Teknologiayhtiöt Sijoitusobligaatio 2

Teknologiayhtiöt Sijoitusobligaatio 2

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

  • Suurista, pääosin pohjoisamerikkalaisista, teknologiayhtiöistä koostuvan osakeindeksin kehitykseen sidottu sijoitus
  • Indeksin positiivinen kurssikehitys nousukattoon saakka 150 %:n tuottokertoimella (alustava)
  • Pääomaturva 100 % nimellisarvosta eräpäivänä, pääomaturvaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan ja takaajan takaisinmaksukyvystä
  • Sijoitusaika noin 5,5 vuotta
  • Liikkeeseenlaskija Morgan Stanley B.V, takaaja Morgan Stanley
  • Merkintäaika päättyy 31.5.2023