Sijoittamisen alkeet, osa 2: Mihin sijoittaa?

12.03.2018

Sijoittamiseen on monta muotoa ja tapaa, joista etenkin sijoittamista suunnittelevan voi olla vaikeaa löytää itselleen sopivaa vaihtoehtoa. Keräsimme yhteen vinkit sijoitusmuodon valintaan.

Sijoittamisen alkeet -artikkelisarjan ensimmäisessä osassa keskityimme sijoittamisen aloittamiseen ja muun muassa tavoitteiden asettamiseen. Sijoitusmuodon valinta on yksi tärkeä askel matkalla sijoittajaksi.

Sijoittajalla on valinnanvaraa

Sijoittaminen on muuttunut paljon. Siinä missä se oli aiemmin rikkaiden etuoikeus, on sijoittaminen arkipäiväistynyt ja sijoittajilla on valittavanaan laajempi kirjo sijoitusmuotoja ja -tapoja kuin koskaan.

Rahaliikenteen digitalisoituminen on helpottanut myös sijoittamista. Aiemmin sijoituksiin liittyviä asioita hoidettiin vain kivijalkapankeissa, mutta nyt sijoittaminen ja omien sijoitusten seuranta ovat siirtyneet verkkoon.

Tavalliselle sijoittajalle tyypillisimpiä sijoitusmuotoja ovat muun muassa:

  • pankkitalletukset
  • asunto tai kiinteistö
  • sijoitusrahastot
  • osakkeet.

Pankkitalletukset

Sanonta ”kuin laittaisi rahaa pankkiin” on vuosien varrella muuttanut merkitystään. Jos pankkitalletuksilla oli ennen mahdollista kartuttaa omaa varallisuuttaan, tämänhetkisellä korkotasolla pankkitileistä on tullut lähinnä rahan makuuttamispaikkoja.

Se, että tilillä on rahaa, on tietenkin hyvä asia arjen pyörittämisen ja yllättävien elämäntilanteiden kannalta, mutta sijoitusratkaisuna pankkitalletus on sieltä vähiten tuottavasta päästä.

Puhuttaessa sijoittamisesta ja pankkitalletuksista on tärkeää nostaa esiin kaksi asiaa:

  • Nollakorkoinen pankkitili ei ole sijoituskohde vaan arjen raha- ja talousasioiden hoitamiseen tarkoitettu paikka.
  • Pankkitilille kartutetut säästöt ovat usein hyvä alkupääoma sijoittamiseen.

Jos pankkitilille on vuosien saatossa kertynyt ylimääräistä, on aiheellista miettiä, voisiko varat saada tuottamaan paremmin jollain muulla tavalla.

Asunto tai kiinteistö sijoitusmuotona

Oma tupa, oma lupa. Asuntoihin ja kiinteistöihin sitoutunut pääoma on suomalaisten varallisuuden perusta. Suuri osa ihmisten henkilökohtaisesta varallisuudesta on kiinni omistusasunnossa tai vaikkapa kesämökissä. Asunnot ja kiinteistöt ovat useimmiten varallisuutta, jota siirretään eteenpäin seuraaville polville esimerkiksi perintöjärjestelyin.

Moni suomalainen on siis huomaamattaan asuntosijoittaja. Mutta onko asunto tai kiinteistö hyvä sijoituskohde? Asunto- tai kiinteistösijoittaminen perustuu sekä kohteen arvonnousuun että esimerkiksi asunnosta saataviin vuokratuloihin. Suomen vuokranantajien tutkimuksen mukaan kaksion tai kolmion keskimääräinen vuokratuotto ennen veroja oli vuonna 2017 noin 2–5 %. Eli pelkän vuokratuoton toivossa asuntosijoittaminen ei ole välttämättä tuottoisaa. Asunnon potentiaalinen arvonnousu voi lisätä asuntosijoittamisen kiinnostavuutta ja nostaa kokonaistuottoa merkittävästi.

Sijoitusrahastot

Sijoitusrahasto on monille tuttu tapa säästää ja sijoittaa. Sijoitusrahaston toimintatapa on suhteellisen yksinkertainen: henkilö sijoittaa rahastoon rahaa ja saa tätä vastaan itselleen rahasto-osuuksia.

