Stora Enso ja UPM Kuponki Autocall

Stora Enso ja UPM Kuponki Autocall

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

  • Stora Enso Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n osakekurssien kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus
  • Tavoitteena puolivuosittainen 5 %:n korkotuotto (alustava, vuositasolla 10 %)
  • Mahdollisuus tuottoon myös osakkeiden laskiessa rajatusti
  • Sijoitusaika 1,5–6 vuotta, puolivuosittainen mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen vuodesta 1,5 alkaen
  • Liikkeeseenlaskija Morgan Stanley B.V, takaaja Morgan Stanley
  • Merkintäaika päättyy 31.8.2022