Sisällöt
keila-hotzel-71jYZb6Ag7M-unsplash

14.03.2022

Sijoittaminen

3 hyvää syytä sijoittaa PK-yrityslainoihin

Vaivattomat PK-yrityslainat tarjoavat sijoittajalle tehokasta omaisuusluokkahajautusta ja mahdollisuuden tukea suomalaisten yritysten kasvua.

Sijoittamiseen kuuluu aina riskejä, mutta niiltä voi suojautua valitsemalla sijoitussalkkuunsa erilaisia tuotteita, joihin maailman ja markkinoiden tapahtumat vaikuttavat eri tavoilla. Varteenotettava vaihtoehto salkun tehokkaampaan hajautukseen on PK-yrityslainoihin sijoittaminen, joka on nyt myös yksityissijoittajien saatavilla.

Mitä PK-yrityslainat ovat?

PK-yrityslainat ovat nimensä mukaisesti lainoja pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta esimerkiksi toiminnan kasvattamiseen, tuotekehitykseen tai yritysostojen tekemiseen.

Käytännössä PK-yrityslainoihin sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoittajat tarjoavat lainoja tietyt kriteerit täyttäville yrityksille sovittujen ehtojen mukaisesti. Yritykset maksavat lainojaan takaisin korkojen kera joka kuukausi, jolloin sijoittajat saavat tasaista tuottoa panostuksilleen.

PK-yrityslainoihin sijoittamalla saadaan siis korkotuottoa. Niihin sijoittaminen on hyvä lisä sijoitussalkkuun, sillä markkinoiden heilahtelut eivät vaikuta niihin samalla tavalla kuin esimerkiksi pörssiosakkeisiin tai noteerattuihin joukkovelkakirjalainoihin.

PK-yrityslainoihin sijoittamista ei kannata kuitenkaan sekoittaa muihin korkosijoittamisen muotoihin kuten esimerkiksi edellä mainittuihin joukkovelkakirjoihin. Siinä missä perinteisessä korkosijoittamisessa riskit ja tuotot ovat melko matalat, yrityslainoissa sekä riskit että tuotot ovat korkeampia ja näin tarjoavat parempaa suojaa myös korkean inflaation aikana. PK-yrityslainat eivät ole noteerattuja, joten niiden tuotto ei myöskään ole sidottu kurssien vaihteluun vaan perustuu suoraan yritysten lainoistaan maksamiin korkoihin.*

Miksi kannattaa sijoittaa yrityslainoihin?

Yrityslainoihin sijoittamiseen on monta hyvää syytä. Tässä niistä kolme tärkeintä:

1: Tasainen kassavirta ja tuotto

Sijoittajan kannalta tärkeintä yrityslainoissa on jatkuva tuotto. Lainan saanut yritys alkaa maksaa lainaa takaisin korkoineen heti, joten tuottojen saamista ei tarvitse odottaa vuosia. Tuottoa maksetaan sijoittajalle jatkuvasti, joten omistuksia ei myöskään tarvitse myydä tuottojen kotiuttamiseksi.

2: Tehokas hajautus

Sijoittajan tärkein keino riskeiltä suojautumiseen on hajauttaminen. Se tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että kaikkia rahoja ei laiteta yhteen koriin. Monet sijoittajat hajauttavat riskiä esimerkiksi sijoittamalla eri yhtiöiden osakkeisiin tai eri sektoreille, mutta myös eri omaisuusluokkien välinen hajautus kannattaa. Kun salkussasi on osakkeiden lisäksi vaihtoehtoisia sijoituksia, eivät kaikki sijoituksesi ole alttiina pörssikurssien heilahtelulle.

3: Kotimaisten yritysten tukeminen

PK-yrityslainoihin sijoittaminen on myös yritysten kasvuun sijoittamista. Yritykset tarvitsevat rahoitusta esimerkiksi tuotannon kasvattamiseen tai uudenlaisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Kun sijoitat kotimaisiin PK-yrityslainoihin, olet samalla tukemassa suomalaisten PK-yritysten kasvua ja koko yhteiskunnan toimintaa. Etenkin Suomessa PK-sektori on merkittävä työllistäjä, sillä yrityskannastamme noin 99 prosenttia on pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Helppoa ja vaivatonta sijoittamista Alexandrian PK-yrityslainoilla

Alexandrian PK-yrityslainoihin sijoittaminen on helppoa ja vaivatonta. Sijoittajan ei tarvitse perehtyä yrityksiin ja osata arvioida niiden tilinpäätösasiakirjoja, vaan luotonantoprosessi ja lainojen valinta tapahtuu Alexandria Yritysrahoituksen toimesta.

Alexandria Yritysrahoitus myöntää 30 000–300 000 euron lainoja vain vakaata liiketoimintaa harjoittaville ja kasvua tavoitteleville suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Ennen kuin yritys saa lainaa, sen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuudesta tehdään kattava analyysi.** Yritys myös alkaa lyhentää lainaa tasaerissä saman tien. Sijoittajana näet aina Alexandrian OmaSalkku-palvelussa, mille yrityksille olet lainannut rahaa.

Perinteisesti yrityslainoihin ovat voineet sijoittaa vain ammattisijoittajat, mutta Alexandrian PK-yrityslainoihin voi sijoittaa kuka tahansa. Sijoitussumma voi olla pienikin ja kaikki sijoitukset hajautetaan aina automaattisesti useamman yrityksen lainoihin. Alexandrian yrityslainoissa hajauttaminen on siis tehokasta myös itse sijoitustuotteen sisällä. Kun rahat hajautetaan automaattisesti useisiin lainoihin, pienentää se riskiä tuntuvasti.

Suositeltu sijoitusaika on vähintään viisi vuotta. Lainanlyhennykset ja korot maksetaan kuukausittain sijoittajille. Alexandria ei peri yritysten maksamista lyhennyksistä ja koroista kuluja, vaan lyhennykset ohjautuvat täysimääräisinä sijoittajien asiakastileille.

”PK-yrityslainoihin sijoittamisella tuetaan suomalaisten PK-yritysten kasvumahdollisuuksia ja sitä kautta koko Suomen taloutta. Sijoittamalla Alexandrian yrityslainoihin saat tuottoa ja hajautusta sekä olet mukana lisäämässä koko Suomen hyvinvointia.” Markus Neimo, toimitusjohtaja, Alexandria Yritysrahoitus

Haluatko kuulla, miten PK-yrityslainat sopisivat sinun sijoitussalkkuusi?

Sovi maksuton tapaaminen!


  • Kuten sijoittamiseen ylipäätään niin myös yrityslainoihin sijoittamiseen sisältyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan, liittyen esim. lainanottajayrityksen maksuviiveisiin- tai vaikeuksiin.

** Huolimatta taloudellisesta analyysistä yrityksen tilanne voi laina-aikana muuttua niin, että yritys joutuu maksuvaikeuksiin eikä kykene maksamaan lainaa täysimääräisesti tai aikataulussa takaisin.

Jaa artikkeli