Naiselle lomamatka, miehelle auto - näitä ovat suomalaisten rahaan liittyvät unelmat

Alexandria rahaan liittyvät unelmat
Jaa sivu

Suomalaisten, erityisesti naisten, yleisin rahaan liittyvä unelma on suuri lomamatka. Uudesta autosta haaveilee puolestaan joka kolmas mies. Vapaaherran elämään tarvittaisiin suomalaisten mielestä keskimäärin 2 033 482 € euron kertasumma, mutta kolmannes suomalaisista ei hylkäisi työntekoa mistään hinnasta. Tiedot käyvät ilmi Alexandrian tuoreesta Näin suomalaiset säästävät ja sijoittavat –tutkimuksesta.

Peräti puolet suomalaisista säästäjistä (47 %) laittaa rahaa sukanvarteen jotain tiettyä unelmaa varten. Kärkipaikkaa rahaan liittyvissä unelmissa pitää suuri lomamatka (36 %). Naiset (47 %) säästävät lomamatkaan yli kaksi kertaa miehiä (21 %) useammin. Uuden auton hankinta on puolestaan haaveena jopa joka kolmannella miehellä (33 %), mutta vain alle kuudesosalla naisista (16 %).

Oman asunnon hankinta on suomalaisten toiseksi yleisin rahaan liittyvän unelmoinnin kohde, ja nousee säästämissyiden ehdottomaksi ykköseksi nuorten, 18–29-vuotiaiden keskuudessa: heistä peräti 70 % unelmoi omasta kodista. 

Myös velattomuus (29 %), omavaraisuus (25 %) ja työnteosta vapautuminen (19 %) ovat suosittuja rahaan liittyviä unelmia. Haaveet vapaalle vaihtamisesta kasvavat iän myötä: vain joka kymmenes 30–39-vuotias haaveilee työnteon lopettamisesta, mutta 50–59-vuotiaista siitä haaveilee jo joka kolmas (32 %).

Suomalaiset ovat on säästämis- ja sijoituspäätöksissään varovaisia – naiset miehiä konservatiivisempia sijoittajia

Sukupuoli ja ikä määrittävät vahvasti säästämis- ja sijoituskohteiden valintaa. Naiset ovat miehiä konservatiivisempia säästäjiä ja sijoittajia. Miehet taas suosivat naisia useammin rahastoja ja osakkeita sekä ovat valmiimpia riskinottoon.

Sukupuoli ja ikä vaikuttavat säästämis- ja sijoittamiskohteiden valintaan vahvasti. Erityisesti naiset (78 %) ja 18–29-vuotiaat (84 %) suosivat säästötilejä ja määräaikaistalletuksia. Miehet sijoittavat puolestaan naisia huomattavasti useammin rahastoihin (miehet 47 %, naiset 33 %) ja osakkeisiin (miehet 35 %, naiset 14 %).

– Säästötilit ja määräaikaistalletukset ovat toki sinänsä luotettavia sijoituskohteita, mutta inflaatio ja verot huomioon otettuna ne saattavat aiheuttaa melkoisen turvallisuusharhan. Tällä hetkellä talletuksen koron tulisi olla yli 3,7 %, jotta säästöjen arvo säilyisi inflaation ja verojen jälkeenkin, huomauttaa Alexandrian asiakaspalvelun johtaja Arja-Leena Puhakka.

Suomalainen lyö hanskat naulaan, jos saa kaksi miljoonaa euroa

Keskikokoinen lottovoitto riittäisi suomalaisten mielestä vapaaherran elämään: 2 033 482 € on kyselyn mukaan keskimääräinen kertasumma, jonka saatuaan suomalaiset kokisivat voivansa lopettaa työnteon ja viettää silti mukavaa elämää loppuelämänsä ajan.

Toisaalta joka yli joka neljäs suomalainen (27 %) sanoo, ettei haluaisi lopettaa työntekoa vaikka saisi millaisen summan käyttöönsä. Nuorimmasta, 18–29-vuotiaiden ikäryhmästä, jopa yli kolmannes oli tätä mieltä.

-  Omaa säästämistä suunnitellessa kannattaa miettiä myös tavoitteiden aikajännettä, lyhyemmän ja pidemmän tähtäimen tavoitteiden ei tarvitse sulkea toisiaan pois. Lomamatkaa ja vaikkapa omia eläkepäiviä varten säästäminen onnistuu samanaikaisesti kun suunnitelma ja välineet ovat kunnossa, Puhakka tiivistää.

Näin Suomi säästää ja sijoittaa –tutkimus toteutettiin marraskuussa 2012 Taloustutkimuksen Internet-paneelissa ja siihen vastasi yhteensä 1094 täysi-ikäistä vastaajaa. Tutkimuksen tuloksista uutisoitiin laajasti kotimaisessa mediassa vuodenvaihteen molemmin puolin.

Tutkimustulosten koosteen löydät Alexandrian Slideshare-tilitä >