Vastuulliset Yhtiöt Autocall 3

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

  • Vastuullisista eurooppalaisista yhtiöistä koostuvan osakeindeksin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus
  • Laina on nk. vihreä laina (green bond), jolla kerätyt varat käytetään uusiutuvan energian ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittamiseen
  • Sijoitusaika 1,5 - 6 vuotta, mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen puolivuosittain vuodesta 1,5 alkaen
  • Puolivuosittain kasvava tuotto 4,5 % eli vuositasolla 9 %
  • Kasvavan tuoton saamiseksi riittää indeksin pysyminen nykytasollaan
  • Liikkeeseenlaskija Crédit Agricole CIB Financial Solutions, takaaja Crédit Agricole CIB
  • Merkintäaika päättyy 29.10.2021