vakuutussääätäminen

Försäkringssparande

Att spara i en försäkring är ett smidigt och skattemässigt effektivt sätt att samla medel för att trygga antingen sin egen eller sina närmastes framtida ekonomi. Spar- och placeringsförsäkringar förenar avkastningsmöjligheterna inom fond- och värdepappersplacering med det skydd som livförsäkringen ger. Försäkringsprodukterna lämpar sig såväl för månadssparare som för placeringen av större summor.

Alexandrias utbud av spar- och placeringsförsäkringar omfattar flera internationella försäkringsbolags produkter.

En sparförsäkring är det rätta instrumentet, då målet är att spara regelbundet i minst fem år. De flesta av våra kunder sparar varje månad i sin sparförsäkring.

Läs mer om sparförsäkring

En placeringsförsäkring är ett mångsidigt och skatteeffektivt alternativ för engångsplacerare. I en placeringsförsäkring kan medlen allokeras flexibelt och skatteeffektivt mellan olika placeringsprodukter.

Läs mer om placeringsförsäkring