Terveydenhuolto Bonus Autocall

Terveydenhuolto Bonus Autocall

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

  • Terveydenhuollon toimialan osakeindeksiin sidottu pääomaturvaamaton sijoitus
  • Sijoitusaika 1,5 - 6 vuotta, mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen puolivuosittain vuodesta 1,5 alkaen
  • Puolivuosittain kasvava tuotto 4,5 % eli vuositasolla 9,0 %
  • Kasvavan tuoton saamiseksi riittää osakeindeksin pysyminen nykytasollaan, mahdollisuus tuottoon myös osakeindeksin laskiessa rajatusti
  • Liikkeeseenlaskija J.P. Morgan Structured Producs B.V. ja takaaja JPMorgan Chase Bank N.A.
  • Merkintäaika päättyy 29.9.2023