Sijoittamisen alkeet, osa 1: Viisi vinkkiä aloittelevalle sijoittajalle

Sijoittaminen tarjoaa sinulle mahdollisuuden vaurastumiseen, mutta siihen tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja perustiedot sijoittamisesta. Tässä artikkelissa kerromme sinulle, miten aloittaa sijoittaminen. Näin pääset vaurastumisen makuun helpommin ja tuottoisammin.

Mitä sijoittaminen tarkoittaa?

Monet ihmiset suhtautuvat sijoittamiseen ja vaurastumiseen epäluuloisesti – voisiko minullakin olla mahdollisuus vaurastua? Kyllä voi, jokaisella meistä on mahdollisuus siihen.

Yksinkertaisesti sanottuna sijoittamisessa on kyse siitä, että rahalle haetaan tuottoa sijoittamalla se eteenpäin kuluttamisen sijaan. Kun sijoituksillesi kertyy tuottoa, voit kiihdyttää korkoa korolle -ilmiötä ja nopeuttaa vaurastumistasi sijoittamalla tuotot uudelleen. Ajan myötä ilmiön hyöty näkyy selkeästi omaisuudessasi. Kaiken lähtökohta on kuitenkin se, että taloutesi on ylijäämäinen – sinun täytyy siis kuluttaa vähemmän kuin tienaat.

On myös tärkeää huomioida, että aikaisemmat kokemuksemme sijoittamisesta voivat vaikuttaa asenteisiimme. Jos olemme aikaisemmin kokeilleet sijoittamista ja tuotto on jäänyt olemattomaksi tai ollut jopa negatiivinen, saatamme ajatella, että sijoittaminen ei olekaan meitä varten. Tällöin sijoittaminen saattaa jäädä pelkäksi hetkelliseksi kokeiluksi, mikä ei ole kannattavaa, sillä aika on sijoittajan paras ystävä. Älä siis anna yhden huonon kokemuksen estää vaurastumistasi!

Miten aloittaa sijoittaminen?

1. Aseta tavoite

Tavoitteen asettaminen on kaiken lähtökohta, joka pätee yhtä lailla esimerkiksi urheiluun kuin myös sijoittamiseen – ilman selkeää tavoitetta harvoin tulee myöskään tulosta. Kun sinulla on tarkka suunnitelma siitä, mitä haluat sijoittamisella saavuttaa, on myös todennäköisempää, että sitoudut tavoitteeseesi ja saavutat sen.

Tavoite on syytä sitoa johonkin konkreettiseen asiaan tai muutokseen, jonka haluat sijoittamisella saada aikaiseksi. Tavoite voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: “Haluan, että omaisuuteni arvo on 50-vuotiaana 500 000 euroa, jotta voin jäädä eläkkeelle.”

Konkretisoi siis itsellesi, mitä haluat saavuttaa, milloin ja miksi. Kun mietit vastaukset näihin, sinun on helpompi asettaa tavoite, joka motivoi sinua jatkamaan sijoittamista. Se, että sijoitetaan muuten vain, motivoi harvoin sijoittajaa. Ilman selkeää tavoitetta sinulla on matalampi kynnys kajota rahoihin, kuin silloin, jos sinulla on selkeä päämäärä mielessäsi.

2. Selvitä riskinottokykysi

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä, sillä ilman riskiä ei voi tulla tuottoa. Hajauttaminen on yksi keskeinen tapa hallita sijoitusriskiä. Hajauttamisen perusperiaatteena on se, että kaikkia sijoituksia ei tehdä samoihin sijoituskohteisiin tai ajallisesti samana hetkenä. Monet sijoitusratkaisut, kuten sijoitusrahastot, ovat valmiiksi hajautettuja.

Sijoittamisessa puhutaan usein riski-tuottosuhteesta. Mitä suurempaa tuottoa sijoittaja hakee, sitä suurempaa riskiä hänen tulee myös sietää. Matalariskiset sijoitukset taas sisältävät nimensä mukaisesti vähemmän riskejä, mutta tällöin myös tuotto on yleensä pienempi.

Onnistuneen sijoittamisen yksi perusedellytyksiä onkin oikeanlaisen riskitason määrittäminen. Oman riskinottokyvyn arvioinnin suhteen on jokaisen sijoittajan syytä olla rehellinen. Riskitöntä sijoitusta ei ole olemassakaan, mutta markkinoilta löytyy jokaisen riskinottokyvylle sopivia sijoitusmuotoja ja -tuotteita.

