Yrittäjän vapaaehtoinen eläkevakuutus

Yrittäjänä huolehdit omasta eläketurvastasi lakisääteisen YEL-vakuutuksen avulla. YEL-vakuutus on yrittäjän eläkelain mukainen eläkevakuutus, jonka tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentulo, kun yrittäjätoiminta päättyy työkyvyttömyyden tai ikääntymisen vuoksi. YEL-vakuutus on yhtä kuin yrittäjän sosiaaliturva, ja siksi se kannattaa pitää riittävällä tasolla.

YEL-vakuutuksesta ei kuitenkaan saa rahaa ulos kesken matkan, joten yrittäjän on tärkeä varautua liiketoiminnan heilahteluihin myös muilla tavoin. Moni yrittäjä rakentaakin itselleen lisäturvaa vapaaehtoisilla vakuutuksilla, säästöillä ja sijoituksilla.

Utmost Advantage –eläkevakuutus auttaa tavoitteiden saavuttamisessa

Lakisääteistä eläkevakuutusta on mahdollista täydentää esimerkiksi vapaaehtoisella eläkevakuutuksella. Työnantaja voi ottaa Utmost Advantage -eläkevakuutuksen esimerkiksi omistajayrittäjälle, muille yhtiön johtajille tai työntekijöille. Vakuutus sisältää myös henkivakuutuksen, joka maksetaan vakuutetun kuolemantapauksessa. Vapaaehtoinen eläkevakuutus on yritykselle ja vakuutetulle myös verotuksellisesti järkevä ratkaisu. Vakuutusmaksut ovat yritykselle tietyin rajoituksin vähennyskelpoisia kuluja eikä niitä katsota verotuksessa vakuutetun ansiotuloksi, kun työantajan maksamien vakuutusmaksujen yhteismäärä ei verovuonna ylitä 8 500 euroa.

Asiakkaanamme voit hyödyntää vapaaehtoisessa eläkesäästämisessä Euroopan suurimpiin vakuutusyhtiöhin lukeutuvan Utmost PanEuropen Advantage -vakuutusta. Advantage -vakuutus tarjoaa monipuolisen työkalun oman taloudellisen tulevaisuutesi rakentamiseen.