10 yleisintä kysymystä, joita sijoitusneuvojalta kysytään

Meillä suomalaisilla on paljon samansuuntaisia kysymyksiä ja huolia säästämisestä ja sijoittamisesta. Keräsimme yhteen niistä yleisimpiä.

Sijoitusneuvojamme tapaavat vuosittain yli 50 000 suomalaista, joten voidaan sanoa, että suomalaisten mietteet säästämisestä ovat meille hyvinkin tuttuja. Usein säästäminen koetaan hankalaksi. Yleisin syy sille on kiire ja rahan puute. Ei ole aikaa miettiä omaa säästämistä, ja oma talouskin tuntuu olevan liian tiukalla, jotta säästäminen olisi mahdollista.

Säästämisessä tavoite ja suunnitelma merkitsevät paljon. Mitä selkeämmän tavoitteen ja suunnitelman säästämiselle luot, sitä todennäköisemmin saavutat tavoitteesi. Siksi on myös tärkeää tietää, mitä konkreettista apua ja hyötyä sijoitusneuvonnasta ja -palveluista on.

Sijoitusneuvonta – 10 kysymyksen lista

Mitä hyötyä säästämisestä ja sijoittamisesta on?

Kyseessä on hyvin perustavaa laatua oleva kysymys. Saatava hyöty liittyy siihen, mitä säästämisellä ja sijoittamisella halutaan tavoitella. Taloudellinen turva yllättäviä elämäntilanteita varten, tulevaisuudessa siintävä suuri hankinta tai vaikka lokoisien eläkepäivien varmistaminen. Kaikki nämä ovat tavoitteita, joiden saavuttamisessa on hyötyä säästämisestä ja sijoittamisesta.

Miten sijoituspalveluyritys eroaa pankista?

Sijoitusneuvojamme kohtaavat tämän kysymyksen hyvin usein. Käytännössä sijoituspalveluyritykset keskittyvät asiakkaiden säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuihin. Sijoituspalveluyritykset eivät siis ole pankkeja, joten ne eivät esimerkiksi hallinnoi asiakkaiden pankkitalletuksia tai lainoja.

Yksi yleinen harhakäsitys on se, että asiakkuus sekä pankissa että sijoituspalveluyrityksessä ovat toisensa poissulkevia asioita. Näin ei kuitenkaan ole. Suurin osa suomalaisista hoitaa tavalliset pankkiasiat, kuten asuntolainat, maksukortit ja pankkitilit, oman pankkinsa kautta. Alexandria on erikoistunut säästämisen- ja sijoittamisen ratkaisuihin, jotka räätälöidään jokaisen tarpeeseen ja tilanteeseen sopiviksi.

Mitä sijoitusneuvonta maksaa?

Sijoitusneuvonnan tarkoituksena on saada asiakkaan säästöt ja sijoitukset karttumaan. Asiakkaan sijoitusratkaisuja hoitaa ammattilainen, joka pyrkii saamaan sijoituksille mahdollisimman hyvän tuoton.

Sijoitustuotteiden kulut vaihtelevat sijoitustuotteittain. Esimerkiksi sijoitusrahastojen merkinnästä asiakas maksaa merkintäpalkkion ja vuotuista hallinnointipalkkiota rahastoyhtiölle. Rahasto-osuuksien myynnin yhteydessä asiakas maksaa lunastuspalkkion.

Voiko säästöjä nostaa?

Tämä on yksi yleisimpiä huolenaiheita ja jopa monille syy, miksi aktiivinen säästäminen on jäänyt tekemättä. Taustalla on pelko siitä, että karttuneita varoja ei saa käyttöön tarvittaessa.

Lähes kaikista säästö- ja sijoitustuotteista varoja on mahdollista nostaa myös ajan mittaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että säännöllisyys ja pitkäjänteisyys ovat säästämisen kulmakiviä. Eli oma talous kannattaa mitoittaa niin, että säästäminen on mahdollista, vaikka omassa taloudessa olisi pieniä heilahduksia.

Asiakkaallemme rakennettavassa yksilöllisessä säästämissuunnitelmassa sijoitusneuvojamme pyrkivät aina huomioimaan sen, miten säästettyjä varoja halutaan mahdollisesti nostaa. Onko tiedossa jokin isompi hankinta, johon osa säästöistä on tarkoitus satsata? Kuinka paljon on tällä hetkellä säästöjä yllättäviä tilanteita silmällä pitäen? Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat sijoitussuunnitelmaan.

Millaisia riskejä sijoittamiseen liittyy?

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Mutta sijoittamisen riskejä on mahdollista hallita. Sijoittajan riskinsietokyky on yksi keskeinen osa oman säästämisen ja sijoittamisen suunnittelua. Kuinka paljon olen valmis sietämään riskiä saadakseni parempaa tuottoa?

