Taulukossa alla esitetään erääntyneiden strukturoitujen tuotteiden kappalemäärät ja keskimääräiset toteutuneet vuosituotot. Aineisto sisältää Alexandria Marketsin tammikuusta 2013 alkaen toteuttamat strukturoidut joukkovelkakirjalainat, jotka ovat ehtineet erääntyä taulukon päiväykseen mennessä. Taulukko on jaettu osakemarkkinoiden kehitykseen sidottuihin lainoihin, yritysten luottoriskeihin sidottuihin lainoihin sekä muut lainat -luokkaan, joka sisältää valuutta- ja hyödykemarkkinoiden kehitykseen sidotut lainat sekä yhdistelmälainat. Tiedot yksittäisistä erääntyneistä tuotteista löytyvät täältä.

Erääntyneet strukturoidut lainat (tilanne 27.11.2023)

  Kpl Tuotto p.a.
Osakesidonnaiset lainat 262 11,4 %
Luottoriskilainat 75 5,5 %
Muut lainat 57 1,9 %
Kaikki lainat yhteensä 394 8,9 %

Taulukon tiedot koskevat jo erääntyneiden strukturoitujen lainojen tuottohistoriaa, jonka perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia tulevaisuudessa erääntyvien strukturoitujen lainojen tuotto- tai arvonkehityksestä.

Tuotto p.a. tarkoittaa taulukossa kaikkien taulukon päivämäärään mennessä erääntyneiden lainojen vuosituotoista laskettua keskiarvoa. Aineiston ensimmäisen tuotteen liikkeeseenlasku oli tammikuussa 2013 ja ensimmäinen erääntyminen toukokuussa 2014, viimeisin liikkeeseenlasku oli marraskuussa 2022 ja viimeisin erääntyminen marraskuussa 2023. Vuosituotot tarkoittavat kunkin lainan efektiivistä tuottoa nimellisarvolle laskettuna liikkeeseenlaskupäivästä eräpäivään tai kokonaisuudessaan takaisinostettujen lainojen tapauksessa viimeiseen kaupankäyntipäivään saakka. Koonti ei sisällä puhtaasti preemionluonteisia sijoituksia.

Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa