Rahastojen verotus – miten se toimii?

Rahastot ovat helppo ja vaivaton sijoituskohde, mutta miten rahastojen verotus toimii? Keräsimme tähän artikkeliin tärkeimmät huomioitavat asiat rahastojen verotuksesta.

Rahasto-osuuksien tuotosta maksetaan pääomatuloveroa

Käytännössä yksityishenkilö maksaa rahastosijoituksistaan veroa rahasto-osuuksien myynnin yhteydessä. Ja tällöinkin vasta, jos myynnistä syntyy voittoa eli luovutusvoittoa.

Luovutusvoitto on rahaston myyntihinnan (lunastus) ja ostohinnan (merkintä) erotus. Todellista luovutusvoittoa tarkasteltaessa huomioidaan myös rahaston hankintakulut, kuten merkintäpalkkio. Jos rahaston arvo on myyntihetkellä tappiolla, puhutaan luovutustappiosta, jonka voi vähentää omassa verotuksessa verovuoden ja sitä seuraavien viiden vuoden aikana.

Rahastosijoitusten luovutusvoitoista, kuten kaikista pääomatuloista, peritään 30 prosentin pääomatulovero. Mikäli pääomatulojen määrä ylittää 30 000 euroa, on veroprosentti ylittävältä osalta 34 prosenttia.

Rahastoyhtiö toimittaa tiedot verottajalle

Useimmiten rahastosijoittajan ei tarvitse huolehtia omistustietojensa toimittamisesta verottajalle, vaan tämän hoitaa rahastoyhtiö. Eli käytännössä rahastoyhtiö toimittaa vastaavanlaisen yhteenvedon verottajalle kuin minkä sijoittaja itse saa postitse tai sähköisenä vuosittain rahastoyhtiöstä.

Sijoittajan on syytä kuitenkin tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta rahastosijoitusten tiedot.

Rahastoja lahjaksi – miten verotus hoidetaan?

Rahastosäästäminen on hyvä tapa kerätä lapselle sievoinen pesämuna vaikkapa opiskelua ja omaan kotiin muuttamista ajatellen. Miten tässä tapauksessa verotus hoidetaan?

Käytännössä lahjanantaja, esimerkiksi vanhempi, voi tehdä jatkuvan rahastosäästösopimuksen lapselleen. Rahastosäästämistä voidaan tehdä lapsen nimiin, mutta silti itse rahastosäästösopimuksen allekirjoittavat vanhemmat. Vanhemmilla on myös oikeus hallita rahastosalkun varoja, kunnes lapsi on täysi-ikäinen.

Lahjanantaja voi merkitä lapselle rahasto-osuuksia verovapaana alle 5 000 euron arvosta (kertasijoituksena tai useampana sijoituksen kolmen vuoden aikana). Tasaisesti kolmelle vuodelle jaettuna on verovapaan lahjan määrä 138 euroa kuukaudessa.

Rahastojen verotus tulee ajankohtaiseksi silloin, jos lahjansaaja päättää täysi-ikäisenä myydä rahasto-osuuksia. Tällöin luovutusvoitosta maksetaan normaalisti pääomatulovero.


Kiinnostaako rahastosijoittaminen? Lataa maksuton rahastosijoittajan checklist!

rahastosijoittaminen checklist