Sisällöt
morningstar

12.02.2021

Sijoittaminen

Morningstar-tähtiluokitus – mitä tähdet kertovat rahaston menestyksestä?

Analyysiyhtiö Morningstarin tähtiluokitus-menetelmä on yksi yleisimmin käytetystä rahastojen luokitusmenetelmistä, joihin usein kotimaisten rahastojen materiaaleissa viitataan. Mutta mitä luokitus kertoo sijoittajalle?

Morningstar on puolueeton yhdysvaltalainen analyysitalo, joka arvioi sijoitusrahastojen menestystä Morningstar-tähtiluokitusmenetelmällään. Kyseinen tähtiluokitus on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista rahastojen tuottokehityksen arviointimenetelmistä, joka on otettu käyttöön jo 1980-luvulla. Tänä päivänä yli 200 tuhannella rahastolla on Morningstar-tähtiluokitus.

Alexandrian rahastoista Alexandria Tasapainoinen ja Alexandria Tuottohakuinen ovat sijoittuneet omissa rahastoluokissaan parhaan 10 %:n joukkoon ja ansainneet täydet viisi Morningstar-tähteä. Molemmat rahastot ovat viimeisimmän tarkastelujakson aikana tuottaneet siis riskiinsä nähden paremmin kuin 90 % kilpailijoista maailmanlaajuisesti. Molemmat rahastot menestyivät myös vuoden 2020 aikana erinomaisesti kotimaisissa rahastovertailuissa. Alexandria Vaihtoehtokorko Erikoissijoitusrahasto on toistaiseksi vailla tähtiluokitusta, koska sillä ei ole vielä luokitukseen vaadittavaa kolmen vuoden tuottohistoriaa. Alexandrian erikoissijoitusrahastot Alexandria Kiinteistö ja viime kesänä toimintansa aloittanut Alexandria Reaaliomaisuus ovat omaisuusluokastaan johtuen rahastokategoriassa, jolle Morningstar ei anna tähtiluokituksia. Alexandria Kiinteistö on kuitenkin sijoittunut tuottotarkastelussa erinomaisesti Morningstar-vertailuryhmässään koko toimintansa ajan.

Morningstar jakaa rahastoja eri kategorioihin rahastojen sijoituspolitiikan perusteella eli samantyylistä sijoituspolitiikkaa noudattavat rahastot kuuluvat samaan rahastoluokkaan. Morningstar-tähdet annetaan rahastojen sijoitusmenestyksen perusteella, ja rahastot asetetaan paremmuusjärjestykseen eri sijoituspolitiikkaa edustavien kategorioiden sisällä. Rahastoilla on oltava vähintään kolmen vuoden tuottohistoria, jotta Morningstar-tähtiluokitus myönnetään. Morningstar-tunnusluku suhteuttaa rahastoissa tuoton, kulut sekä riskitason eli, kuinka paljon riskiä rahasto on ottanut saavuttaakseen saamansa tuoton.

Rahastoille jaetaan Morningstar-tähtiä yhdestä viiteen niin, että kunkin rahastokategorian parhaat 10 % saavat viisi tähteä, seuraavaksi parhaiten menestyneet 22,5 % neljä tähteä, seuraavat 35 % kolme tähteä, seuraavat 22,5 % kaksi tähteä ja jokaisen kategorian viimeiset 10 % saavat yhden tähden. Luokitus päivitetään kerran kuukaudessa.

Rahastoluokkien sisällä keskeisimmät erot syntyvät rahastojen painotuksissa – eli esimerkiksi yhdistelmärahastojen kohdalla osake- ja korkosijoitusten painoilla on merkittävä vaikutus näiden rahastojen toteutuneeseen tuottoon ja riskiin. Lisäksi sijoitusten maantieteellinen allokaatio on suuressa roolissa, kuten myös tyylivalinnat (esim. arvo vs. kasvu, suuret yhtiöt vs. pienet yhtiöt). Salkunhoidolla on siis olennainen rooli siinä, että rahasto on allokaatioltaan ”oikeassa asennossa” menestyäkseen. Alexandrian salkunhoitajat ovat onnistuneet tässä erittäin hyvin, sillä mm. osakesijoitusten ylipainottaminen etenkin kasvu- ja pienyhtiöiden osakkeiden kautta on osoittautunut erinomaiseksi näkemykseksi viime vuosien aikana.

Rahastovertailuissa sijoittajan on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että Morningstar-tähdet perustuvat ainoastaan historiallisiin lukuihin eivätkä siten anna kuvaa tulevaisuudesta. Viisi tähteä saavuttaneet rahastot ovat kuitenkin lähtökohtaisesti saavuttaneet paremman tuoton pienemmällä riskillä verrattuna alempien tähtiluokkien rahastoihin, ja tuottaneet osuudenomistajilleen näin ollen selvää lisäarvoa tarkasteluperiodilla. On myös hyvä muistaa, että Morningstarin tähtiluokitus on vain yksi tapa luokitella ja vertailla rahastojen menestystä.

Alexandrian varainhoitorahastojen tähtiluokitus (per 31.1.2021):
Maailma Osake ★★★★
Tuottohakuinen ★★★★★
Tasapainoinen ★★★★★
Maltillinen ★★★★
Kehittyvät Markkinat Osinko ★★

*Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö

https://www.morningstar.fi/fi/news/154919/t%c3%a4hdet-maltillisen-hyvi%c3%a4-ennustajia.aspx

Jaa artikkeli