Varallisuuden suunnittelu ja juridiikka

Varallisuudelle on hyvä olla huolellinen suunnitelma myös muuttuvia elämäntilanteita varten. Tehtävämme on laki- ja talouspalveluihin erikoistuneen asiantuntevan yhteistyökumppanimme Premium Group Oy:n sekä Lexly lakipalveluiden kanssa huolehtia siitä, että asiakkaidemme varallisuutta koskevat tärkeät asiakirjat, kuten testamentti ja edunvalvontavaltuutus ovat ajan tasalla ja kuvastavat asiakkaan tahtoa. Avustamme lisäksi erilaisissa omaisuusjärjestelyissä, kuten sukupolvenvaihdoksissa ja muissa varallisuudensiirroissa.

Varainhoitopalveluidemme yritys- ja institutionaalisia asiakkaita avustamme lisäksi erilaisissa yritysjärjestelyissä, kuten yritysrakenteiden muutoksissa ja yrityskaupoissa sekä veroilmoitusten laatimisessa ja niihin liittyvissä laskelmissa. Autamme tarvittaessa myös sijoitusyhtiön perustamisessa ja tarjoamme erilaisia taloushallinnon palveluita.

Kaikki oikeudelliset, verotukselliset ja taloudelliset palvelut ja asiakirjat toteutetaan yhteistyössä Premium Group Oy:n ja Lexly lakipalveluiden kanssa edulliseen yhteistyöhintaan.

10 syytä laatia testamentti ja edunvalvontavaltuutus asiantuntijan avustuksella

1. Oman tahdon toteutumisen turvaaminen
2. Omaisten toimeentulon turvaaminen
3. Mahdollisen yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen
4. Verosäästöt perintösuunnittelun avulla
5. Omaisuuden ja päätösvallan säilyttäminen halutussa henkilöpiirissä
6. Mahdollisten hoivakotimaksujen ennakoiminen
7. Riitatilanteiden välttäminen
8. Uusperheisiin ja avoliittoihin liittyvien asioiden huomioiminen
9. Perinnön turvaaminen esimerkiksi käyttöoikeutta rajaamalla
10. Elämän sujuvan jatkamisen mahdollistaminen omaisille tai muille läheisille

OTA YHTEYTTÄ

Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa