Alexandria Aggressive Manager

Aktiefond

I normala fall placeras 100 % av tillgångarna i aktier och bara i vissa undantagsfall placeras en del på räntemarknaden. Placeringsbesluten baserar sig på våra portföljförvaltares syn på marknads- och aktieläget. I fonden kan derivatavtal användas som en del av den normala målinriktade placeringsverksamheten. Fondförvaltningen är indexoberoende, vilket betyder att placeringarna ofta kan skilja sig märkbart från jämförelseindex.

Broschyrna

Alexandria Aggressive Manager (KIID) >