Användarvillkor

Allmänna villkor för webbplatsen

Var vänlig och läs dessa villkor omsorgsfullt. Du förbinder dig att följa dem då du bläddrar i eller använder Alexandrias webbplats och tillämpningar. På denna webbplats avses senare i dessa villkor Internetsidor och även övriga tillämpningar.

Information på webbplatsen

Alexandria Bankirfirma Abp ansvarar inte för att informationen på dessa sidor är felfria eller riktiga. Ingen information som fås via denna webbplats ska uppfattas som ett erbjudande eller som en uppmaning att fatta ett köp- eller säljbeslut eller överhuvudtaget som en uppmaning att investera i något placeringsobjekt. Alexandria Bankirfirma Abp förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet på sin webbplats eller att utan förhandsanmälan avbryta eller upphöra med att tillhandahålla eller publicera sidorna.

Information, åsikter och synpunkter som publiceras på sidorna grundar sig alltid på information från källor som bolaget betraktar som tillförlitliga. Informationen granskas emellertid inte alltid separat.

Immateriella rättigheter

Alexandria Bankirfirma Abp äger alla immateriella rättigheter till denna webbplats. Alla de produkter och tjänster som erbjuds, den information som presenteras på denna webbplats i alla dess former samt upphovs- och äganderätten till namn och firmamärken omfattas av dessa immateriella rättigheter.

Materialet på dessa sidor får endast kopieras, skrivas ut eller lagras i annan form för användarens eget personliga, icke-kommersiella privata bruk. Det är förbjudet att ens delvis använda det material som finns på webbplatsen utan Alexandria Bankirfirmas skriftliga samtycke.

Om materialet används med Alexandria Bankirfirmas tillstånd, ska Alexandria Bankirfirma alltid uppges som källa till materialet.

Länkar

På webbplatsen finns länkar till webbplatser som drivs av en tredje part. Alexandria ansvarar inte för innehållet eller för att innehållet är riktigt på en webbplats som drivs av en tredje part.