Yhdistelmärahasto

Yhdistelmärahastoilla pyritään saavuttamaan sekä osake- että korkorahastojen parhaat puolet, yhdistelmärahastot sijoittavat nimensä mukaisesti sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin.

Yhdistelmärahastoissa rahaston riskitasoa ja tuotto-odotusta voidaan säätää valitsemalla rahastoon halutussa suhteessa korko- ja osakesijoituksia.Yleisimmin yhdistelmärahastoja käytetään osana tasapainoista, maltillisen riskin sijoitussalkkua.

Yhdistelmärahastossa salkunhoitaja seuraa markkinatilannetta ja tekee sen mukaan päätökset missä suhteessa osake- ja korkomarkkinoille sijoitetaan. Korko- ja osakesijoitusten painoarvot ja niiden vaihtelurajat määritellään rahaston säännöissä kuten myös sijoitusten maantieteellinen kohdentaminen. Yhdistelmärahastossa sijoitukset on hajautettu eri omaisuusluokkien ja sijoituskohteiden välillä, mikä auttaa pienentämään sijoituksen riskitasoa. Riskitasonsa puolesta yhdistelmärahastot sijoittuvat korko- ja osakerahastojen välimaastoon.

Alexandrian rahastoista yhdistelmärahastoja ovat Alexandria Maltillinen, Alexandria Tasapainoinen ja Alexandria Tuottohakuinen.