Sijoitusten hajauttaminen on yksi tapa hallita riskiä. Perusperiaatteena on se, että asiakkaan sijoitukset hajautetaan ajallisesti, alueellisesti ja eri omaisuuslajeihin. Eli käytännössä ei laiteta kaikkia munia samaan koriin, vaan luodaan kokonaisuus, jossa asiakkaan riskinsietokyky on otettu huomioon.

Entä jos jään pois työelämästä?

Tätä kysymystä voi lähestyä monesta eri näkökulmasta. Yleisimpiä syitä työelämästä poisjäämiseen voivat olla esimerkiksi eläkkeelle jääminen, sapattivapaa tai sairastuminen. Suunniteltaessa säästämistä ja sijoittamista, on hyvä varautua mahdollisiin muutoksiin elämäntilanteessa. . Jos esimerkiksi sairastut tai jäät työttömäksi, on todennäköistä että tarvitset säästöjäsi päivittäisten kulujen kattamiseen. .

Eläkkeelle siirryttäessä tai sapattivapaata suunniteltaessa on hyvä varmistaa myös oman talouden tasapaino. Siksi tällaiset suunnitelmalliset elämänmuutokset ovatkin asioita, joihin on helpompi varautua esimerkiksi sijoittamalla.

Pystyttekö lupaamaan tuottoa?

Kukaan ei voi koskaan luvata 100 prosentin todennäköisyydellä, että sijoittamasi rahat tuottavat taloussuhdanteista riippumatta. Niin kuin ei elämässä yleensä, ei myöskään sijoitusmarkkinoilla ole tarjolla ilmaisia lounaita.

Sijoitusten tuotto-odotus ja riski kulkevat käsi kädessä. Eli jos haluat tavoitella korkeampaa tuottoa, pitää sinun olla valmis sietämään myös korkeampaa riskiä.

Sijoitusratkaisuiden tuottotasojen arvioinnissa on hyvä muistaa, että pidempi sijoitusaika tasoittaa kurssivaihteluiden vaikutusta sijoituksiisi. Joten pidemmällä tähtäimellä sijoituksesi tuottaa todennäköisemmin myös tulosta.

Millainen summa kannattaa säästää?

Sijoitussumma on asia, joka askarruttaa monia. Joskus voi tuntua siltä, että ei kannata säästää tai sijoittaa, koska summa on liian pieni. Säännöllisen sijoittamisen voi aloittaa kuitenkin pienemmälläkin summalla, esimerkiksi rahastosäästäjäksi voit ryhtyä 100 euron kuukausisummalla.

Säästämisen tavoitteellisuus nousee esiin myös tässä yhteydessä. Kuukausittain säästettävän summan määrää on helpompi arvioida, kun tietää, mikä horisontissa siintävä tavoite on. Myös oman talouden hallinta on tärkeää – hahmottamalla omat tulot ja menot on mahdollista löytää myös potentiaalisia säästöjä arjessa.

Säästösumman osalta asiakkaan tulee olla realistinen. Säästettävä summa ei saa haitata säännöllistä elämää, mutta se ei myöskään saa olla "alimitoitettu". Arvioimalla sijoitusneuvojan kanssa omat mahdollisuutensa, on säästösuunnitelmassa pysyminen myös mukavaa.

Miten pitkään kannattaa säästää? Maailman varakkain sijoittaja Warren Buffet on osuvasti todennut, että “paras sijoitusaika on ikuisuus”.

Mitä pidempi sijoitusaika on, sitä enemmän voit ottaa riskiä. Eli pidemmällä sijoitusajalla voit tavoitella korkeampaa tuottoa. Eri sijoitustuotteissa, kuten rahastoissa, on usein määritelty suositeltava sijoitusaika.

Sijoitusaika vaikuttaa varojen karttumiseen. Sijoitusten karttumisen taustalla on korkoa korolle ilmiö, jonka vaikutus voimistuu sijoitusajan pidentyessä. Eri sijoitusaikojen ja tuotto-odotuksien vaikutusta varojen karttumiseen voit testata säästämisen laskurillamme.

Miksi valitsisin teidät?

Sijoituspalveluita harkitessa on tärkeää löytää kumppani, joka ymmärtää asiakkaan tarpeita ja pystyy auttamaan vaurastumisessa. Me uskomme henkilökohtaiseen palveluun ja laadukkaisiin sijoitustuotteisiin. Meidän tehtävänämme on auttaa sinua vaurastumaan sekä ymmärtämään säästämisen ja sijoittamisen tarjoamat mahdollisuudet.

Mitä voisin säästämällä ja sijoittamalla saavuttaa? Kokeile tuottolaskuriamme.