Varainhoidon yhteystiedot

Varainhoidon yhteystiedot

Toni Kemi

Toni
Kemi

Ville Härkänen

Ville
Härkänen

Sijoitusjohtaja, räätälöidyt vakuutusratkaisut

+358 445487919ville.harkanen@alexandria.fi
Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa