Rahastot - Alexandria

Fonder

Alexandrias fonder bjuder på ett lönsamt och enkelt sätt att spara och placera. Vårt fondurval innehåller lämpliga placeringsobjekt för många olika behov. I en placeringsfond kan man spara varje månad eller placera större summor på en gång.

Alexandrias urval av placeringsfonder innehåller fonder i alla riskklasser. Urvalet innehåller såväl fonder som placerar endast på räntemarknaden eller endast på aktiemarknaden som kombinationer av dessa. De placeringar som gjorts i fonderna sprids effektivt både geografiskt och mellan olika tillgångsklasser, vilket minskar risken jämfört med direkta aktieplaceringar.

Alexandriafonderna erbjuder fem alternativ med olika risknivå.

Alexandrias fondurval innehåller fem fonder, bland vilka varje placerare enkelt kan finna ett lämpligt alternativ. För fondernas portföljförvaltning och placeringsbeslut ansvarar belönade SEB Kapitalförvaltning.

Det är enkelt att följa fondernas kursutveckling via t.ex. internet eller Alexandrias iPhone-app.

En fond är ett behändigt placeringsobjekt

Placering i fonder är ett enkelt och behändigt sätt att dra nytta av avkastningsmöjligheterna på aktie- och räntemarknaden. Fonderna är lämpliga också då man vill placera en mindre summa; hos oss räcker det med 100 euro i månaden då man placerar med ett regelbundet fondsparavtal. 

Fonder är en mycket smidig placeringsform; de är enkla att omvandla i pengar, eftersom de inte är bundna för en viss tid. Med hjälp av fonder kan din placering också enkelt spridas på olika objekt. I synnerhet i krävande marknadslägen är det bra att veta att placeringarna är spridda på många olika värdepapper och geografiska objekt.

En fondplacering är ett effektivt sätt att sprida portföljen

En av fördelarna med fondplacering är en effektiv och bred spridning. Med en effektiv spridning kan man väsentligt minska placeringsportföljens risknivå. Då placeraren köper fondandelar skaffar han automatiskt en diversifierad portfölj i enlighet med fondens placeringspolicy.

Med hjälp av placeringsfonder kan placeraren också placera i objekt och marknadsområden som han i egenskap av privatperson annars kunde ha svårt att placera i. Med hjälp av fonder är det exempelvis behändigt att placera i utländska aktier och penningmarknadsinstrument.

Okomplicerad beskattning

Fondplacering är enkelt också i beskattningshänseende. Beskattningen av fondplaceringen blir aktuell när placeraren får tillbaka pengar från fonden.

Försäljningsvinster som influtit av fondplaceringen eller intäkter för avkastningsandelar utgör kapitalinkomst. Fondbolaget meddelar kundernas uppgifter i en årsanmälan till skattemyndigheterna, varför fondplacerare i regel inte behöver granska beloppet av sina kapitalinkomster i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Belönad kapitalförvaltning till din tjänst

Alexandria-fondernas placeringsfilosofi bygger på SEB Kapitalförvaltnings prisade koncept Multimanager. Multimanager-portföljförvaltning grundar sig på ett brett kunnande om fondallokation samt på ett omsorgsfullt val av samarbetspartners bland de bästa portföljförvaltarna i världen. I portföljförvaltningsmodellen som bygger på en öppen arkitektur utnyttjas såväl SEB:s egna kompetensområden som internationella kapitalförvaltares specialkunnande.

SEB är en av de mest betydande kapitalförvaltarna i Nordeuropa, och bolaget har belönats i flera kundundersökningar såväl för kapitalförvaltningen för privatpersoner som för institutionella placerare. År 2011 och 2012 klassades SEB som Finlands bästa kapitalförvaltare både inom kapitalförvaltning för privatpersoner och institutionella placerare*. SEB förvaltar en placeringsförmögenhet på 10 miljarder euro i Finland.

Alla Alexandriafonder är registrerade i Finland och deras verksamhet övervakas av den inhemska Finansinspektionen.

*Undersökningarna Euromoney, SFR & TNS Sifo Prospera 2011 och 2012