Alexandria järjestää Suomen ensimmäisen yleisölle suunnatun vihreän strukturoidun joukkovelkakirjalainan

Alexandria järjestää Suomen ensimmäisen yleisölle suunnatun vihreän strukturoidun joukkovelkakirjalainan. Vihreä Eurooppa Autocall -sijoitus tavoittelee taloudellisen tuoton lisäksi ympäristövaikutusta kahta kautta:

  1. Laina on nk. vihreä laina (nk. Green Bond). Vihreät joukkovelkakirjalainat ovat lainoja, joilla kerättyjä varoja käytetään yksinomaan ympäristöystävällisten tai kestävän kehityksen hankkeiden rahoittamiseen. Tämän lainan tapauksessa lainan liikkeeseenlaskija sitoutuu rahoittamaan lainalla keräämillään varoilla uusiutuvan energian hankkeita (tuuli-, aurinko- ja vesivoima sekä bioenergia). Vihreällä lainalla on myös sama luottokelpoisuus kuin liikkeeseenlaskijan muilla saman etuoikeusaseman lainoilla.
  2. Lainan tuotto riippuu ilmastoteemaisen osakeindeksin kehityksestä. Indeksi koostuu tasapainoin 50 eurooppalaisesta, ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta merkittävästä yhtiöstä. Indeksi sisältää yhtiöitä, jotka voivat hyötyä ilmastomuutoksen ja sen torjuntaan liittyvien päästötavoitteiden tuomista mahdollisuuksista, ja jotka ovat vähemmän alttiita murrokseen liittyville liiketoiminta- ja sijoitusriskeille. Samalla rahoitusta suuntautuu yhtiöihin, jotka ratkovat ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia.

Lainassa tuoton saamiseksi riittää osakeindeksin pysyminen nykytasollaan. Tutustu lisää Vihreä Eurooppa Autocall -tuotteeseen

Vihreä Eurooppa grafiikka 600px

Vihreä joukkovelkakirjalaina (Green Bond) lyhyesti:

  • Vihreät lainat ovat joukkovelkakirjalainoja, joilla kerätyt varat käytetään ympäristöystävällisten tai kestävän kehityksen hankkeiden rahoittamiseen, ennalta määrättyjen kriteerien mukaisesti. Riippumattomat asiantuntijat varmistavat varojen kriteerien mukaisen kohdentamisen.
  • Vihreillä lainoilla on useimmiten sama tuottotaso ja luottokelpoisuus kuin liikkeeseenlaskijan muilla saman etuoikeusaseman lainoilla, eli lainan vihreä ominaisuus ei vaikuta sijoittajan tuotto-odotukseen tai riskiin.

Tutustu tämän hetken tuotevalikoimaan