Käyttöehdot

Verkkosivujen yleiset ehdot

Ole hyvä ja tutustu huolellisesti näihin verkkosivujen yleisiin ehtoihin. Sitoudut noudattamaan näitä ehtoja, kun selaat tai käytät Alexandria Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden Alexandria Markets Oy:n, Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n, Alexandria Yritysrahoituksen ja Premium Advisors Oy (jäljempänä ”Alexandria-konserni”) Internet-sivuja ja sovelluksia. Jäljempänä verkkosivuilla tarkoitetaan näissä ehdoissa Internet-sivuja ja myös muita sovelluksia.

Verkkosivuilla esitetty tieto ja vastuunrajoitus

Nämä Internet-sivut sisältävät yleistä tietoa Alexandria-konsernista ja sen tuottamista palveluista. Sivujen aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Alexandria-konsernin käsityksen mukaan kaikki näillä sivuilla esitetty aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. Alexandria-konserni ei vastaa verkkosivuilla esitettyjen tietojen virheettömyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta. Sivustolla julkaistu tieto, mielipiteet ja näkemykset pohjautuvat aina julkaisijan luotettavina pitämien lähteiden tuottamaan tietoon. Tietoja ei kuitenkaan aina erikseen tarkisteta.

Mitään näiden verkkosivujen kautta saatavaa informaatiota ei pidä käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin yhtiöstä ja sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. Alexandria Group ja sen tytäryhtiöt eivät vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa näillä sivuilla olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.

Alexandria-konserni pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa sivujen sisältöä tai keskeyttää tai lopettaa sen tarjoamisen tai julkaisemisen ilman ennakkoilmoitusta.

Immateriaalioikeudet

Alexandria -konserni omistaa kaikki näihin www-sivuihin liittyvät immateriaalioikeudet, ellei toisin ole erikseen mainittu. Kaikki näillä verkkosivuilla tarjottaviin tuotteisiin, palveluihin ja esitettävään informaatioon kaikissa muodoissaan sekä nimiin ja liikemerkkeihin liittyvät tekijän- ja omistusoikeudet kuuluvat näiden immateriaalioikeuksien piiriin.

Verkkosivuilla esitetyn aineiston kopiointi, tulostaminen tai muu tallentaminen on sallittu ainoastaan käyttäjän omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen yksityiskäyttöön. Verkkosivuilla esitetyn aineiston hyödyntäminen edes osittain ilman Alexandria-konsernin ennalta antamaa kirjallista lupaa on kielletty.

Mikäli aineistoa käytetään Alexandria -konsernin luvalla, tulee aineiston lähteenä aina mainita Alexandria -konserni.

Verkkopalveluiden saatavuus

Käyttäjä on itse vastuussa siitä, että hänellä on toimiva internet-yhteys hänen asioidessaan Alexandria-konsernin verkkosivuilla. Alexandria-konserni ei takaa sitä, että Alexandria-konsernin verkkosivut ovat aina keskeytyksettä saatavilla tai että ne ovat yhteensopivat käyttäjän laitteiden kanssa.

Linkitykset

Alexandria-konsernin Internet-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Alexandria-konsernin Internet-sivuilla olevat linkit muiden palveluntarjoajien verkkosivuille on tarkoitettu käyttäjän avuksi ja lisäinformaatiota varten. Alexandria-konserni ei vastaa kolmannen osapuolen Internet-sivujen sisältämästä oikeellisuudesta tai tällaisen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista tai tiedoista. Siirtyessään tämän sivuston linkkien kautta johonkin kolmannen osapuolen sivustoon käyttäjä toimii täysin omalla vastuullaan.

Interaktiiviset palvelut

Sivustolla tarjottavan chat-ominaisuuden kautta sivuston vierailijat voivat saada asiakaspalvelua reaaliaikaisesti. Palvelun kautta käydyt keskustelut tallennetaan keskustelujen laadun varmistamiseksi. Palvelun tuottaa Giosg.com.

Sähköpostin käyttö

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Henkilötietojen ja muiden luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostitse avoimessa tietoverkossa tulee välttää. Alexandria käyttää salattua sähköpostia asioidessaan asiakkaidensa kanssa. Alexandria-konsernilla ei ole velvollisuutta toteuttaa avoimen tietoverkon kautta sähköpostitse tulleita toimeksiantoja tai muita palvelupyyntöjä. Alexandria-konserni ei vastaa vahingoista, joita viestin lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua siitä, että viesti on lähetetty avoimessa tietoverkossa.

Evästeet ja niiden käyttö Alexandrian verkkopalvelussa

Eväste on sivuston käyttäjän internet-selaimelle lähettämä pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa verkkosivuilla kävijän laitteelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai ohjelmia.

Käytämme evästeitä (cookies) palvelussamme henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen luomiseksi ja sivuston ominaisuuksien kehittämiseksi. Evästeiden avulla keräämme tietoa palveluiden käytöstä, parannamme sivuston sisältöjä ja käytettävyyttä, sekä kehitämme palveluitamme vastaamaan paremmin käyttäjiemme toiveita ja mieltymyksiä.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomaathan, että Alexandria -konserni katsoo sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Alexandria voi käyttää verkkopalvelussa kerättyjen ja tallennettujen tietojen käsittelyssä alihankkijoita, joiden toimesta kyseisiä Verkkopalvelussa kerättyjä ja tallennettuja tietoja voidaan siirtää rajatusti verkkopalvelutoimittajamme toimesta  Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, siirto edellyttää, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso tai rekisterinpitäjä antaa sopimuslausekkein tai muulla tavoin riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden ja oikeuksien suojasta tai rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksen siirtoon.

Alueelliset rajoitukset palvelun tarjonnassa

Alexandria -konserniin kuuluville Suomessa toimiville yhtiöille on Finanssivalvonta myöntänyt sijoituspalvelutoimiluvan tai toimiluvan sijoitusrahastotoimintaan ja lisäksi yksi tytäryhtiöistä on joukkorahoituksen välittäjä ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksupalvelun tarjoajan lupa Suomessa. Tästä syystä nämä sivut on tarkoitettu ensisijaisesti Suomessa asuville henkilöille. Internet-sivuilla olevaa aineistoa ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat valtiossa, jonka oikeusjärjestyksen mukaan tällaista toimintaa ei ole auktorisoitu.

Sovellettava laki

Alexandria-konsernin verkkosivut ja –palvelut on suunnattu käytettäviksi Suomessa. Riippumatta siitä, mistä maasta verkkosivuja tai –palveluja käytetään, sovelletaan Suomen lakia.

Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa