Miten sijoitusrahasto toimii?

Monille rahastosijoittaminen on sinänsä tuttua, mutta miten sijoitusrahasto oikeastaan toimii ja mitkä asiat vaikuttavat rahaston tuottoon.

Sijoitusrahasto on helppo ja vaivaton sijoitusmuoto

Sijoitusrahaston toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen:

  • Rahastosijoittaja sijoittaa varojaan rahastoon.
  • Rahaston salkunhoitaja sijoittaa varat eteenpäin eri sijoituskohteisiin, tyypillisesti arvopapereihin.
  • Rahaston tavoitteena on saada sijoittajan varoille tuottoa.

Rahastosijoittaminen on vaivatonta. Sijoitusrahastojen toiminta perustuu siihen, että sijoittavan henkilön ei tarvitse tehdä sijoituspäätöksiä itse, vaan rahaston sijoituksista vastaa salkunhoitaja.

Se, miten yksittäisen sijoittajan rahasto-osuuden arvo kehittyy, kertoo koko rahaston sijoitusten menestyksestä. Rahastojen kehitystä voi seurata helposti verkossa esimerkiksi Morningstar-palvelun kautta.

Miten rahaston sijoituskohteet valitaan?

Rahaston sijoituskohteiden valinnasta vastaa salkunhoitaja. On syytä huomioida, että rahaston sijoituspolitiikka ja säännöt ohjaavat rahaston varojen sijoittamista. Eli jos sijoitat suomalaisten yhtiöiden osakkeisiin sijoittavaan rahastoon, ei rahaston salkunhoitaja voi mielivaltaisesti sijoittaa varoja vaikkapa ulkomaisiin osakkeisiin. Rahaston sijoitusten tulee siis noudatella rahaston sijoituspolitiikkaa.

Rahaston avaintietoesite ja rahaston säännöt antavat selkeän kokonaiskuvan siitä, miten rahaston sijoituksia hoidetaan. Samalla saat entistä paremman käsityksen myös rahaston riskitasosta.

Rahastojen eri osuuslajit: tuotto ja kasvu

Rahasto-osuuksia on erilaisia. Näistä yleisimmät ovat tuotto-osuuteen ja kasvuosuuteen perustuvat rahastot. Tuotto-osuuteen perustuvat rahastot toimivat niin, että rahaston tuotto maksetaan sijoittajan pankkitilille yleensä kerran vuodessa.

Kasvuosuuteen perustuvista rahastoista tuottoja ei makseta ulos, vaan ne sijoitetaan uudelleen. Myös rahaston saamat osingot uudelleensijoitetaan, jolloin sijoittajan ei tarvitse maksaa sijoituksista pääomatuloveroa. Tämä parantaa sijoituksen korkoa korolle -efektiä. Kasvuosuudesta sijoittajan ei myöskään tarvitse suorittaa veroja kuin vasta sillä hetkellä, kun hän myy rahasto-osuuden voitolla.

Rahastosijoittajalla on valinnanvaraa

Rahastosijoittamisesta kiinnostuneilla on runsaasti valinnanvaraa, sillä pelkästään kotimaisia rahastoyhtiöitä on lähes 30 ja rahastoja yhteensä useita satoja.

Yleisimmin sijoitusrahastot jaetaan kolmeen pääryhmään: osakerahastoihin, korkorahastoihin ja yhdistelmärahastoihin. Osakerahastot keskittyvät sijoittamaan varat osakemarkkinoille, kun taas korkorahastot sijoittavat varojaan korkotuotteisiin ja -papereihin. Yhdistelmärahastot ovat kahta edellistä eli osake- ja korkosijoituksia yhdisteleviä rahastoja. Rahasto voi myös sijoittaa esimerkiksi tietyn maantieteellisen alueen tai toimialan osakkeisiin tai arvopapereihin.

Esimerkiksi Alexandrian rahastovalikoimassa on viisi erilaista Alexandria Manager-sijoitusrahastoa sekä kiinteistösijoituksiin erikoistunut Alexandria Kiinteistö Erikoisijoitusrahasto. Kaikki Alexandria-rahastot ovat laadukkaasti hoidettuja ja niiden joukosta löydät sopivan vaihtoehdon erilaisille tuottotavoitteille. Yleisimmin Alexandrian asiakkailla on käytössä Alexandria Balanced Manager -rahasto, joka on kohtalaisen riskin yhdistelmärahasto.

alexandria-sijoitusrahasto-infografiikka

Rahastojen riskien hallinnasta

Riski on erottamaton osa sijoittamista. Myös rahastosijoituksiin liittyy riskejä, joita pyritään hallitsemaan hajauttamalla rahaston sijoituksia. Jokaiselle rahastolle on määritelty riski-tuottoprofiili, joka löytyy aina muun muassa rahaston avaintietoesitteestä. Sen tehtävänä on antaa sijoittajalle mahdollisimman selkeä kuva rahaston riskitasosta.

Sijoitusrahastojen tuottokehitystä voit tarkastella myös esimerkiksi Morningstar-palvelusta.


Tiedätkö miten sijoituksesi tuottavat? Lataamalla rahastosijoittamisen oppaamme saat vinkkejä tavoitteelliseen sijoittamiseen.

rahastosijoittaminen checklist