Alexandria-rahastojen tuotot 1.1. -31.3.2016

Jaa sivu


Salkkumuutokset Q1 2016

Jakson aikana Alexandria-rahastoissa toteutettiin kaksi allokaatiomuutosta. Vuoden alussa salkkujen lievä osakealipaino kasvoi voimakkaan osakemarkkinoiden kurssilaskun myötä. Kun kurssit olivat laskeneet Yhdysvalloissa marraskuussa toteutettujen myyntien jälkeen noin 10 %, alueen osakesijoituksia lisättiin siten, että osakesijoitukset nousivat neutraalipainoon. Osakeostojen ohella valtionlainojen osuutta salkuissa kasvatettiin, kun odotukset EKP:n uusista tukitoimista voimistuivat. Ostot rahoitettiin rahamarkkinoilta.

Maaliskuussa Alexandria-rahastojen korkomarkkina-allokaatiota muutettiin vähentämällä rahamarkkinasijoituksia ja ohjaamalla näistä vapautuneita varoja kehittyvien markkinoiden joukkolainasijoituksiin sekä yleisesti korkeampiriskisiin korko-omaisuusluokkiin. Lisäksi helmi-maaliskuussa tehtiin vaiheittain rahastovaihdos, jossa siirrettiin varoja laajasta kehittyvien markkinoiden osakerahastosta keskittyneempään ja hieman enemmän Aasiaa painottavaan rahastoon. Maaliskuun aikana myös pohjoismaisten pienyhtiöiden painoa osakemarkkina-allokaatiossa lisättiin.