Kun arvioit omaa riskinottokykyäsi, mieti sijoitustesi ajallista horisonttia – mikäli tarkoituksesi on sijoittaa yli 10 vuoden ajan, voit ottaa enemmän riskiä, kuin lyhyellä aikavälillä sijoittaessa.

Jos sijoitat pitkäaikaisesti, sijoitusten arvossa voi ajan saatossa tapahtua suuriakin muutoksia hetkellisesti myös negatiiviseen suuntaan, mutta aika tasaa ne usein historialliseen keskituottoon. Jos taas sijoitat vain muutaman vuoden ajan, on turvallisempaa valita matalariskinen sijoituskohde.

Hyvä muistisääntö sijoittamiseen onkin “älä koskaan sijoita rahoja, joita tarvitset arjessasi, ja joita sinulla ei ole varaa menettää.”

3. Valitse sinulle sopiva sijoitusmuoto

Valitsemasi sijoitusmuodon tulee sopia omaan tilanteeseesi ja tavoitteeseesi. Sijoitusmuodon valintaan vaikuttavat myös riskinottokykysi ja se kuinka paljon haluat itse käyttää aikaa sijoittamiseen.

Monille suomalaisille pankkitalletukset tai omistusasunto ovat tuttuja ja turvallisia sijoituskohteita. Näistä pankkitalletukset ovat tuotto-odotukseltaan suhteellisen heikko sijoitusmuoto. Siksi esimerkiksi sijoitusrahastot ovat nousseet viimeisen 10 vuoden aikana hyvin suosituksi sijoitusmuodoksi myös Suomessa.

Osakesijoittaminen on myös suosittua, mutta vaatii tyypillisesti enemmän aikaa ja perehtymistä osakemarkkinoihin, eri yhtiöiden tilanteeseen ja toimintaan.

Lue lisää vinkkejä sinulle sopivan sijoitusmuodon valintaan

4. Suunnittele, miten saavutat tavoitteesi

Aikaisemmin mainitsimme konkreettisen tavoitteen tärkeyden. Tämä tavoite kuitenkin tarvitsee tuekseen vielä suunnitelman. Luo siis konkreettinen suunnitelma, josta käy ilmi, miten saavutat tavoitteesi.

Sijoitussuunnitelman tarkoituksena on antaa myös kokonaisvaltainen kuva sijoittajan lähtökohdasta ja taloudellisesta tilanteesta, johon kuuluvat tulot, menot ja kokonaisvarallisuus. Suunnitelmasta on selvittävä myös, mitä sijoittamisella tavoitellaan, sekä sijoitusmuodot ja hajautus. Suunnitelmaan kannattaa kirjata myös, miten sijoitusten kehitystä seurataan.

Muista, että sijoitussuunnitelma voi elää myös saatujen tulosten mukaan. Siksi omia sijoituksia ja niiden kehitystä kannattaakin seurata säännöllisesti. Tästä syystä Alexandrian omat sijoitusneuvojat tapaavat asiakkaita säännöllisin väliajoin, jotta asiakkaan sijoitussuunnitelmaa ja sijoitusten kehitystä voidaan käydä yhdessä läpi.

5. Syvenny aiheeseen itse tai hyödynnä sijoitusneuvojan osaamista

Sijoittamisessa tieto on valttia. Siksi sekä sijoittamisen suunnittelua että seurantaa on syytä tehdä aktiivisesti. Muun muassa itselle sopivan sijoitusmuodon valinta, sijoitusmarkkinoiden seuranta ja oman sijoitussuunnitelman päivittäminen ovat asioita, jotka sijoittajan tulee huomioida.

Sijoittajana sinulla on käytännössä kaksi vaihtoehtoa – joko hoitaa sijoituksia omatoimisesti tai hyödyntää sijoitusammattilaisen apua. Valitse se tapa, joka sopii parhaiten sinulle huomioiden oma osaaminen ja ajankäyttö.

Sijoitusneuvojamme auttavat sinua kartoittamaan oman taloutesi tilanteen ja sen, mitä sijoittamisella haluat saavuttaa. Tämän pohjalta luodaan juuri sinulle sopiva suunnitelma sijoittamiseen.


Tästä pääset lukemaan sijoittamisen alkeet, osa 2.


Miten onnistua sijoittamisessa? Lataa ilmainen vinkkiopas aloittelevalle sijoittajalle!

Lataa vinkit sijoittamiseen

Tässä artikkelissa esitetyt laskukaavat tai laskelmat eivät ota huomioon inflaation vaikutusta, verotusta eikä mahdollisia kuluja. Sijoitusten arvo tai niistä saatava tuotto voivat nousta tai laskea, eikä sijoitettua pääomaa saa aina välttämättä takaisin.