Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko – tuottoa kehittyvien maiden osinko- ja kasvuyhtiöistä

Sijoitusrahasto Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko
Share this page

Vuodesta 2011 toiminut kehittyville osakemarkkinoille laajasti hajauttava Alexandrian Emerging Markets Manager –sijoitusrahasto koki muodonmuutoksen kesäkuun alussa.

Rahasto tunnetaan jatkossa nimellä Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko, joka kuvastaa paremmin rahaston uudistunutta sijoitusfilosofiaa. Rahasto tavoittelee aktiivisella salkunhoidolla tuottoa erityisesti kehittyvien maiden osinkoyhtiöistä unohtamatta kuitenkaan nouseville talouksille keskeistä kasvuyhtiöteemaa. Lisäksi rahastossa huomioidaan jatkossakin globaali hajautus ja maakohtaiset allokaationäkemykset.

−Muutoksella rahastolle tavoitellaan ennen kaikkea virtaviivaisempaa sijoitustoiminnallista fokusta ja kustannustehokkuutta. Osinkoteema on historiallisesti tarkasteltuna toiminut kehittyvillä osakemarkkinoilla varsin hyvin. Osinkoyhtiöillä on yleensä laajaa markkinaa matalampi volatiliteetti yhtiöiden luonteen ja hyvän osingonmaksukyvyn johdosta. Näistä syistä yleisten markkinatunnelmien mahdollisesti heiketessä negatiiviset kurssireaktiot ovat osinkoyhtiöissä pääsääntöisesti laajaa markkinaa maltillisempia. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kehittyvien osakemarkkinoiden tuottopotentiaali puolestaan nojaa puolestaan niiden kotimarkkinoiden ripeään kasvuun, ja kehittyvien maiden laadukkaat ja pienet kasvuyhtiöt tuovat rahastoon tätä potentiaalia, kertoo Alexandrian päästrategi ja salkunhoitotoiminnan johtaja Tero Wesanko.

Osinkostrategia historiallisesti tuonut ylituottoja kehittyvien osakemarkkinoiden kokonaismarkkinaan nähden

Lähde: Alexandria, SEB. Violetit pylväät näyttävät kehittyvien markkinoiden osinkostrategiaa seuraavan mallisalkun kvartaalikohtaiset tuottoerot suhteessa globaaliin osakeindeksiin, ja siniset pylväät näyttävät yleisesti kehittyviä markkinoita seuraavan MSCI EM -indeksin kvartaalikohtaiset tuottoerot suhteessa globaaliin osakeindeksiin.

Rahaston riskiluokka (5/7) ja salkunhoito säilyvät ennallaan muutoksen jälkeenkin, ja salkunhoitajina rahastossa jatkavat Antti Katajisto ja Matti Kantomaa (SEB). Kehittyvät osakemarkkinat ovat historiallisesti tarkastellen tarjonneet sijoittajalle erinomaista tuottopotentiaalia, vaikka hyvien tuottojen vastapainona onkin ollut riski voimakkaammasta arvonvaihtelusta.  Sijoittamalla ja säästämällä kehittyville osakemarkkinoille monipuolistat sijoitussalkkuasi ja hajautat riskejä läntisten kotimarkkinoiden ulkopuolelle. Samalla pääset käsiksi uusiin ja mielenkiintoisiin sektoreihin sekä nousevien talouksien houkutteleviin kasvumahdollisuuksiin. Rahaston pitkän aikavälin vuosituotto-odotus on kulujen jälkeen noin 7-8 %.

Kehittyviltä osakemarkkinoilta erinomaisia tuottoja pitkällä aikavälillä (5/1989-5/2019)

Lähde: Alexandria, Bloomberg 5/2019 (USD -määräiset MSCI -kokonaistuottoindeksit)

Rahaston tuotesivu ja esitteet >

Ennen merkinnän tekemistä tutustu aina huolellisesti rahaston virallisiin rahastoesitteisiin.