Moni suomalainen on kiinnostunut sijoittamisesta, mutta silti haluttaisiin löytää mahdollisimman helppo ja vaivaton sijoitustapa. Rahastot ovatkin hyvin suosittu sijoitusmuoto. Helppouden lisäksi sijoitusrahastojen laaja tarjonta ja valmis hajautus helpottavat sijoittamista.

Pitkäjänteisyys on valttia myös rahastoissa. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että viisi vuotta on minimiaika. Tämä ei tarkoita, etteikö rahoja voisi halutessaan nostaa rahastosta. Sijoituksen tuotto voi tällaisessa tilanteessa olla kuitenkin matalampi.

Muista myös säännöllisyys. Harva pystyy sijoittamaan kerralla isoa pottia, mutta rahastosijoittamisessa säännöllisyys onkin homman nimi. Esimerkiksi sijoittamalla 100 euroa kuukaudessa sinulla on pidemmän ajan päästä sievoinen summa kasassa – ja lähes huomaamatta.

Osakkeet

Osakesijoittamiseen liittyy paljon mielikuvia. Suuria voittoja. Jyrkkiä alamäkiä. Jännitystä. On totta, että osakesijoittaminen on oma taiteenlajinsa. Osakesijoittamisen perimmäisenä tavoitteena on hyötyä yhtiön arvonnoususta. Vanha kyläkauppiaan sääntö ”osta halvalla, myy kalliilla” kuvaa myös osakesijoittamisen filosofiaa.

Kuulostaa helpolta. Mutta harvemmin se on sitä. Osakesijoittaminen vaatii sijoittajalta paljon perehtymistä osakemarkkinoihin ja yhtiöihin, joiden osakkeisiin aiotaan sijoittaa. Osakesijoittamisessa tuotto-odotus on yleensä korkeampi verrattuna esimerkiksi rahastosijoittamiseen, mutta samanaikaisesti riskit ovat suurempia.

Muista, että sinun ei tarvitse välttämättä tehdä suoria osakesijoituksia sijoittaaksesi osakkeisiin. Esimerkiksi osakerahastot sijoittavat osakemarkkinoille, ja tällaiset rahastot ovat hyvä vaihtoehto etenkin aloittelevalle sijoittajalle.

Mikä on oikea sijoitusmuoto juuri minulle?

Vaihtoehtoja on monia. Sijoittamista suunnittelevan on ensinnäkin tärkeää pohtia omaa sijoittamisen tavoitetta – mitä haluaisin saavuttaa, mihin ja milloin haluaisin sijoitettuja varoja käyttää?

Nämä kaikki kysymykset vaikuttavat sijoitusmuodon valintaan. Sijoitusmuodon valinnassa on hyvä huomioida kolme asiaa: sijoittamisen tavoite, tuotto-odotus ja sijoitusaika. Näiden kolmen asian tulee olla keskenään tasapainossa.

Esimerkiksi jos sijoittamisen tavoitteenasi on kerätä itsellesi merkittävä potti eläkepäiviä ajatellen, ei pelkkä satunnainen tilisäästäminen riitä. Sinun pitää sekä hakea varoillesi tuottoa että olla valmis sijoittamaan säännöllisesti pidemmän aikaa.

Jos sijoituskohteiden valinta tai tavoitteiden määrittely tuntuu haastavalta, voit myös kääntyä sijoitusneuvojan puoleen. Näin saat rakennettua juuri sinulle sopivan tavan sijoittaa.

Tavoitteellisuuden ja säännöllisyyden lisäksi sijoittaminen vaatii myös päättäväisyyttä.

”Sijoittamisessa tärkein päätös on päätös sijoittamisen aloittamisesta. Moni sijoittamista aloittava asiakkaamme lähtee liikkeelle esimerkiksi kuukausittaisella rahastosijoittamisella. Säännölliseen sijoittamiseen ei tarvita välttämättä suuria summia, vaan pikemminkin päätös ja pitkäjänteisyyttä. Kun alkuun on päästy ja varoja alkaa karttua, sijoittaminen alkaa yleensä kiinnostaa entistä enemmän”, kertoo Alexandrian kehitys- ja koulutusjohtaja Ville Härkänen.


Kaipaatko lisävinkkejä sijoittamiseen? Lataa maksuton Sijoittajan käsikirja.

Lataa vinkit sijoittamiseen