Stora Enso ja TietoEVRY Kuponki Autocall 2

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

  • Stora Enso Oyj:n ja TietoEVRY Oyj:n osakekurssien kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus
  • Tavoitteena vuosittainen 9,25 %:n korkotuotto (alustava)
  • Mahdollisuus tuottoon myös osakkeiden laskiessa rajatusti
  • Sijoitusaika 2–6 vuotta, vuosittainen mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen vuodesta 2 alkaen
  • Liikkeeseenlaskija UBS AG, London Branch
  • Merkintäaika päättyy 6.8.2021