Yrityslainat

Alexandria Yritysrahoitus Oy ei enää välitä uusia lainoja yritysasiakkaille. Jatkossa Alexandria Yritysrahoitus Oy keskittyy olemassa olevan lainakannan hoitoon sekä lainojen pääomien ja korkojen maksamiseen sijoittajille. Uusia lainoja ei enää tule tarjolle, eivätkä palvelussa olevat varat allokoidu uusiin lainoihin. Mahdolliset verkkopankin jatkuvat maksut yrityslainatilille on syytä lopettaa, sillä varoja ei enää jatkossa allokoidu lainoihin. Myöskään uusia sijoittaja-asiakkuuksia ei voi jatkossa avata.

Olemassa olevan lainakannan tehokas hoito sekä asiakaspalvelu jatkuvat normaalisti.

Mikäli aiheesta herää kysyttävää, asiakaspalvelumme auttaa mielellään.

Asiakaspalvelumme palvelee 8.00–16.30 (ma-pe)
0200 10 100 (pvm/mpm)
info@alexandria.fi

Yrityslainasijoitukset

Alexandria Yritysrahoitus Oy on välittänyt aiemmin sijoitetut varat luottoprosessin mukaan luottokelpoisiksi arvioiduille suomalaisille yrityksille. Palvelu on hajauttanut sijoitetut varat automaattisesti useiden eri pk-yritysten lainoihin.

Vaikka uusien lainojen välittäminen on lopetettu, lainaa nostaneet yritykset maksavat koko laina-ajalta nostamastaan lainasta hoitopalkkioita, joilla katetaan Alexandria Yritysrahoitus Oy:n sijoittajille edelleen tarjoaman palvelun kustannuksia. Sijoittajilta ei peritä mitään palkkioita. Kuukausittaiset lainanlyhennykset sekä korkosuoritukset ohjautuvat lyhentämättöminä lainanottajayrityksiltä sijoittajien asiakastileille.

Mitä riskejä sijoitukseen liittyy?

Kuten kaikkeen sijoitustoimintaan, myös yrityslainoihin sijoittamiseen sisältyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan.

Kaikki Alexandria Yritysrahoituksen kautta lainaa saaneet yritykset ovat käyneet läpi luottoprosessin, jossa on arvioitu lainaa hakevan yrityksen taloudellinen tilanne sekä rahoitettavan hankkeen arvioitu vaikutus yrityksen kassavirtaan ja siten takaisinmaksukykyyn. Vaikka luottoprosessissa yritys on todettu maksukykyiseksi, tilanne voi laina-aikana muuttua niin, että yritys ajautuu maksuvaikeuksiin eikä pystykään maksamaan lainaa täysimääräisesti takaisin. Tällöin sijoittajalta voi kyseisen lainan osalta jäädä osa lainan pääomasta saamatta ja syntyy luottotappio.

Alexandria Yritysrahoituksen toiminta keskittyy jatkossa olemassa olevan lainakannan hoitoon, joka tarkoittaa esimerkiksi sijoittajien lainasaatavien perinnän järjestämistä mahdollisimman tehokkaasti edellä mainittujen luottotappioiden minimoimiseksi.

Alexandria Yritysrahoituksen yrityslainoilla ei ole jälkimarkkinaa, joten lainasijoitusten realisointi kesken laina-ajan ei ole mahdollista.

Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa