Alexandria tutki: 63% suomalaisista uskoo elintasonsa laskevan työuran jälkeen

Suomalaiset huolissaan eläkkeen riittävyydestä
Jaa sivu

Suomalaisista lähes puolet (45 %) on jo pohtinut työelämän jälkeistä tilannetta oman taloutensa hoidossa.  Eläkepäivien taloudellisessa tilanteessa suomalaisia huolettaa eniten heikkenevät mahdollisuudet huolehtia omasta terveydestä (44 %).

Tiedot käyvät ilmi Alexandrian tuoreesta kyselytutkimuksesta. Taloustutkimuksen toteuttamaan tutkimukseen vastasi kesäkuussa 2013 1273 henkilöä.

Oman terveytensä lisäksi suomalaiset haluavat huolehtia läheisistään läpi elämän. Miettiessään työelämän jälkeistä taloudellista tilannetta kannetaan monessa suomalaisessa kodissa huolta lasten ja lastenlasten taloudellisesta tukemisesta ja sen vähenemisestä (30 %).

Vasta kolmanneksi suurin murheenaihe on heikentyvät mahdollisuudet matkustamiseen. Useampi kuin joka neljäs ilmoitti tämän huolenaiheekseen.

Noin joka viidettä huolettaa omasta asunnosta luopuminen tai vaihto halvempaan, ruokailun tasosta tinkiminen, kodin hankintojen vähentäminen sekä harrastuksien karsiminen.

– Työeläkkeistä on käyty viime aikoina paljon julkista keskustelua. Vaikuttaa siltä, että ihmiset ovat alkaneet kiinnittää aiempaa enemmän huomiota omaan taloudelliseen tilanteeseensa myös pidemmällä tähtäimellä, Alexandrian asiakaspalvelupäällikkö Niina Kovanen sanoo.

Nuoret aikuiset eivät tiedä työeläkkeensä määrää

Yli puolet vastaajista (52 %) uskoo jäävänsä pois työelämästä 63–66-vuotiaana. Suomalaisten arvio asettuu siis virallisen eläkeiän haarukkaan. Iän perusteella voi jäädä eläkkeelle yleensä 63–68-vuotiaana. Kansaneläkkeen eläkeikä on 65 vuotta, kun sen sijaan työeläke voi alkaa oman harkinnan mukaan 63–68-vuotiaana.

Suurin osa suomalaisista (65 %) uskoo tietävänsä tarkasti tai jokseenkin tarkasti paljonko on itse tähän mennessä kerryttänyt työeläkettä. Miehet tietävät (tai uskovat tietävänsä) työeläkkeensä määrän paremmin kuin naiset (miehet 70 %, naiset 61 %).

Mitä vanhempi vastaaja, sitä paremmin oman työeläkkeen määrä on tiedossa. Yli 50-vuotiaista jo 76 % tietää työeläkkeensä määrän. 25–29-vuotiaista taas vain 45 %.

– Suomalaisista jopa 63 % uskoo elintasonsa laskevan työelämän jälkeen taloudellisista syistä. Nuorten aikuisten (25–29-vuotta) ikäryhmässä ”kyllä”-vastauksia tähän kysymykseen oli vähemmän (43 %), mutta sitä selittää osaltaan suuri ”en tiedä”-vastausten määrä (33 %) nuorten keskuudessa. Nuorten aikuisten kannattaisikin kartoittaa oma taloudellinen tilanteensa sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Esimerkiksi säästämisessä aika on säästäjän puolella, mitä aikaisemmin aloittaa, sitä enemmän vaihtoehtoja on käytettävissä, muistuttaa Kovanen.

Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa kesäkuussa 2013. Kyselytutkimukseen vastasi 1273 suomalaista 2560-vuotiasta kuluttajaa.