Sijoittamisen alkeet, osa 1: Viisi vinkkiä aloittelevalle sijoittajalle

Sijoittaminen avaa mahdollisuuden vaurastumiseen. Sijoittamalla osan varoistasi voit saada rahoillesi tuottoa. Keräsimme tähän artikkeliin vinkkejä aloittelevalle sijoittajalle.

Sijoittaminen koetaan usein hankalaksi

Sijoittamiseen liittyy paljon erilaisia mielikuvia. Monille sijoittaminen tuntuu kaukaiselta ja vaikealta asialta. Sijoittaminen on kuitenkin luonnollinen ja järkevä tapa vaurastua. Yksinkertaisesti sijoittamisessa on kyse siitä, että rahalle haetaan tuottoa sijoittamalla se eteenpäin kuluttamisen sijaan.

Aikaisemmat kokemuksemme sijoittamisesta vaikuttavat myös asenteisiimme. Jos esimerkiksi sijoitusten tuotto on jäänyt matalaksi tai olemme sijoittaneet meille vieraampiin sijoituskohteisiin, voi sijoittaminen jäädä pelkäksi kokeiluksi.

Viisi vinkkiä aloittelevalle sijoittajalle

Vinkki 1: Aseta tavoite

Ilman tavoitetta ei tule tulosta. Tämä pitää paikkansa myös sijoittamisessa. Jos sinulla on selkeä suunnitelma siitä, mitä haluat sijoittamisella saavuttaa, on myös todennäköisempää, että sitoudut sijoittamiseen ja pääset tavoitteeseesi.

Sijoittamisen tavoite on syytä sitoa johonkin konkreettiseen asiaan tai muutokseen, jota haluat sijoittamisella saada aikaiseksi. Se, että sijoitetaan muuten vain, motivoi harvoin sijoittajaa.

Vinkki 2: Määritä oma riskinottokykysi

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Onnistuneen sijoittamisen yksi perusedellytyksiä on oikeanlaisen riskitason määrittäminen. Jos on valmis sietämään hieman korkeampaa riskiä, on tuotto-odotus suhteessa korkeampi. Jos taas haluaa sijoittaa varoja maltillisemman riskin kohteisiin, pitää tyytyä hieman matalampaan tuotto-odotukseen.

Oman riskinottokyvyn arvioinnin suhteen on jokaisen sijoittajan syytä olla rehellinen. Riskitöntä sijoitusta ei ole, mutta markkinoilta löytyy jokaisen riskinottokyvylle sopivia sijoitusmuotoja ja -tuotteita.

Hajauttaminen on yksi keskeinen tapa hallita sijoitusriskiä. Hajauttamisen perusperiaatteena on se, että kaikkia sijoituksia ei tehdä samoihin sijoituskohteisiin tai ajallisesti samana hetkenä. Monet sijoitusratkaisut, kuten sijoitusrahastot, ovat valmiiksi hajautettuja.

Vinkki 3: Pohdi, mikä sijoitusmuoto sopii sinulle

Sijoitusmuodon tulee sopia sinun tilanteeseen ja tavoitteeseen. Yhdelle kuukausittainen rahastosäästäminen voi olla hyvä ja helppo ratkaisu, kun taas toiselle on tärkeämpää päästä itse syventymään sijoittamiseen. Tällöin esimerkiksi suora osakesijoittaminen voi olla yksi vaihtoehto.

Pitkäjänteisyys on sijoittamisessa hyväksi. Pikavoittoja on harvoin tarjolla, joten esimerkiksi säännöllinen kuukausittainen sijoittaminen on hyvä tapa kartuttaa varallisuutta.

Oma ajankäyttö on yksi asia, jota on syytä miettiä sijoitusmuotoa valittaessa. Jos haluat sijoittaa ilman, että käytät sijoitustesi seuraamiseen ja hallintaan paljon aikaa, voivat esimerkiksi sijoitusrahastot olla hyvä vaihtoehto. Näissä sijoituksiasi hoitavat ammattilaiset.

Vinkki 4: Tee sijoitussuunnitelma

Ilman suunnitelmaa tavoite on pelkkä toive. Siksi myös aloittavan sijoittajan on tärkeää luoda konkreettinen suunnitelma. Sijoitussuunnitelman tarkoituksena on antaa kokonaisvaltainen kuva muun muassa sijoittajan:

  • lähtökohdasta: taloudellinen tilanne (tulot, menot, varallisuus)
  • tavoitteista: mitä sijoittamisella tavoitellaan?
  • sijoitusmuotojen valinnasta ja hajautuksen määrittämisestä: mihin sijoitetaan?
  • mittareiden valinnasta ja seurannasta: miten sijoitusten kehitystä seurataan?

Sijoitussuunnitelma ei ole kiveenhakattu asia, vaan se elää myös saatujen tulosten mukaan. Siksi omia sijoituksia ja niiden kehitystä onkin hyvä seurata säännöllisin väliajoin. Alexandriassa sijoitusneuvojamme tapaavat asiakkaamme säännöllisin väliajoin käydäkseen läpi sijoitusten kehitystä.

Vinkki 5: Hyödynnä sijoitusneuvojan osaamista

Sijoittaminen kiinnostaa, mutta et tiedä, mistä lähteä liikkeelle. Sijoittaminen vaatii aikaa ja osaamista, joten monesti voi olla järkevää turvautua sijoitusneuvojan apuun. Sijoitusneuvojan tehtävänä on kartoittaa oman taloutesi tilanne ja se, mitä sijoittamisella haluat saavuttaa. Tämän pohjalta voidaan luoda juuri sinulle sopiva suunnitelma sijoittamiseen.


Miten onnistua sijoittamisessa? Lataa ilmainen vinkkiopas aloittelevalle sijoittajalle!

Lataa vinkit sijoittamiseen