voidaan saavuttaa neutraalilla osakenäkemyksellä. Stora Enso 3x Booster -sijoituksessa sijoittaja osallistuu 300 % tuottokertoimella (alustava) kohde-etuuden positiiviseen kehitykseen nousukattoon saakka. Nämä molemmat strukturoidut joukkovelkakirjalainat ovat pääomaturvaamattomia. Tutustu lisää Alexandrian verkkosivuilla.

*Lähde: https://www.metsagroup.com/fi/metsafibre/uutiset-ja-julkaisut/uutiset-ja-tiedotteet/artikkelit-videot/2022--fi/megatrendit-vauhdittavat-sellun-kysyntaa/.*

Katso kaikki merkinnässä olevat tuotteet

Tero Wesanko

Tero Wesanko

Aloita sijoittaminen helposti

Varaa maksuton ensitapaaminen

Konkreettiset vinkit heti käyttöösi

Tapaaminen voidaan järjestää valintasi mukaan etänä tai paikan päällä. Siinä käydään läpi sijoitustavoitteitasi ja ratkaisuja, joilla unelmiesi toteuttaminen mahdollistuu.

Kokonaisarvosana
tapaamiselle
Sijoitusneuvojan
asiantuntevuus
Suosittelisi
palveluitamme

Kysy chatissa

Chat -asiakaspalvelumme palvelee 8 - 16.00 (ma-pe)

Jätä yhteyden-ottopyyntö

Otamme yhteyttä 24h sisällä haluamallasi tavalla.

Jätä yhteystiedot
Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa