Vastuullisuus ja kestävän sijoittamisen periaatteet

Alexandria on integroinut kestävyysnäkökulmat osaksi sijoitustoimintaa. Sijoituspäätöksissä huomioidaan taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan (ESG) liittyviä kestävyystekijöitä.

Kestävän sijoittamisen periaatteita sovelletaan kaikessa Alexandrian sijoitustoiminnassa, sisäisissä prosesseissa ja kaikkiin Alexandrian tarjoamiin sijoitustuotteisiin. Rahastojen osalta kestävyysnäkökulmat on ensisijaisesti integroitu salkunhoitoon. Strukturoitujen lainojen osalta kestävyysnäkökulmat huomioidaan ensisijaisesti lainojen suunnitteluvaiheessa ja liikkeeseenlaskijan ja kohde-etuuden valinnoissa. Kestävyystekijät pyritään varmistamaan myös kolmannen osapuolen ulkoistetun sijoitustoiminnan tai hallinnoiman rahaston osalta.

Alexandrian kestävän sijoittamisen periaatteet ovat Alexandria -konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitusten hyväksymät. Periaatteita arvioidaan ja päivitetään vuosittain ja tarvittaessa useammin.

Alexandrian kestävän sijoittamisen periaatteet

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin