Tjänster

Önskar du att det skulle finnas smidiga spar- och placeringsalternativ? Väntar du dig personlig och sakkunnig service då det gäller dina tillgångar? Välkommen, du har kommit till rätt ställe.
Placering i fonder är ett behändigt sätt att dra nytta av avkastningsmöjligheterna på aktie- och räntemarknaden. Fonder är en smidig placeringsform, som gör det möjligt att spara en mindre summa varje månad eller att placera större summor på en gång. I vårt urval av placeringsfonder kan var och en hitta en lämplig fond.
Att spara i försäkringar är ett smidigt och skatteeffektivt sätt att utöka sin förmögenhet antingen för sin egen eller de anhörigas framtid. Spar- och placeringsförsäkringar förenar avkastningsmöjligheterna inom fond- och värdepappersplacering med det skydd som livförsäkringen ger.
Alexandrias utbud av strukturerade placeringar ger ett nytt perspektiv på placeringar. Utbudet, som uppdateras varje månad, erbjuder lösningar som omfattar allt från kapitalskyddade produkter till placeringar utan kapitalskydd och med en hög avkastningspotential och risk. (På finska)