Har du fått ett samtal från oss?

Det lönar sig att övergripande granska sin ekonomi med jämna mellanrum. Att spara och placera behöver inte vara komplicerat, utan man kan också diskutera sina penningärenden på ett enkelt och lättförståeligt sätt.  Vår expert kan hjälpa dig att klargöra målen och att visa på nya möjligheter att utöka dina besparingar.

Vi bjuder regelbundet in finländare för att träffa våra experter. Många tar vara på inbjudan och på Alexandrias kontor träffar våra experter tusentals nya kunder varje månad. På dessa personliga möten kartlägger vår expert kundens ekonomiska situation och mål. Under diskussionens gång söker man de bästa lösningarna för att kunden ska uppnå sina mål eller så effektiveras de lösningar som kunden redan har.

Vem är tjänsterna avsedda för?

Alexandrias tjänster lämpar sig för alla som vill njuta av sitt liv och förverkliga sina drömmar.  Vi har kunder i alla ålders- och yrkesgrupper och våra tjänster används av både löntagare, företagare och pensionärer. Våra experter träffar tusentals kunder varje månad runt om i Finland.

Vi har varit föregångare inom personlig betjäning redan i nästan tjugo år. Hos oss sköter du alltid dina ärenden med en människa, på alla våra kontor från Helsingfors till Rovaniemi. I vårt tjänsteurval finns den rätta lösningen för alla spar- och placeringsbehov.

Läs mer om våra tjänster >